Gå til hovedindhold

Aftalevilkår: Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og VælgSelv

Gældende fra 1. april 2017 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og VælgSelv
Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og VælgSelv. Vilkårene gælder for abonnementet på Stofa SmartTv og forudsætter et samtidigt tv-abonnement via Stofa. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Generelt
2. Elektronisk kommunikation
3. Behandling af persondata
4. Abonnementet
5. Aftalens løbetid og ophør
6. Abonnement og programleveringsafgift
7. Flytning
8. Misligholdelse
9. Erstatning
10. Force majeure
11. Tvister
12. Overdragelse af kontrakt
13. Ved køb af Stofa kortlæser
14. Klagegang
15. Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af SmartTv-bokse
16. Revision

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

I tillæg til aftalevilkårene for Stofa Tv gælder følgende vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at vilkårene for Stofa Tv går forud.

 

1. Generelt

1.1. Nærværende betingelser er gældende for modtagelse af Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og Vælg Selv. Betingelserne gælder også for brug af dekodere herunder SmartTv-boks og Stofa kortlæser.

1.2. Aftalen indgås mellem dig og Stofa A/S CVR: 42405310. Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således dig, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis du overlader brugen af tjenesten til en anden bruger.

1.3. Tilslutningen til tjenesten er personlig for dig og din husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom du ikke må give andre adgang til at benytte tjenesten. Stofa kort og SmartTv-boks må ikke bruges uden for din husstand. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Stofas forudgående accept.

1.4. Du opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IP-adresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. SmartTv-boksen er din ejendom, med mindre boksen er lejet af Stofa. Se afsnit om leje af SmartTv-boks.

 

2. Elektronisk kommunikation

2.1. Du kan indgå aftale med Stofa om elektronisk kommunikation, hvorefter meddelelser fra Stofa vedrørende aftaler med Stofa, sendes via e-mail til den e-mailadresse, som du har oplyst. Så- fremt du ikke ønsker at indgå aftale om elektronisk kommunikation kan breve og regninger sendes pr. almindelig post. Stofa er berettiget til at opkræve et gebyr pr. brev eller regning.

2.2. Samtlige meddelelser fra Stofa vedrørende aftalen sendes til den e-mailadresse og/eller SMS, som du har oplyst til Stofa i forbindelse med aftale om elektronisk kommunikation. Stofa udsender information, som bl.a. kan omfatte ordrebekræftelser, servicemeddelelser, fakturaer, betalingspåmindelser, rykkerbreve, inkassovarsling samt meddelelser vedrørende aftalen herunder varsling om ændringer af abonnementsvilkår og priser.

2.3. Du modtager således ikke længere meddelelserne som almindeligt post. Stofa kan dog frit vælge at fremsende meddelelser som almindeligt brev Ved ændring af e-mail adresse og/eller mobiltelefonnummer er du forpligtet til straks at opdatere oplysningerne på din personlige side på stofa.dk eller ved at kontakte kundeservice, da det ellers er misligholdelse af aftalen.

2.4. Meddelelser m.v., som du modtager fra Stofa pr. e-mail og/eller SMS på den aftalte e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer, har samme juridiske retsvirkning mht. betalings-, acceptog klagefrister, som hvis de var modtaget med almindeligt post. Det betyder, at du skal åbne og kontrollere det, der sendes elektronisk på samme måde som ved almindeligt post. Hvis fremsendelse af meddelelser ikke kan ske til den aftalte e-mail adresse, er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr ved genfremsendelse af meddelelsen pr. almindeligt brev.

 

3. Behandling af persondata

3.1. Vi vil løbende have behov for at behandle oplysninger om dig, og om hvordan du benytter tjenesterne. Stofa behandler data om dig (navn, adresse, IP-adresse, etc.) og dit mediebrug (film, tv, tv-serier ) på Stofas platforme. Denne behandling af disse data sker med henblik på:

 • At overholde rapporteringsforpligtelser i forhold til indholdsleverandører
 • At anvende til egne markedsundersøgelser og markedsføring herunder til anbefalinger af indhold ud fra dit øvrige medieforbrug via anbefalingsmotor
 • At kunne foretage korrekt opkrævning for eventuelle betalbare ydelser
 • At levere en tjeneste, der kræver analyse af forbrugsdata
 • At administrere de tjenester du anvender

3.2. Stofa behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering samt til andre interne, administrative formål, hvorfor dine personoplysninger vil blive anvendt inden for Stofa-koncernen, hvilket du hermed giver samtykke til.

