Gå til hovedindhold

Produktvilkår: Stofa SmartTv-boks, Stofa Kortlæser og Kort

Gældende fra 1. januar 2018.

Velkommen til Stofa

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv-boks, Stofa Kortlæser og Kort. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Generelt
  2. Forudsætninger
  3. Abonnement
  4. Produkter
  5. Dine forpligtelser
  6. Opsigelse
  7. Fortrydelsesret
 

1. Generelt

1.1. Disse produktvilkår gælder for Stofa SmartTv-boks, Stofa Kortlæser og Stofa Kort.

1.2. Produktvilkårene udgør sammen med generelle vilkår, de gældende priser på www.stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

1.3. Definitioner

1.3.1. Stofa SmartTv-boks er let adgang til at modtage kodet, digitalt indhold og interaktive tjenester direkte på dit tv.

1.3.2. Stofa Kortlæser og Kort er et modul og et kort, der giver dig mulighed for at se kodet, digitalt indhold på dit tv eller spejle indhold fra din Stofa SmartTv-boks til dine andre tv.

1.3.3. Interaktive tjenester betyder Start Forfra, pause og spole, hvormed du kan starte de fleste programmer forfra, sætte på pause og spole.

1.3.4. Kodet, digitalt indhold er særligt indhold, som du har købt adgang til fx tv-kanaler.

1.3.5. Video On Demand (VOD) betyder filmleje.

1.3.6. Subscription Video-On-Demand (SVOD) betyder abonnement på en indholdstjeneste, der fx kan indeholde film og serier.

1.3.7. Pay-per-view (PPV) betyder, at du kan købe adgang til enkelt begivenheder fx boksekampe.

 

2. Forudsætninger

2.1. Det er en forudsætning, at du har en tv-løsning hos Stofa eller en antenneforening, der tilbyder tjenesterne, før du kan anvende Stofa SmartTv-boksen, kortlæseren eller kortet.

 

3. Abonnement

3.1. Abonnementet giver dig ret til at modtage kodede digitale tv-kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Du har samtidig adgang til dit indhold via Stofa Tv-app på computer og apps.

3.2. Du kan tilslutte maksimalt fire ekstra Stofa SmartTv-bokse og/eller Stofa Kortlæser og Kort (fem i alt) på installationsadressen, hvis du ønsker at bruge abonnementet på flere tv-apparater.

3.3. Du bærer risikoen for Stofa SmartTv-boksen og Stofa Kort herunder risikoen for tyveri, brand eller andre skader. I tilfælde af tyveri skal du omgående anmelde dette til politiet og informere Stofa. En kopi af politianmeldelsen sendes til Stofa, så tjenesten kan afbrydes - dvs. spærring af kortet og lukning af SmartTv-boksen.

3.4. Hvis et Stofa Kort går tabt i abonnementsperioden, eller hvis du ønsker et ekstra Stofa Kort, skal du for egen regning købe et nyt kort. Det er en forudsætning for brugen af dit Stofa Kort, at der findes en digitalmodtager pr. kort. Ved opsigelse kan betalingen for Stofa Kortet ikke kræves forholdsmæssigt refunderet.

3.5. Hvis der opstår fejl i forbindelse med opgradering af software, kan du henvende dig til teknisk support på 88 30 30 30 for at få foretaget en opgradering.

3.6. Du kan vælge selv at montere Stofa SmartTv-boksen og Stofa Kortlæseren eller at få udstyret monteret af Stofas tekniker eller af en af Stofas anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for montage udført af Stofas teknikere og forhandlere.

 

4. Produkter

4.1. Stofa SmartTv-boks

4.1.1. Du abonnerer på Stofa SmartTv-boksen. Se generelle vilkår for abonnementsvilkårene.

4.1.2. Stofa SmartTv-boks giver adgang til Stofas tv-univers og interaktive funktioner. I Stofas tv-univers kan du se tv, leje film (VOD), se film- og seriepakker (SVOD) og se evt. tilkøbte VælgSelv Frit-kanaler samt dit VælgSelv-produkt og pay-per-view-tjenester.

4.1.3. Alle funktionerne på Stofa SmartTv-boks kræver, at den har forbindelse til internettet. Vi anbefaler, at du kabler tv-boksen

4.1.4. På SmartTv-boksen er det valgfrit, om du vil have en pinkode eller ej. Du hæfter dog under alle omstændigheder med op til 1.200 kr. for andres uberettigede bestillinger af filmleje (VOD), streamingtjenester (SVOD) og pay-per-view-tjenester (PPV). Hvis du glemmer pinkoden, eller pinkoden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal du rette henvendelse til Stofa. Stofa kan opkræve et gebyr for udsendelse af ny pinkode.

4.2. Stofa Kortlæser og Kort

4.2.1. Stofa Kortlæser købes på stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa. Stofa Kort følger gratis med.

4.2.2. Stofa Kortlæser og Kort giver adgang til at se kodede digitale tv-signaler fx Stofa VælgSelv og kanaler fra Stofa VælgSelv Frit på dit Tv. Du kan også bruge Stofa Kortlæser og Kort til at spejle dit indhold fra Stofa Tv-boksen på dine øvrige tv i husstanden.

4.3. Filmleje, streaming og pay-per-view

4.3.1. På Stofa SmartTv-boksen er der mulighed for filmleje (VOD), leje af film og streamingtjenester (SVOD), samt pay-per-view-tjenester (PPV).

4.3.2. Stofa kan fastsætte et maksimum for bestilling af filmleje, streaming og pay-per-viewtjenester og/eller stille krav om forudbetaling. Betaling for filmleje og pay-per-viewtjenester opkræves månedsvis.

4.3.3. Du bestiller indholdet via Stofa SmartTv-boksen. Visse tjenester kan bestilles via Stofa Tv-app eller stofa.dk/minesider.

 

5. Dine forpligtelser

5.1. Stofa Kort og Stofa SmartTv-boksen må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager mm. uden for den adresse, der fremgår af abonnementsaftalen. Offentlig fremvisning og erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede tv-kanaler samt Stofa Kort er ikke tilladt.

5.2. Du må kun anvende den software, der anvises af Stofa. Du må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere softwaren. Du accepterer, at Stofa har retten til løbende at foretage den nødvendige opgradering af softwaren, som kræves for modtagelse af indhold og anvendelse af Stofa SmartTv-boksen. Softwaren sendes til din Stofa SmartTv-boks eller kortlæser via kabelnettet eller bredbåndsnettet.

5.3. Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr - herunder programkort - med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse.

 

6. Opsigelse

6.1. Medmindre andet fremgår af aftalen, har din Stofa SmartTv-boks et opsigelsesvarsel på 1 måned.

6.2. Stofa Kortlæser og Kort er en engangsbetaling og har intet opsigelsesvarsel. Der kan være tilknyttet produkter og tjenester til Stofa Kortlæser og Kort, som har et opsigelsesvarsel.

 

7. Fortrydelsesret

7.1. Når du bestiller filmleje (VOD), sker udsendelsen af tjenesterne umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet. Ved brug af filmleje accepterer du derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder. 

7.2. Ved brug af streamingtjenester (SVOD) har du 14 dages fortrydelsesret.

7.3. For pay-per-view-tjenester gælder det, at du kan fortryde bestillingen, indtil 24 timer før udsendelsen starter. Ved brug af pay-per-view-tjenesterne accepterer du derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder, når udsendelsen af tjenesterne påbegyndes.

7.4. Fortrydelsesretten bortfalder i det øjeblik tjenesten tages i brug.