Gå til hovedindhold

Vilkår: Stofa Tv-app

1. Vilkårenes omfang
Vilkårene gælder for alle tv-kunder, hvor der er indgået aftale om levering af Stofa Tv-app, og hvor Stofa har fuld adgang til oplysninger om kundens navn, adresse og tv-pakke. Tv-appen udbydes som en del af Stofa tv-abonnementet og giver mulighed for at se tv via en internetforbindelse eller et mobilnetværk.

2. Adgang
Tv-appen giver adgang til, at du kan se de fleste af de tv-kanaler, der indgår i dit tv-abonnement på din computer, smartphone eller lignende. Tv-appen er tilgængelig både inden for og uden for hjemmet, men kanaludbuddet kan variere ude og hjemme.

Tjenesten giver desuden adgang til arkiver på de fleste kanaler og Stofas Film-, Serie-, Udsendelses- og børneuniverser. På Android og PC er der endvidere adgang til lejebutikken, hvor du kan leje film. Programsammensætningen kan til enhver tid ændres af Stofa uden varsel.

3. Brug
Tjenesten kan bruges inden for og uden for hjemmet, men udbuddet af kanaler kan variere afhængig af, hvor du befinder dig. Du må ikke disponere eller foretage indgreb i internetmodemmet. Tv-appen uden for hjemmet må kun anvendes af medlemmer af husstanden, og adgang forudsætter, at du logger ind via MitLogin. Tjenesten kan anvendes på op til fem forskellige enheder samtidig, dog med højest to samtidige afspilninger pr. leverandør.

4. Minimumskrav for Stofa Tv-app
Tv-appen kan bruges på både Windows, OSX, iOS og Android. En nærmere liste over browsere og versioner kan findes på stofa.dk/tv/tv-app

5. Internetanvendelse
Tjenesten forudsætter adgang til internet. Du er bekendt med, at abonnementet for selve Stofa Tv-app er gratis, men ved anvendelse på internetforbindelser med betaling for dataforbrug, er der omkostninger forbundet med brugen. Stofa anbefaler derfor, at du er tilkoblet en Wifi-forbindelse. Tv-appen kører med ”adaptive streaming”, som vælger en kvalitet, ud fra hvor meget båndbredde der er tilgængelig – den mindste er dog 0.3 Mbit (300 kilobit). Såfremt du har mindre end nødvendigt, vil tjenesten muligvis slå over i audio-only, så du alene kan høre programlyden. Stofa anbefaler som minimum omkring 0.8-1 Mbit/s.

6. Dine forpligtelser
Efter dansk lovgivning er det strafbart at kopiere, eksemplarfremstille, importere, omsætte, besidde, videredistribuere eller ændre i det indhold, der udbydes på Tjenesten i kommercielt øjemed eller med det formål at give andre uautoriseret adgang til indholdet af en krypteret udsendelse og/eller on demand-indhold. Overtrædelser, der kommertil Stofas kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse.

7. Ændringer af vilkår og lukning af din adgang til Stofas Tv-app
Stofa forbeholder sig enhver ret til at ændre nærværende vilkår samt lukke tjenesten, hvis Stofa ophører med at udbyde tjenesten, eller hvis du misligholder vilkårene.

Stofa forbeholder sig herunder ret til at lukke tjenesten, hvis:

  • Aftale om levering af Tv-appen ikke er indgået med antenneforeningen
     
  • Du overtræder den til enhver tid gældende netetikette (de uskrevne regler for god skik på internettet)
     
  • Der er begrundet mistanke om, at du deler tjenesten med personer udenfor husstanden.

Stofa kan foretage ovennævnte ændringer og lukninger uden forudgående varsel. Meddelelser herom sendes til din e-mail. Stofa er ikke ansvarlig for tab, der måtte opstå ved Stofas lukning af din adgang til tjenesten eller ved ændringer af disse vilkår.

8. Erstatningsansvar
Du gøres opmærksom på, at tjenesten anvendes på eget ansvar. Stofa har ikke indflydelse på forhold i din egen browser og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab opstået ifølge heraf. Stofa er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følger af ændringer eller afbrydelser i tjenesten. Stofa kan foretage enhver afbrydelse af tjenesten, der skønnes nødvendig af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager.

9. Brugeradfærd
Stofa forbeholder sig ret til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser m.v.

Brugernavn og kodeord til brug for login på tjenesten er personlige. Du bærer ansvaret for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri, keyloging, virus, spyware eller lignende skal du omgående melde dette til Stofa.

Hvis der ønskes adgang til at foretage offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af kanalerne og/eller on demand-indhold, kræver det, at der indgås en særlig aftale med Stofa herom. Som udgangspunkt kan sådanne aftaler ikke indgås.