 

4. Abonnementet

4.1. Det påhviler dig for egen regning og risiko at etablere de nødvendige installationer herunder antenneforhold for at kunne gøre brug af Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og VælgSelv.

4.2. For at du kan modtage Stofa SmartTv, VælgSelv Frit og VælgSelv, er det en forudsætning, at du har en tv-pakke hos en antenneforening, der tilbyder tjenesterne. Derudover skal du have enten en SmartTv-boks eller Stofa Kortlæser og Stofa Kort eller en kombination af de to løsninger. SmartTv-boks kan lejes og kortlæseren kan købes hos Stofa. Kort følger med uden beregning.

For de tre tjenester gælder hver især følgende:

Stofa SmartTv:

 • Stofa SmartTv er let adgang til alt dit indhold samlet et sted og forudsætter en SmartTv-boks
   
 • SmartTv-boksen giver adgang til en række interaktive funktioner som f.eks. Startforfra, spole, pause, filmleje og adgang til forskellige tv-arkiver. En SmartTv-boks med harddisk giver derudover mulighed for at optage.
   
 • Alle funktionerne på SmartTv-boks kræver, at den har forbindelse til internettet.

VælgSelv Frit:

 • VælgSelv Frit er muligheden for at købe enkeltkanaler ovenpå din tv-pakke og forudsætter minimum Lille tv-pakke.
   
 • VælgSelv Frit forudsætter en kortlæser og et kort - eller en SmartTV boks jf. ovenfor.
   
 • Ved mere end ét tv i hjemmet kræver det en SmartTv-boks eller en kortlæser og kort til hvert tv, for at kunne se VælgSelv Frit-kanalerne på alle tv.
   
 • Kortlæseren kræver, at dit tv er kompatibelt med CI+, se evt. i tv’ets brugsvejledning.
   
 • Udbuddet af VælgSelv Frit-kanaler fremgår på Stofa.dk. og udbuddet ændrer sig løbende. Der skal gøres opmærksom på, at der i visse områder/antenneforeninger i Stofas forsyningsområde er kapacitetsbegrænsninger i anlæggene, som gør, at der i forbindelse med leverance af VælgSelv Frit ikke vil være mulighed for at tilbyde hele bruttoudbuddet af VælgSelv Frit-kanaler.

www.stofa.dk er det muligt at få et overblik over, præcis hvilke VælgSelv Frit-kanaler, der udbydes i de respektive antenneforeninger i Stofas forsyningsområde.

VælgSelv:

 • VælgSelv er tv-pakker med et bestemt antal VælgSelv Frit-kanaler, som du selv kan sammensætte ovenpå din Lille tv-pakke til en fast pris. Kanalerne i Lille tv-pakke kan ikke udskiftes, og indholdet i Lille tv-pakke kan variere afhængigt af antenneforening
   
 • Forudsætter en Lille tv-pakke og en kortlæser og kort eller en SmartTv-boks.
   
 • Ved mere end ét tv i hjemmet, kræver det en SmartTv-boks eller en kortlæser og kort til hvert tv, for at det er muligt, at se VælgSelv på alle tv. Kanalerne i Lille tv-pakke kan dog ses uden kortlæser og kort på alle tv, eller SmartTv-boks. Kanalerne i Lille tv-pakke kan dog ses på alle tv uden SmartTv-boks eller kortlæser og kort.
   
 • Antal kanaler i de enkelte VælgSelv-pakker og udbuddet af kanaler, der kan vælges, kan ses på stofa.dk.
   
 • Efter bestilling og aktivering af VælgSelv-produktet vælges kanalerne i VælgSelvpakken på www.minesider.stofa.dk.
   
