Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa SafeSurf

Gældende fra 1. januar 2018.

Velkommen til Stofa

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa SafeSurf. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Generelt
  2. Definitioner
  3. Abonnement
  4. Fortrydelsesret 
  5. Software og licensaftale
  6. Ansvar
  7. Opsigelse
 

1. Generelt

1.1. Dette er dine produktvilkår for Stofa SafeSurf. De gælder sammen med de generelle vilkår og i tillæg til produktvilkårene for Stofa Bredbånd.

1.2. Det er en forudsætning for aftale om SafeSurf, at du har en aftale om Stofa Bredbånd. Hvis du opsiger din aftale om Stofa Bredbånd, ophører din aftale om SafeSurf samtidig.

 

2. Definitioner

2.1. SafeSurf er et sikkerhedsprogram, som du installerer på din computer eller smartphone (Android).

 

3. Abonnementet

3.1. SafeSurf giver dig ret til at downloade SafeSurf fra Mine Sider på stofa.dk/minesider og installere det på din computer eller smartphone (Android). 

3.2. Softwaren, som downloades, må ikke kopieres, videresendes, sælges, udlejes eller i øvrigt overdrages til tredjemand.

3.3. En aftale om SafeSurf giver adgang til at bruge softwaren på et bestemt antal enheder. Det fremgår af din ordrebekræftelse, hvor mange enheder abonnementet omfatter.

 

4. Fortrydelsesret

4.1. Du kan ikke fortryde køb af SafeSurf, når købet er accepteret, og programmet kan downloades.

 

5. Software og licensaftale

5.1. Brug af sikkerhedsfunktionerne på din computer kræver, at der downloades og installeres et program.

5.2. Brug af sikkerhedsfunktionerne på din smartphone (Android) kræver, at der downloades og installeres en app.

5.3. Når programmet installeres, skal du indgå en særskilt licensaftale om brugsretten til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaverne. Du skal gennemgå og acceptere licensaftalen, første gang du via din computer eller smartphone logger ind til sikkerhedsfunktionerne. Du indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaverne, som Stofa alene formidler og ikke er part i.

5.4. Du får med accept over for licenshaver en licens i form af en ikke-eksklusiv brugsret til sikkerhedsfunktionerne på de fastsatte licensvilkår. Du overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder eller lignende ud over den tillagte brugsret. Du indestår for, at de pågældende licensvilkår overholdes og efterleves af dig og eventuelle brugerere af enheden.

 

6. Ansvar

6.1. På trods af installationen af SafeSurf er der risiko for at kompromittere sikkerheden på dit udstyr og fx inficere hardware og software med virus, når du surfer, downloader materiale eller åbner materiale modtaget via e-mail. Stofa har ikke indflydelse på dette og kan ikke drages til ansvar for skader og tab opstået som følge heraf, jf. de generelle vilkår.

6.2. Stofas erstatningsansvar er undtaget indirekte tab herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af tab af personlige data og installeret software og lignende samt tab som følge af uvedkommendes adgang til din data og/eller dine systemer.

 

7. Opsigelse

7.1. SafeSurf kan opsiges med et varsel på mindst én måned.

7.2. Ved opsigelse af din aftale om Stofa Bredbånd ophører din aftale om SafeSurf samtidig.