Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa SafeSurf

Gældende fra 8. juni 2022.

Velkommen til Stofa

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa SafeSurf. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Generelt
2. Definitioner
3. Abonnement
4. Software og licensaftale
5. Stofas erstatningsansvar
6. Opsigelse
7. Stofa SafeSurf Persondatapolitik

 

1. Generelt

1.1. Dette er dine produktvilkår for Stofa SafeSurf. De gælder sammen med de generelle vilkår og i tillæg til produktvilkårene for Stofa Internet.

1.2. Det er en forudsætning for aftale om Stofa SafeSurf, at du har en aftale om Stofa Internet. Hvis du opsiger din aftale om Stofa Internet, ophører din aftale om Stofa SafeSurf samtidig.

 

2. Definitioner

2.1. SafeSurf er en sikkerhedsløsning, der leveres af F-Secure Corporation, for at beskytte computere, tablets og smartphones (Android og iOS). Løsningen indeholder også en adgangskodestyring og funktioner til registrering af databrud samt en administrationsportal, så du bedre kan administrere dine licenser på tværs af dine og dine familiemedlemmers enheder.

 

3. Abonnementet

3.1. Ved indgåelse af aftalen om Stofa SafeSurf formidler Stofa en licens til sikkerhedsløsningen SafeSurf. Licensen giver dig ret til at downloade SafeSurf og installere softwaren på din computer, tablet og smartphone (Android og iOS).

3.2. Softwaren, som downloades, må ikke kopieres, sælges, udlejes eller i øvrigt overdrages til tredjemand.

3.3. Licensen giver dig adgang til at bruge softwaren på et ubegrænset antal enheder. Du vil få adgang op til 7 enheder fra start. Får du behov for flere, kan du kontakte Stofa.

 

4. Software og licensaftale

4.1. Ved indgåelse af aftalen om Stofa SafeSurf accepterer du, at Stofa videregiver din e-mailadresse til vores partner F-Secure, så F-Secure kan sende dig en e-mail med de nødvendige loginoplysninger for at kunne aktivere SafeSurf.

4.2. Brug af SafeSurf på din computer forudsætter, at du aktivt downloader og installerer SafeSurf som computerprogram.

4.3. Brug af SafeSurf på din smartphone eller tablet (Android og iOS) forudsætter, at du aktivt downloader og installerer SafeSurf som applikation (App).

4.4. Som et led i installationen, skal du indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af dig, første gang du via computer, tablet eller smartphone foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Du indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som Stofa alene formidler og ikke er part i. Du opnår med accept over for licenshaver en licens i form af en ikke-eksklusiv brugsret til sikkerhedsfunktionerne på de fastsatte licensvilkår. Du overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder eller lignende ud over den tillagte brugsret. Du indestår for, at en eventuel bruger af terminalen, der accepterer de elektroniske vilkår, er i stand til at forpligte dig og for, at de pågældende licensvilkår overholdes og efterleves af dig.

 

5. Stofas erstatningsansvar

5.1. Du har med de begrænsninger, der er anført nedenfor, ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller nogen, som Stofa har ansvaret for.

5.2. Du gøres opmærksom på, at der på trods af installationen af SafeSurf er risiko for at kompromittere sikkerheden på dit udstyr og fx inficere hardware og software med virus, når du surfer, downloader materiale eller åbner materiale modtaget via e-mail. Stofa har ikke indflydelse på dette og kan ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf, jf. de generelle vilkår.

5.3. Stofa er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende samt tab som følge af uvedkommendes adgang til din data og/eller dine systemer.

 

6. Opsigelse

6.1. Hvis din aftale om Stofa SafeSurf er indgået sammen med din aftale om Stofa Internet, ophører din aftale om Stofa SafeSurf samtidig med, at din aftale om Stofa Internet ophører. I dette tilfælde kan du således ikke opsige din aftale om Stofa SafeSurf særskilt fra din aftale om Stofa Internet. Ønsker du ikke Stofa SafeSurf kan du blot undlade at downloade og installere SafeSurf.

6.2 Hvis din aftale om Stofa SafeSurf er indgået som tilkøb, særskilt fra din aftale om Stofa Internet, kan du opsige aftalen med et varsel på én måned.

 

7. Stofa SafeSurf Persondatapolitik

7.1 Stofa SafeSurf er en sikkerhedsløsning baseret på F-Secure TOTAL til beskyttelse af computere, tablets og smartphones. Den indeholder også en administrationsportal, F-Secure Avenue, der hjælper med at administrere dine licenser bedre på tværs af dine enheder og dine familiemedlemmer.

For at opsummere Stofa SafeSurf og privatlivets fred:

  • Vi beder om dit navn og e-mail
  • Vi indsamler anonyme sikkerhedsdata for at beskytte din enhed
  • Fokus i vores dataindsamling er ikke på dig, men på din enhed og vores service
  • Portalen giver begrænset synlighed blandt dem, der deler det samme abonnement

Fuld F-Secure TOTAL privatlivspolitik gælder for Stofa SafeSurf.