 • Stofa.dk/minesider er VælgSelv-pakkerne udfyldt med de mest populære kanaler, der blot kan udskiftes med dem, du ønsker. Når din VælgSelv-pakke er aktiveret, vil din VælgSelv-pakke være tom indtil du har valgt dine kanaler på stofa.dk/minesider.
   
 • Du kan kun ændre dine kanaler én gang om måneden og senest den sidste dag i måneden klokken 23.59 www.minesider.stofa.dk. og kanalerne kan ses fra den 1. i måneden efter.
   
 • Vælges der ikke nye kanaler inden kl. 23.59 den sidste dag i måneden, indeholder VælgSelv-pakken de samme kanaler måneden efter.
   
 • Hvis du har ændret og godkendt din VælgSelv pakke og/eller dine kanaler, frasiger du dig samtidig den normale 14 dages fortrydelsesret. Hvis du ønsker at opsige din VælgSelv-pakke, kan du gøre det med et varsel på løbende måned plus en måned.
   
 • Det er ikke muligt at have ledige kanalpladser i VælgSelv-pakken.
   
 • Det er ikke muligt at tilkøbe VælgSelv Frit-kanaler til VælgSelv.
   
 • Ved ændringer i kanaludbuddet både i Lille pakke og VælgSelv kan det være nødvendigt at erstatte en VælgSelv-kanal med en ny. Ændringen varsles på www.minesider.stofa.dk. Det er dit ansvar, at vælge en ny kanal, hvis du ønsker en anden, end den vi har valgt.
   
 • Ønskes der færre eller flere valgfrie kanaler, kan der skiftes mellem de forskellige VælgSelv-pakker. Der er intet gebyr for at skifte mellem VælgSelv-pakkerne.
   
 • Skiftes der til en anden VælgSelv-pakke, vil den eksisterende pakke blive nulstillet, og der skal vælges kanaler på ny.
   
 • Indholdet i VælgSelv kan også tilgås via Stofa WebTv, PC, mobil, tablet og Stofas app.

4.3. Du må kun anvende Stofa kortet og den software, der anvises af Stofa.

4.4. Du må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere software. Du accepterer, at Stofa har retten til løbende at foretage den nødvendige opgradering af den software, der er nødvendig for modtagelse af Stofa SmartTv ekstra kanaler. Softwaren sendes til din SmartTv-boks eller kortlæser via kabelnettet eller bredbåndsnettet.

4.5. Hvis der opstår fejl i forbindelse med opgradering af software, kan du få foretaget en opgradering hos Stofa. Du skal i den forbindelse medbringe din SmartTv-boks og dit Stofa kort eller din kortlæser. Du opkræves i den forbindelse ikke et yderligere vederlag herfor. Hvis du ønsker, at Stofa foretager opgraderingen på din adresse, opkræves du betaling herfor.

4.6. Abonnementet giver dig ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa kort og/eller SmartTv-bokse må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.v. uden for den af abonnementsaftalen omfattede adresse. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler samt Stofa kort er ikke tilladt.

4.7. Stofa kan ændre de digitale tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via Stofas hjemmeside. Stofa er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring uden varsel, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for Stofas kontrol. Sådanne ændringer, der ikke kræver varsel, kan ikke begrunde en opsigelse fra dig. Stofa informerer om ændringer af tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler samt ændringens årsag via Stofas hjemmeside.

Såfremt Stofa varsler ændringer i de digitale tv-pakker, som du har tegnet abonnement på, pga. forhold, der ligger inden for Stofas kontrol, kan du opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for dig, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Hvis der er ændringer i de digitale tv-pakker, som du har tegnet abonnement på, og det sker pga. forhold, der ligger inden for Stofas kontrol, og såfremt de gennemføres straks og uden forudgående varsling, kan du opsige aftalen til udgangen af måneden uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for dig, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

Stofa kan endvidere ændre i skærmdesignet, i rækkefølgen af de enkelte tv-programmer, og i kortere perioder udsende de kanaler, som er omfattet af aftalen, ukodet, således at disse tillige vil kunne modtages af ikke-abonnenter, uden det giver dig ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende herunder til at kræve abonnementsaftalen reduceret eller tilbagebetalt. Pkt. 6.9 om varsling af ændringer finder endvidere anvendelse.

