Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa Tv

Gældende fra 6. april 2021.

Velkommen til Stofa Tv

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa Tv. Produktvilkårene er
sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for
aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
Generelle produktvilkår Stofa Tv

 1. Generelt
 2. Forudsætninger
 3. Abonnement
 4. Produkt

Generelle produktvilkår Stofa Tv-app

 1. Generelt
 2. Indhold
 3. Brug
 4. Krav til internettet ved Stofa Tv-app og streaming
 5. Dine forpligtelser
 6. Erstatningsansvar
 7. Brugeradfærd

Produktvilkår for Stofa Tv

 

1. Generelt

1.1. Disse produktvilkår gælder for Stofa Tv leveret via Stofas, antenneforeningers eller andres net.

1.2. Stofa Tv betyder muligheden for at modtage et nærmere bestemt antal tv-kanaler til din installationsadresse. Antallet af tv-kanaler afhænger af den valgte tv-pakke eller det valgte abonnement. Tv-kanalerne modtages digitalt ukodede.

 

2. Forudsætninger

2.1. Det kan være en betingelse for levering af Stofas produkter, at du melder dig ind i en antenneforening, som Stofa samarbejder med. Levering af tv på fibernettet forudsætter, at du har et abonnement på internet fra Stofa.

 

3. Abonnement

3.1. Abonnementet giver dig ret til at modtage de aftalte digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. 

3.2. Tv-pakkernes sammensætning og antallet af tv-kanaler kan efter aftale med eventuel anlægsejer, antenneforening, brugerudvalg eller lignende til enhver tid ændres, normalt med en måneds varsel. Hvis ændringen skyldes forhold, som ligger udenfor Stofas indflydelse, kan Stofa dog straks foretage ændringen uden varsel. 

3.3. Du kan ved henvendelse til Stofa skifte til en mindre tv-pakke med et varsel på løbende måned + en måned, med mindre andet er aftalt. Pakkeskift til en større tv-pakke sker hurtigst muligt. Stofa sender en ordrebekræftelse vedrørende pakkeskiftet til dig. På bekræftelsen fremgår det, hvornår pakkeskiftet træder i kraft. Pris for pakkeskift fremgår af den gældende prisliste på www.stofa.dk. Abonnementet reguleres forholdsmæssigt ved ændring af tv-pakke.

3.4. Programafgifter er betaling til de enkelte programleverandører for modtagelse af de forskellige tv-programmer.

3.5. Afgifter til Koda og Copydan er bidrag til bl.a. rettighedshavere, kunstnere, radio- og tvstationer, producenterne af film, musik og tv-programmer.

3.6 Offentlig visning, videredistribution og erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede tv-programmer er ikke tilladt. Hvis der ønskes adgang til at foretage offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af tv-kanalerne og/eller on demand-indhold, kræver det, at der indgås en særlig aftale med programudbyderne.

 

4. Produkt

4.1. Stofa Tv er adgang til at modtage et udvalg af tv-kanaler sammensat i tv-pakker. Indholdet i tv-pakkerne kan ændres jf. punkt 3.2.

4.2. Tv-signalet kan modtages enten via kabel-tv-nettet (coax) eller fibernettet:

 • Modtagelse af tv-signal via kabel-tv-nettet (coax):

Tv-signalet via kabel-tv-nettet (coax) er digitalt ukodet tv leveret via et antennestik. Der er mulighed for at abonnere på kodet digitalt indhold ved at tilslutte en Stofa Tv-boks og Stofa kortlæsere og kort til et eller flere tv på installationsadressen.

 • Modtagelse af tv-signal via fibernettet:

Tv-signalet via fibernettet leveres på to måder, så du kan vælge den tekniske løsning, der passer til din kabling. I fiberboksen (CPE) er der åbent for tv-signal over antennekablet (coax jf. punktet ovenfor) og via dataforbindelsen (IP). Det er en forudsætning for at modtage de aftalte tv-kanaler via fiberboksens dataforbindelse (IP), at du har en Stofa Tv-boks til hvert tv i din husstand samt internet fra Stofa. For Stofa Tv-boks gælder produktvilkårene for Stofa Tv-boks.

Produktvilkår for Stofa Tv-app

 

1. Generelt

1.1. Stofa Tv-app (streamingtjeneste) udbydes som en del af abonnementet på Stofa Tv og giver dig mulighed for at se tv via en bredbåndsforbindelse eller et mobilnetværk.

