Gå til hovedindhold

Tillægsvilkår: Stofa Mobil

Gældende fra 29. juni 2020 medmindre andet fremgår af nærværende vilkår.

Velkommen til Stofa Mobil
Indeværende vilkår gælder for aftaler om Tillægsvilkår for Stofas standard mobilabonnementer.

Vilkårene for Stofa Mobil, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem dig som privatkunde (herefter du) og Stofa A/S CVR. 42 40 53 10 (herefter Stofa).

Rigtig god fornøjelse!

Indhold
1. Abonnementsformerne
2. Mobildatahastighed
3. Forbrugsafregnet
4. Inkluderet tale
5. Fri tale
6. Inkluderet data
7. Stofa til Stofa
8. Fri sms og mms
9. Abonnementsdeling
10. Ændring af vilkår og priser
11. Tvister
12. Klagegang
13. Ikrafttræden

 

1. Abonnementsformerne

1.1 Hos Stofa har du mulighed for at vælge mellem forskellige abonnementsformer. Du kan få oplyst abonnementsformer, priser og indhold på stofa.dk/mobil. Er du i tvivl om, hvilket abonnement du er på, og hvad det indeholder, kan du altid få oplyst dette på Mine Sider.

 

2. Mobildatahastighed

2.1 Den forventede hastighed ved brug af Stofas mobildatatjenester afhænger af den valgte abonnementsform.

2.2 Adgang til 3G indebærer, at Stofas mobildatatjenester leveres med fuld adgang til 3G datahastigheder i områder med 3G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 4 og 6 Mbit/s (download) og op til 1 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald geografisk jævnt fordelt.

2.3 Adgang til 4G indebærer, at Stofas mobildatatjenester leveres med fuld adgang til 4G datahastigheder i områder med 4G-dækning, det vil sige en forventet hastighed på mellem 17 og 71 Mbit/s (download) og mellem 5 og 43 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs datakald, geografisk jævnt fordelt.

2.4 Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne.

 

3. Forbrugsafregnet

3.1 Hvis dit abonnement er forbrugsafregnet, vil du ved ethvert forbrug blive opkrævet forbrugstakst. Du har adgang til at foretage opkald, sende SMS/MMS samt forbruge data. Alt forbrug takseres efter de til enhver tid gældende og oplyste priser. Opkald takseres pr. påbegyndt minut. Opkald til service og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester (numre der begynder med 1 eller 90) takseres pr. påbegyndt sekund. Data takseres pr. 10 kB. Forbrug til og i udlandet vil blive takseret efter de gældende roaming-takster.

3.2 Der kan tilkøbes tillægsydelser såsom fri SMS/MMS, datapakker og Stofa til Stofa. Tillægsydelserne kan du få oplyst på stofa.dk. Ved tilkøb af en eller flere af de nævnte tillægsydelser, henvises til den pågældende tillægsydelses vilkår.

 

4. Inkluderet tale

4.1 Hvis dit abonnement indeholder en vis mængde tale, har du adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til almindelige, danske fastnetnumre og mobilnumre i samlet det antal inkluderede timer pr. måned, som talepakken omfatter (inkluderet taletid). Du kan se, hvor meget tale du har inkluderet på Mine Sider eller i prislisten på stofa.dk.

Inkluderet tale kan også bruges i udlandet inden for EU/EØS (tilsammen nævnt ”EU”) til at foretage opkald inden for EU til danske og EU-numre. De pågældende lande kan ses på stofa.dk.

4.2 Ved opgørelsen af de inkluderede timers taletid, afregnes forbruget pr. påbegyndt minut. Ved udenlandstale afregnes forbruget pr. sekund – dog minimum 3 sekunder pr. påbegyndt kald.

4.3 Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om inkluderet tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris:

 • Opkald til service og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester (numre der begynder med 1 eller 90)
 • Opkald fra Danmark til udlandet, herunder EU-numre
 • Opkald fra EU til udenlandske numre uden for EU
 • Opkald i udlandet uden for EU
 • Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe)

Forbrug ud over de inkluderede timer takseres med den til enhver tid gældende og oplyste pris. Ubrugt tidoverføres ikke til efterfølgende måned.

4.4 Hvis dit abonnement inkluderer ”Roaming World”, har du endvidere adgang til tale i de omfattede lande til danske numre samt lokale numre i det pågældende land, du befinder dig i, uden betaling af forbrugstakst. De omfattede lande kan ses på www.stofa.dk/mobil Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om tale i Roaming World og takseres til den til enhver gældende og oplyste pris:

 • Opkald fra de omfattede lande og til udenlandske numre, herunder også EU-numre
 • Opkald i udlandet uden for de omfattede lande
 • Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe)
 • Opkald til service og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester (numre der begynder med 1 eller 90)
 • Indholdstakserede sms- og mms-beskeder
 

5. Fri tale

5.1 Hvis dit abonnement indeholder fri tale, har du adgang til - uden betaling af forbrugstakst (minuttakst og opkaldsafgift) - at foretage opkald i Danmark til almindelige, danske fastnetnumre og mobilnumre.