4.8. På SmartTv-boksen er der adgang til filmleje (VOD - Video on demand) og leje af Filmpakker (SVOD-Subscription video on demand) og pay-per-view tjenester(PPV). Der er adgang til tjenesterne via menuen.

Bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester sker via SmartTv-boksen. Visse tjenester kan bestilles via www.stofa.dk/minesider fx VOD. For PPV-tjenester (fx boksekampe) gælder, at du kan fortryde bestillingen, indtil 24 timer før udsendelsen starter. Ved brug af PPVtjenesterne accepterer du derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder, når udsendelsen af tjenesterne påbegyndes. Ved VOD sker udsendelsen af tjenesterne umiddelbart efter, at bestillingen er afsluttet. Ved brug af VOD accepterer du derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder.

Ved SVOD har du 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten bortfalder ved ibrugtagning af tjenesten se endvidere pkt. 5.5.

Det er valgfrit, om du vil tilkoble en pinkode eller ej. Du hæfter dog under alle omstændigheder med op til 1.200 kr. for andres uberettigede bestillinger af VOD, SVOD og PPV-tjenester. Hvis du glemmer pinkoden, eller pinkoden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal du rette henvendelse til Stofa herom. Stofa kan opkræve gebyr for udsendelse af ny pinkode.

Stofa opbevarer oplysninger om, hvilke VOD, SVOD og PPV-tjenester du aftager med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af VOD, SVOD og PPV-tjenester.

Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af Stofa til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. Stofa kan fastsætte et maksimum for bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester og/eller stille krav om forudbetaling. Betaling for VOD og PPV-tjenester opkræves månedsvis.

4.9. Abonnementsaftalen kan alene indgås med Stofa eller en af selskabet godkendt forhandler til en af selskabet fastsat pris.

4.10. Stofa er ikke ansvarlig for indholdet af de af selskabet administrerede kanaler.

4.11. Du giver samtykke til, at Stofa kan videregive registrerede oplysninger om dig til programudbydere m.v. til brug for markedsføring af programmer og beslægtede tjenester. De oplysninger, der kan videregives, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Stofa forpligter sig i den forbindelse til at overholde gældende dansk lovgivning om behandling af personoplysninger. Oplysninger behandles i overensstemmelse med god data behandlingsskik.

4.12. Du må ikke videredistribuere eller på anden måde gøre det optagede indhold optaget via Stofa SmartTv og ekstra kanaler tilgængeligt for andre adresser end installationsadressen. Du må heller ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution eller anvendelse i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af det.

4.13. Du må kun anvende Stofa kortet og den software, der findes på kortet, efter dets formål. Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr (herunder programkort) med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse.

Du bærer risikoen for Stofa kortet herunder risikoen for tyveri, brand eller andre skader. I tilfælde af tyveri af Stofa kortet skal du omgående melde dette til Stofa med henblik på afbrydelse af tjenesten (spærring af kortet).

 

5. Aftalens løbetid og ophør

5.1. Abonnementsaftalen indgås skriftligt. Programleveringsafgift og betaling for tjenester betales fra dagen for levering af kanaler og tjenester.

Abonnementsperioden begynder herefter, og medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem dig og Stofa, kan aftalen til enhver tid - dog senest sidste dag i måneden - opsiges af dig med en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned jf. pkt. 5.2.

5.2. Opsigelsesvarslet er en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned.

5.3. Stofa er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode. Hver af parterne kan bringe abonnementet til ophør uden varsel, såfremt udsendelse er ophørt i mere end 28 på hinanden følgende dage. I så fald betaler du kun for tiden frem til udsendelses ophør.

5.4. Abonnementer kan ikke stilles i bero i kortere eller længere perioder.

5.5. Du er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf. 88 30 30 30. Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post.

