Gå til hovedindhold

Produktvilkår: Stofa Tv-boks, Stofa Kortlæser og Stofa Kort

Gældende fra 17. august 2021.

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa Tv-boks, Stofa Kortlæser
og Stofa Kort. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Oversigt:

  1. Generelt
  2. Forudsætninger
  3. Abonnement
  4. Produkter
  5. Dine forpligtelser
  6. Fortrydelsesret
  7. Brugeradfærd
 

1. Generelt

1.1. Disse produktvilkår gælder for Stofa Tv-boks, Stofa Kortlæser og Stofa Kort.

1.2. Produktvilkårene udgør sammen med Stofas generelle vilkår, de gældende priser på www.stofa.dk og din ordrebekræftelse grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

 

1.3. Definitioner

1.3.1. Stofa Tv-boks giver dig nem adgang til kodet, digitalt indhold, interaktive tjenester og Google Play direkte på dit tv.

1.3.2. Stofa Kortlæser og Kort er et modul og et kort, der giver dig adgang til kodet, digitalt indhold på dit tv eller til at spejle indhold fra din Stofa Tv-boks til dine andre tv.

1.3.3. Interaktive tjenester giver dig adgang til Start Forfra, hvor du kan starte de fleste af dine programmer forfra, sætte på pause og spole.

1.3.4. Kodet, digitalt indhold er særligt indhold, som du har købt adgang til, fx tv-kanaler.

1.3.5. Video On Demand (VOD) er film, du kan leje.

1.3.6. Subscription Video-On-Demand (SVOD) er abonnement på en indholdstjeneste, der fx kan indeholde film og serier.

1.3.7. Pay-per-view (PPV) giver dig adgang til enkeltbegivenheder som fx boksekampe.

1.3.8. Optagelser (hvor denne tjeneste tilbydes via boksen) giver dig adgang til at optage bestemte udsendelser fra dine tv-kanaler på Stofa Tv-boksen og Stofa Tv-ap samt afspille udsendelserne på Stofa Tv-boksen og Stofa Tv-app. Det forudsætter Stofa Tv-boks abonnement for at få adgang til optagelser – herunder også adgang på Stofa Tv-app.

1.3.9 Optagelser (hvor denne tjeneste tilbydes via boksen) vil ligge gemt i 3 måneder på Stofa Tv-boksen med mulighed for forlængelse af 3 måneder af gangen, dog maks 12 måneder. Der er dog visse udsendelser, hvor det optagede program maks vil være til rådighed i 3, 6 eller 9 måneder.

 

2. Forudsætninger

2.1. Det er en forudsætning, at du har en tv-løsning hos Stofa eller en antenneforening, der tilbyder de ovennævnte tjenester, før du kan anvende Stofa Tv-boks, Stofa Kortlæser og Stofa Kort.

 

3. Abonnement

3.1. Abonnementet giver dig ret til at modtage kodede, digitale tv-kanaler på den installationsadresse, der er angivet på din abonnementsaftale. Du har samtidig adgang til at se dit indhold via Stofa Tv-app på computer og apps.

3.2. Du kan maksimalt tilslutte fire ekstra Stofa Tv-bokse og/eller Stofa Kortlæser og Stofa Kort (dvs. fem i alt) på din installationsadresse, hvis du ønsker at benytte dit abonnement på flere tv-apparater.

3.3. Du bærer risikoen for Stofa Tv-boksen og Stofa Kort. Herunder risikoen for tyveri, brand eller andre skader. I tilfælde af tyveri skal du omgående anmelde dette til politiet og informere Stofa. En kopi af politianmeldelsen sendes til Stofa, så din tjeneste kan afbrydes ved at spærre dit Stofa Kort og lukke for Stofa Tv-boksen.

3.4. Hvis et Stofa Kort går tabt i abonnementsperioden eller du ønsker et ekstra Stofa Kort, skal du for egen regning købe et nyt Stofa Kort. Det er en forudsætning for brugen af dit Stofa Kort, at du har en kortlæser pr. kort. Ved opsigelse kan betalingen for Stofa Kortet ikke kræves forholdsmæssigt refunderet.

3.5. Hvis der opstår fejl i forbindelse med opgradering af software, kan du henvende dig til Stofas tekniske support på 88 30 30 30 for at få foretaget en opgradering.

3.6. Du kan vælge selv at montere Stofa Tv-boksen og Stofa Kortlæser eller at få udstyret installeret af en Stofa-tekniker eller af en af Stofa anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for installation udført af Stofa-tekniker og forhandlere.

 

4. Produkter

4.1. Stofa Tv-Boks

4.1.1. Du abonnerer på Stofa Tv-boksen. Se Stofas generelle vilkår for abonnement.

4.1.2. Stofa Tv-boks giver dig adgang til dine tv-kanaler og interaktive tjenester. Med Stofa Tv-boks kan du se tv, leje film (VOD), se film- og seriepakker (SVOD), benytte Google Play og se eventuelt tilkøbte VælgSelv Frit-kanaler samt dit VælgSelv-tv-produkt og pay-per-view-tjenester.