Inkluderet tale kan også bruges i udlandet inden for EU/EØS (tilsammen nævnt ”EU”) til at foretage opkald inden for EU til danske og EU-numre. De pågældende lande kan ses på stofa.dk.

Følgende opkald er ikke omfattet af aftalen om fri tale og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris:

 • Opkald til service og særnumre samt informations- og indholdstakserede tjenester (numre der begynder med 1 eller 90)
 • Opkald fra Danmark til udlandet, herunder EU-numre
 • Opkald fra EU til udenlandske numre uden for EU
 • Opkald i udlandet uden for EU
 • Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe)

Bemærk at tale fra udlandet (roaming), jf. pkt. 3 i Abonnementsvilkår for Stofas mobiltjenester tæller med i den fri tale, samtidig med et særligt opkrævet roamingtillæg pr. minut.

5.2 En aftale om modulet fri tale må kun anvendes til dit eget private brug. Fri tale må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end dig selv eller din husstand eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 1.3 i Stofas generelle vilkår for levering og drift af Stofa Mobil. En aftale om modulet fri tale må ikke misbruges ved tilslutning af terminaler, bokse eller andet udstyr, der ikke er beregnet til brug i forbindelse med aftalen eller Stofas offentlige mobilnet og -tjenester.

5.3 Hvis der er et unormalt forbrug, som kan indikere at aftalen om fri tale bliver misbrugt - og dette ikke bringes til ophør umiddelbart efter Stofas påtale - forbeholder Stofa sig ret til uden varsel at opsige abonnementsaftalen eller konvertere aftalen til et abonnement med loft over frit forbrug.

5.4 Hvis der er et unormalt forbrug, som kan indikere at aftalen om fri tale bliver misbrugt - og dette ikke bringes til ophør umiddelbart efter Stofas påtale - forbeholder Stofa sig ret til uden varsel at opsige abonnementsaftalen eller konvertere aftalen til et abonnement med loft over frit forbrug.

 

6. Inkluderet data

6.1 Hvis dit abonnement inkluderer en vis mængde data, har du adgang til - uden betaling af forbrugstakst (dataforbrug) – at bruge den mængde inkluderet mobildata i Danmark, som datapakken indeholder. Du kan se, hvor meget data du har inkluderet i dit abonnement på Mine Sider eller i prislisten på stofa.dk.

Den inkluderede datamængde kan også bruges i udlandet indenfor EU/EØS (tilsammen nævnt ”EU”). Stofa har dog jf. EU forordningen ret til at indføre begrænsninger på den mængde data, der er adgang til i EU. Begrænsningen vil blive kommunikeret på stofa.dk eller ved henvendelse til Stofa. Stofa er samtidig berettiget til at opkræve særlig forbrugstakst (EU-tillæg) for den mængde data, der overstiger en sådan begrænsning. Taksering sker efter pågældende priser, som fremgår på stofa.dk.

Følgende forbrug er ikke omfattet af inkluderet data og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris:

 • Forbrug i udlandet uden for EU
 • Forbrug via Maritimt netværk (på skibe)

6.2 Overskrider dit dataforbrug de inkluderede enheder pr. måned i Danmark, nedsættes hastigheden på din forbindelse til 64 Kbit/s. Har du behov for mere data, kan du tilkøbe en datapakke jf. pkt. 10. Såfremt du er i udlandet (roaming), vil du fortsat kunne bruge data, som stadig takseres med et særligt roaming tillæg pr. MB. Forbruget takseres pr. påbegyndt 100 KB i Danmark. Udenfor Danmark takseres der dog pr. KB.

6.3 Ubrugt dataforbrug overføres ikke til den følgende måned.

6.4 Hvis der er et unormalt forbrug, som kan indikere, at aftalen om inkluderet data bliver misbrugt, og dette ikke bringes til ophør umiddelbart efter Stofas påtale, forbeholder Stofa sig ret til uden varsel at opsige abonnementsaftalen eller konvertere aftalen til et abonnement med loft over forbrug.

6.5 Det er til alle abonnementsformer muligt at tilkøbe datapakker med en hvis mængde data inkluderet. Det er på datapakker også jf. EU forordningen tilladt, at indføre begrænsninger på den mængde data, som kan benyttes i EU. 