 

6. Abonnement og programleveringsafgift

6.1. Fra og med tidspunktet for indgåelsen af abonnementsaftalen opkræver Stofa et løbende abonnement jf. den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår på www.stofa.dk. Beløbet opkræves kvartalvis forud. Størrelsen på abonnementet fastsættes til enhver tid af Stofa. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Hvis et Stofa kort går tabt i abonnementsperioden, eller hvis du ønsker et ekstra Stofa kort, er du forpligtet til for egen regning at købe dette kort. Der kan mod betaling bestilles op til 4 ekstra Stofa kort med henblik på anvendelse af abonnementet på flere tv-apparater. Det er en forudsætning for brug af dit Stofa kort, at der findes en digitalmodtager pr. kort. Prisen for Stofa kort fastsættes til enhver tid af Stofa. Der henvises i den forbindelse til den til enhver tid gældende prisliste på stofa.dk. Ved opsigelse kan betaling for Stofa kort ikke kræves forholdsmæssigt refunderet.

6.2. Det er muligt at tilslutte flere SmartTv-bokse inden for husstanden inden for abonnement aftalen.

Det er dog et krav, at du anskaffer yderligere SmartTv-bokse og tilhørende Stofa kort, og at SmartTv-boksene forbindes via en fælles IP-strøm. Der tages i den forbindelse forbehold for, at visse programleverandører ønsker at opkræve et tillæg til den ordinære programpakkebetaling, såfremt du ønsker at benytte en sådan tjeneste.

6.3. Ud over det kvartalsmæssige abonnement opkræves der en månedlig programleveringsafgift, der beregnes fra dagen for abonnementsaftalens indgåelse. Programleveringsafgiften erlægges månedsvis forud den første hverdag i hver måned.

6.4. Alle indbetalinger skal du foretage rettidigt, også selvom du ikke har modtaget giroindbetalingskort. Stofa kan kræve erlagt et ekstra gebyr, hvis du ikke er tilmeldt Betalingsservice.

6.5. Ved en sen betaling eller udeblivelse med betaling kan Stofa udsende en rykkerskrivelse med angivelse af, at programforsyningen vil blive afbrudt, såfremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke sker inden for den fornyede frist, afbryder Stofa uden varsel programforsyningen.

Ved forsinket betaling af ethvert beløb er Stofa berettiget til at opkræve morarenter efter Rentelovens regler. Stofa er endvidere ved udsendelse af rykkerskrivelser berettiget til at opkræve et gebyr.

6.6. For genåbning af kort er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr.

6.7. Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kreditvurdering af dig og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Stofa ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at dine betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Stofa berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse.

6.8. Såfremt der sker stigninger i offentlige afgifter, er Stofa berettiget til med omgående virkning at forhøje såvel programleveringsafgift og/eller abonnement.

6.9. Stofa kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer jf. pkt. 13 med et varsel på mindst 1 måned.

Ændringerne varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller Nets A/S (tidligere PBS).

Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS. Ændringer herunder væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. e-mail til dig, hvis du har indgået aftale om elektronisk kommunikation.

Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

Ændring af éngangsafgifter herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel ved indførelse i Stofas prislister. Ved Stofas varsling af ændring af vilkår og priser kan du i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel.

Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.

6.10. I tilfælde af tyveri skal du uden ophold anmelde dette til politiet samt informere Stofa herom. Kopi af politianmeldelsen skal sendes til Stofa med henblik på afbrydelse af Stofa kortet.

 

7. Flytning

7.1. Du er forpligtet til omgående skriftligt at melde flytning til Stofa. Hvis det grundet manglende flyttemeddelelse fra dig bliver nødvendigt at søge korrekt adresse via folkeregistret, opkræves du et gebyr til dækning af omkostningerne hertil.

 

8. Misligholdelse

8.1. Som væsentlig misligholdelse, der giver Stofa adgang til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen og afbryde signalmodtagelsen, anses blandt andet men ikke begrænset til:

 • Din forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdatoen
   
 • Din vanrøgt og/eller misbrug af et digitalkort
   
 • Din misligholdelse af pligter, der i øvrigt påhviler dig ifølge abonnementsbetingelserne
   
 • Du udøver chikane mod Stofa ellers Stofas medarbejdere, eller ved din adfærd forårsager forstyrrelser i Stofas offentlige net.