1.2 Disse produktvilkår gælder for alle tv-kunder, hvor Stofa har fuld adgang til oplysninger om kundens navn, adresse og tv-pakke. Dog gælder det ikke for kunder i antenneforeninger, der ikke har indgået aftale om Stofa Tv-app.

 

2. Indhold

2.1. Med Stofa Tv-app kan du streame de fleste af de tv-kanaler og det indhold, der indgår i dit tv-abonnement på din computer, smartphone eller lignende udstyr. Hvis du har Stofa Bredbånd, kan du have adgang til flere kanaler, når du er tilsluttet via din Stofa bredbåndsforbindelse eller wifi-netværk.

2.2. Afhængig af din tv-løsning kan Stofa Tv-app give dig adgang til arkiverne på de fleste tv-kanaler samt Stofas film-, serie- og børneunivers. Alle kunder med en tv- eller bredbåndsløsning kan leje film på udvalgte platforme - computer, tablet, smartphone, mm. Du kan se på stofa.dk, hvilke platforme der giver adgang til filmleje.

2.3. Indholdet og udbuddet af kanaler kan ændre sig. Hvis ændringen skyldes forhold, som ligger udenfor Stofas indflydelse, kan Stofa straks foretage ændringen uden varsel.

 

3. Brug

3.1. Stofa Tv-app må kun anvendes af medlemmer af din husstand, og forudsætter, at du har oprettet et MitLogin på stofa.dk/minesider. Stofa Tv-app kan anvendes på op til fem forskellige enheder, og tillader op til fem samtidige brugere, når du er på Stofa Bredbånd. Er du ikke på Stofa Bredbånd, eller befinder du dig uden for hjemmet, tillades op til to samtidige brugere.

3.2. Fra den 20. marts 2018 er det tilladt, at du streamer dit indhold, når du midlertidigt opholder dig i en anden medlemsstat i EU i forbindelse med f.eks. fritidsaktiviteter, rejser, forretningsrejser eller studieophold. Bemærk, at det kræver, at du har fast dansk adresse.

 

4. Krav til internettet ved Stofa Tv-app og streaming

4.1. Du skal have adgang til internettet enten via en bredbåndsforbindelse eller et mobilnetværk for at kunne streame. Bemærk, at Stofa Tv-app er en del af din tv-løsning med Stofa Tv, men hvis du bruger en internetforbindelse med betaling for dataforbrug, kan der være omkostninger forbundet med din streaming. Stofa anbefaler derfor, at du er tilkoblet en wifi-forbindelse, når du streamer.

4.2. Streaming i Stofa Tv-app bruger ’adaptive streaming’, som betyder, at kvaliteten tilpasses efter den tilgængelige båndbredde – dog er den mindste bredde 0.3 Mbit (300 kilobit). Stofa anbefaler som minimum omkring 4 Mbit/s for at opnå en tilfredsstillende kvalitet. Har du ikke den nødvendige båndbredde, kan streamingtjenesten slå over i audio-only, så du kun kan høre programlyden.

 

5. Dine forpligtelser

5.1. Det er strafbart at kopiere, eksemplarfremstille, importere, omsætte, besidde, videre-distribuere eller ændre i det indhold, der udbydes på streamingtjenesten i kommercielt øjemed eller for at give andre uautoriseret adgang til krypteret indhold. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, kan føre til politianmeldelse med henblik på retsforfølgelse.

 

6. Erstatningsansvar

6.1. Streaming sker på dit eget ansvar. Stofa har ikke indflydelse på forhold i din browser og kan ikke drages til ansvar for skader og tab opstået heraf.

6.2. Stofa er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følger af ændringer eller afbrydelser i streamingen.

6.3. Stofa kan foretage enhver afbrydelse, der skønnes nødvendig af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og/eller driftsmæssige årsager.

 

7. Brugeradfærd

7.1. Brugernavn og kodeord til login på Stofa Tv-app er personligt. Du bærer ansvaret for, at brugernavn og kodeord ikke kommer tredjemand til kendskab. Du skal omgående melde mistanke om utilsigtet adgang i form af f.eks. elektronisk tyveri, keylogging, virus, spyware eller lignende til Stofa. Bemærk, at dette er udenfor Stofas ansvar. Stofa forbeholder sig samtidig retten til at tracke og gemme brugeroplysninger omkring programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software, brugerundersøgelser m.v.