6.6 Det er til alle abonnementsformer muligt at tilkøbe datapakker med en hvis mængde data inkluderet. Det er på datapakker også jf. EU forordningen tilladt, at indføre begrænsninger på den mængde data, som kan benyttes i EU.

 

7. Stofa til Stofa

7.1 Hvis dit abonnement inkluderer Stofa til Stofa, kan du ringe gratis til andre Stofa mobilnumre, hvis begge numre befinder sig i Danmark.

Du kan også sende gratis sms og mms til andre med Stofa Mobil. Det er dog kun gratis så længe både du og den anden Stofa mobilkunde befinder sig i Danmark. Det er ikke gratis at ringe til Stofa fastnetnumre, Stofa erhvervsabonnementer eller Stofa-numre, som befinder sig i udlandet.

7.2 Du taler gratis den første hele time. Derefter betaler du almindelig takst i henhold til dit abonnement. Du kan dog foretage et nyt opkald og tale gratis i en time igen. Du kan i alt tale gratis i 48 timer pr. måned.

 

8. Fri sms og mms

8.1 Hvis dit abonnement indeholder fri sms og mms, kan du, som en del af abonnementet, sende et ubegrænset antal sms- og mms beskeder til alle danske mobilnumre i Danmark.

Fri sms og mms kan også bruges i udlandet indenfor EU/EØS (tilsammen nævnt ”EU”) til at sende sms og mms inden for EU til danske og EU-numre. De pågældende lande kan ses på stofa.dk.

Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om fri sms og mms og takseres til den til enhver tid gældende og oplyste pris:

 • Sms/mms fra Danmark til udlandet
 • Sms/mms i udlandet uden for EU
 • Sms/mms fra EU til udenlandske numre uden for EU
 • Sms/mms via maritime teleoperatører (på skibe)
 • Indholdstakserede sms/mms (f.eks. køb, donationer, indsamlinger, stemmeafgivning mv.)

Priser for sms/mms til og fra udland uden for EU fremgår af Stofas prisliste på Stofa.dk

8.2 Hvis dit abonnement inkluderer ”Roaming World”, har du endvidere adgang til ubegrænset forbrug af sms og mms til danske numre i de omfattede lande samt lokale numre i det pågældende land, du finder dig i uden betaling af forbrugstakst. De omfattede lande kan ses på www.stofa.dk/mobil

Følgende forbrug er ikke omfattet af aftalen om fri sms og mms i Roaming World og takseres
til den til enhver gældende og oplyste pris:

 • Sms/mms fra de omfattede lande og til udenlandske numre, herunder også EU-numre
 • Sms/mms i udlandet uden for de omfattede lande
 • Forbrug via maritime teleoperatører (på skibe)
 • Indholdstakserede sms- og mms-beskeder

8.3 Sms- og mms beskederne må bruges til normalt sms- og mms-forbrug fra en person til en person. Beskederne må ikke være genereret automatisk/maskinelt eller være afsendt automatisk/maskinelt. Beskederne må heller ikke bruges til spamming, chikane eller kommercielt/ markedsføring. Sms- og mms-beskederne må ikke være afsendt som Web-sms.

Ved misbrug, eller hvis Stofa har mistanke om misbrug, kan der uden ansvar og uden varsel lukkes for servicen, hvorefter Stofa kan opsigeabonnementet.

8.4 Dit mobilnummer vil blive oplyst til modtageren af sms’en/mms’en, uanset om du er tilmeldt hemmeligt/skjult nummer eller ej. Stofa kan ikke holdes ansvarlig for indholdet i sms’er og mms’er der afsendes eller modtages af dig.

 

9. Abonnementsdeling

9.1 Hvis dit abonnement tillader abonnementsdeling, kan du dele det med andre personer i husstanden. I får hver jeres telefonnummer, og I deler det tale, sms, mms og data, som er inkluderet i abonnementet. Vilkår og betingelser følger hovedabonnementet.

9.2 Antallet af simkort der kan tilkøbes samt prisen pr. ekstra simkort findes i prislisten på stofa.dk.

 

10. Ændring af vilkår og priser

10.1 Stofa kan ændre disse tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer jf. pkt. 16 i Stofas generelle vilkår for levering og drift af Stofa Mobil.

 

11. Tvister

11.1 Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt det ikke lykkes, kan parterne indbringe sagen for de almindelige domstole.

 

12. Klagegang

12.1 Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betalin, kan du klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Slet Parkvej 5-7, 8310 Tranbjerg eller reklamation@stofa.dk. Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse.

12.2 Stofas afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V, tlf. 33 18 69 00, web www.teleanke.dk. Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed.

 

13. Ikrafttræden

13.1 Disse betingelser er gældende fra den 15. juni 2017 og er gældende, indtil nye meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af stofa.dk