4.1.3. Alle disse tjenester og funktioner – herunder streaming fra Google Play, afspilning af SVOD og optagede programmer på Stofa Tv-boks – kræver, at Stofa Tv-boksen er forbundet til internettet – ved løsning via fiber, skal det være internet fra Stofa. Vi anbefaler, at du bruger en kablet internetforbindelse til Stofa Tv-boksen.

4.1.4. På Stofa Tv-boks er det valgfrit, om du vil benytte en pinkode eller ej. Du hæfter dog under alle omstændigheder med op til 1.200 kr. for andres uberettigede filmleje (VOD) og køb af streamingtjenester (SVOD) og pay-per-view-tjenester (PPV). Hvis du glemmer din pinkode, eller pinkoden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal du kontakte Stofa. Stofa kan opkræve et gebyr for at sende dig en ny pinkode.

4.2. Stofa Kortlæser og Stofa Kort

4.2.1. Stofa Kortlæser købes på Stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa. Stofa Kort følger gratis med Stofa Kortlæser.

4.2.2. Stofa Kortlæser og Stofa Kort giver dig adgang til at se kodede, digitale tv-signaler som Stofa VælgSelv og tv-kanaler fra Stofa VælgSelv Frit på dit tv. Du kan også bruge Stofa Kortlæser og Stofa Kort til at spejle dit indhold fra Stofa Tv-boksen på dine øvrige tv.

4.3. Filmleje, streaming og pay-per-view

4.3.1. På Stofa Tv-boksen har du mulighed for filmleje (VOD), leje af film- og streamingtjenester (SVOD), samt pay-per-view-tjenester (PPV).

4.3.2. Stofa kan fastsætte en maksimumgrænse for køb af filmleje, streaming og pay-per-view-tjenester og/eller stille krav om forudbetaling. Betaling for filmleje og pay-per-view-tjenester opkræves månedsvis.

4.3.3. Du køber ovennævnte indhold via Stofa Tv-boksen. Visse tjenester kan samtidig bestilles via Stofa Tv-app eller på Stofa.dk/minesider.

4.3.4. På Stofa Tv-boksen har du adgang til Google Play. Adgangen forudsætter en Google konto. Brugen af Google Plays tjenester og apps. er underlagt Googles betingelser for brug af Android TV. 

4.3.5. Optagelser foretaget på Stofa Tv-boksen og Stofa Tv-app er kun til privat brug og må alene anvendes af husstandens medlemmer og således fx ikke fremføres offentligt. Det fremgår på Stofa Tv-boksen hvilke udsendelser, det er muligt at optage.

4.3.6 I Stofas app på Stofa Tv-boksen kan du indstille Forældrekontrol. Forældrekontrol omfatter udelukkende indhold i Stofas app og ikke indhold fra Google Play. Forældrekontrolaktiveres i Stofas app.

 

5. Dine forpligtelser

5.1. Stofa Kort og Stofa Tv-boksen må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.m. uden for den installationsadresse, der fremgår af abonnementsaftalen. Offentlig fremvisning og erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede tv-kanaler samt Stofa Kort er ikke tilladt.

5.2. Du må kun anvende den software, der anvises af Stofa. Du må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere softwaren. Du accepterer, at Stofa har retten til løbende at foretage den nødvendige opgradering af softwaren, som kræves for modtagelse af indhold og anvendelse af Stofa Tv-boksen. Softwaren sendes til din Stofa Tv-boks eller kortlæser via internettet.

5.3. Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr - herunder programkort - med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse.

 

6. Fortrydelsesret

6.1. Når du køber filmleje (VOD) sker udsendelsen af tjenesterne umiddelbart efter købet. Ved brug af filmleje accepterer du derfor, at den normale fortrydelsesret på 14 dage bortfalder. 

6.2.  Når du bestiller streamingtjenester (SVOD) bortfalder den normale fortrydelsesret på 14 dage, når du starter en af tjenestens udsendelser

6.3. For pay-per-view-tjenester gælder det, at du kan fortryde dit køb indtil 24 timer før udsendelsen starter. Ved køb af pay-per-view-tjenester accepterer du derfor, at den normale fortrydelsesret på 14 dage bortfalder 24 timer før udsendelsen starter.

6.4. Fortrydelsesretten bortfalder i det øjeblik tjenesten tages i brug.

6.5 Ved køb af Stofa Tv-boks abonnement, hvor en Stofa Tv-boks uden Google Play udskiftes med en Stofa Tv-boks med Google Play, bortfalder fortrydelsesretten, når Stofa Tv-boksen med Google Play tilsluttes.

 

7. Brugeradfærd

7.1. Stofa forbeholder sig retten til at tracke og gemme brugeroplysninger om programvalg og tjenestens anvendelse til statistisk brug, videreudvikling af software og brugerundersøgelser m.m.