Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa VælgSelv og Stofa VælgSelv Frit

Gældende fra 17. august 2021.

Velkommen til Stofa

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa VælgSelv og Stofa VælgSelv Frit. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Generelt
  2. Forudsætninger
  3. Abonnement
  4. Produkter
 

1. Generelt

1.1. Disse produktvilkår gælder for VælgSelv (også benævnt VælgSelv-pakke) samt VælgSelv Frit.

1.2. Produktvilkårene udgør sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

 

2. Forudsætninger

2.1. Du skal have abonnement på en Lille tv-pakke for, at du kan tilkøbe en VælgSelv-pakke. Tv-kanaler i VælgSelv Frit kan du tilkøbe uanset tv-pakke.

2.2. Du skal have enten en Stofa Tv-boks, Stofa Kortlæser med Stofa Kort eller en kombination af disse løsninger, før du kan bruge VælgSelv eller VælgSelv Frit. Stofa Tv-boksen er et abonnement, og Stofa Kortlæseren kan købes hos Stofa. Stofa Kort følger med uden beregning. Se de separate produktvilkår for Stofa Tv-boks samt Stofa Kortlæser og Stofa Kort.

2.3 Det er en forudsætning for VælgSelv, at du opgiver en e-mail og opretter et MitLogin. Det er efterfølgende dit eget ansvar at sikre, at din e-mail altid er opdateret.

 

3. Abonnement

3.1. Abonnementet giver dig ret til at modtage kodede, digitale tv-kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. VælgSelv giver dig samtidig ret til at modtage login til udvalgte streamingtjenester.

3.2. Du har med abonnementet også adgang til det meste af dit indhold via Stofa Tv-app. Der kan være streamingtjenester, som forudsætter, at du tilgår indholdet via streamingtjenestens egen platform, dette afhænger af udbyderen.

3.3. Offentlig forevisning, deling af logins til Stofa Tv-app og streamingtjenester, videredistribution eller erhvervsmæssig udnyttelse af det leverede indhold er ikke tilladt.

 

4. Produkter

4.1. VælgSelv:

• VælgSelv (herefter VælgSelv-pakke) giver dig mulighed for at sammensætte din egen tv-pakke bestående af både tv-kanaler og streamingtjenester ovenpå en Lille tv-pakke. Udbuddet af tv-kanaler og streamingtjenester er forudbestemt, og der vil løbende ske tilpasninger af udbuddet

• Det er muligt at vælge mellem forskellige VælgSelv-pakkestørrelser, og hver enkel VælgSelv-pakke giver adgang til et vis antal point, som kan bruges på tv-kanaler og streamingtjenester

• VælgSelv-pakkestørrelse, antallet af point og priser kan til enhver tid findes på stofa.dk eller på din ordrebekræftelse samt efterfølgende på Mine Sider

• Pointprisen for hver tv-kanal og streamingtjeneste vil fremgå af stofa.dk eller på Mine Sider. Pointprisen kan ændres. Ændringer vil blive varslet, hvis det er til ugunst for dig

• Tv-kanalerne i Lille tv-pakke kan ikke udskiftes, og indhold samt pris på Lille tv-pakke kan variere afhængigt af antenneforening

• Du kan se tv-kanalerne i din VælgSelv-pakke på dit tv med en Stofa Tv-boks eller Stofa Kortlæser med Stofa Kort. For at se tv-kanalerne i din VælgSelv-pakke på mere end ét tv i hjemmet kræver det en Stofa Tv-boks eller Stofa Kortlæser med Stofa Kort til hvert tv. Tv-kanalerne i Lille tv-pakke kan ses på alle tv og kræver ikke en Stofa Tv-boks eller Stofa Kortlæser med Stofa Kort. Du kan også se dit indhold via Stofa Tv-app

• Det afhænger af den enkelte streamingtjeneste, om du kan se indholdet med en Stofa Tv-boks og via Tv-appen, eller om du skal se indholdet på streamingtjenestens egen platform. Det kan indebære, at du skal afgive persondata direkte til streamingtjenesten. Det vil fremgå af din ordrebekræftelse og på Mine Sider, hvordan du kan se indholdet i de streamingtjenester, som du har valgt

• Når du har bestilt din VælgSelv-pakke, skal du på Mine Sider vælge de tv-kanaler og streamingtjenester, som du ønsker udover indholdet i den Lille tv-pakke

• Det er muligt at have ledige point i VælgSelv-pakken, hvis ikke du ønsker at fylde din pakke ud

• Du kan løbende ændre indholdet af tv-kanaler og streamingtjenester i din VælgSelvpakke, og de nye valg vil træde i kraft indenfor en time. Dog gælder det, at den tilvalgte tv-kanal eller streamingtjeneste er låst og ikke kan udskiftes i 30 dage efter tilvalget

• Når du har ændret din VælgSelv-pakke, dine tv-kanaler eller streamingtjenester, frasiger du dig samtidig den normale 14 dages fortrydelsesret. Opsigelsen af VælgSelv følger det normale opsigelsesvarsel for tv jf. de generelle vilkår

• Det er ikke muligt at tilkøbe VælgSelv Frit-kanaler eller enkelt-streamingtjenester ovenpå VælgSelv-pakken

• Ved ændringer i udbuddet af tv-kanaler og streamingtjenester i VælgSelv kan du være nødt til at vælge en ny tv-kanal eller streamingtjeneste. Ændringen vil altid blive varslet, og det er dit eget ansvar at vælge nye tv-kanaler eller streamingtjenester, så du ikke har uudnyttede point

• Hvis du vil skifte til en anden VælgSelv-pakke, skal du selv til- eller fravælge det antal tv-kanaler og streamingtjenester, som svarer til, at du enten kan skifte op eller ned i pakke. Du kan ikke fravælge tv-kanaler og streamingtjenester, som er låste. Du kan altid finde de gældende priser og eventuelle gebyrer på stofa.dk


4.2. VælgSelv Frit:

• VælgSelv Frit er muligheden for at købe et valgfrit antal tv-kanaler ovenpå din tv-pakke

• VælgSelv Frit forudsætter en tv-pakke - enten Lille, Mellem eller Stor tv-pakke. Har du mere end ét tv i hjemmet, kræver det en Stofa Tv-boks eller en Stofa Kortlæser med Stofa Kort til hvert tv, hvis du vil se VælgSelv Frit-kanalerne på alle hjemmets tv

• Udbuddet af VælgSelv Frit-kanaler fremgår af stofa.dk og kan løbende ændre sig. I visse områder og antenneforeninger er der kapacitetsbegrænsninger i anlæggene, som betyder, at Stofa ikke kan tilbyde hele udbuddet af VælgSelv Frit-kanaler. På stofa.dk kan du se præcist, hvilke VælgSelv Frit-kanaler der udbydes i de respektive antenneforeninger i Stofas forsyningsområde.