8.2. I tilfælde af misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr kræve erstatning for ethvert tab, der påføres selskabet herunder erstatning for mistet programleveringsafgift m.v.

8.3. Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for Stofas fejlretningsansvar er det af Stofa etablerede kabelslutningspunkt. Du skal sikre, at Stofa med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen.

Du er forpligtiget til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i dit anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Stofas net, er du forpligtiget til at dække Stofas omkostninger.

 

9. Erstatning

9.1. Stofa er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller nogen, som Stofa har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

 • Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af kabel-tv leveringen i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre Stofa har forsømt at begrænse ulemperne herved.
   
 • Stofa er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at kabel-tv ikke kan benyttes som forudset, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.
 

10. Force majeure

10.1. Stofa er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller afbrydelser af udsendelser, kanaler eller nedbrud af boksen, hvis dette skyldes forhold uden for Stofas kontrol herunder men ikke begrænset til krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, satellitsvigt, ændringer i lovgivningen og anden offentlig regulering samt strejke og lockout blandt Stofas egne medarbejdere.

 

11. Tvister

11.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed.

11.2. I tilfælde af tvist mellem dig og Stofa om forhold, der udspringer af aftalen, kan du klage til Stofa. Stofa træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

11.3. I tilfælde af tvist mellem dig og Stofa om forhold, der vedrører programforsyning, Stofa SmartTv og ekstra kanaler, kan Stofas afgørelse indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf. 32 66 90 00. Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

11.4. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

 

12. Overdragelse af kontrakt

12.1. Stofa har til enhver tid ret til at overdrage denne kontrakt eller dele heraf til tredjemand.

 

13. Ved køb af Stofa Kortlæser

13.1 Ved køb af Stofa Kortlæser medfølger Stofakort

13.2 Du kan vælge selv at montere Stofa Kortlæser eller at få Kortlæseren monteret af Stofas tekniker eller af en Stofas anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for montage udført af Stofas teknikere og forhandlere

13.3 Stjæles eller bortkommer Stofakortet, har du pligt til straks at anmelde dette til Stofa. Stofa vil da straks lukke for Stofakortet.

13.4 Køb af Stofa Kortlæser er omfattet af Købelovens mangelsbegreb.

 

14. Klagegang

14.1. Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling kan du klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Horsens eller reklamation@kontakt.stofa.dk.

Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller via forbrug.dk.

 

15. Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af SmartTv-boks

Du kan vælge selv at montere SmartTv-boksen eller få den monteret af Stofas tekniker eller af en af Stofas anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for montage udført af Stofas teknikere og forhandlere.

15.1. Stofa behandler personoplysninger om dig i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stofa behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne foretage korrekt fakturering samt til andre interne, administrative formål, hvorfor dine personoplysninger vil blive anvendt inden for Stofa koncernen, hvilket du hermed giver samtykke til.

15.2. Personoplysningerne vil derudover kun blive videregivet til tredjemand herunder domstole og myndigheder, såfremt videregivelse er påkrævet i lovgivningen, såfremt der er tale om nummeroplysningsdata, eller såfremt du har givet udtrykkeligt samtykke til videregivelsen.

15.3. Du kan ved udtrykkelig accept heraf på ordreblanketten eller andet dokument give samtykke til, at Stofa må anvende de af dig oplyste adresser herunder emailadresse til markedsføring herunder elektronisk markedsføring af Stofa og Stofas underleverandørers tjenester og produkter. Anvendelse af personoplysninger til brug for Stofas markedsføring af tredjemands produkter og ydelser med videre kræver endvidere dit udtrykkelige samtykke.

 

16. Revision

16.1. Nærværende abonnementsbetingelser træder i kraft 1. februar 2016 og er gældende indtil nye vilkår meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Stofas hjemmeside www.stofa.dk.

 

Bilag 1: Standardfortrydelsesformular

Du kan fortryde din bestilling ved at fremsende fortrydelsesformularen til Stofas kundeservice inden 14 dage. Ved ibrugtagning af produktet bortfalder fortrydelsesretten.