Gå til hovedindhold

Produktvilkår for Stofa MitTv

Gældende fra 1. januar 2018.

Velkommen til Stofa MitTv

Du får her et overblik over de produktvilkår, som gælder for din aftale om Stofa MitTv. Produktvilkårene er sammen med de generelle vilkår, de gældende priser på stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Ved modstrid mellem vilkårene gælder produktvilkårene.

Rigtig god fornøjelse!

Indhold

  1. Generelt
  2. Forudsætninger
  3. Abonnement
  4. Produktet
  5. Opsigelse
  6. Fortrydelsesret
 

1. Generelt

1.1. Disse produktvilkår gælder for Stofa MitTv leveret via Stofas, antenneforeningens og andres net. Det forudsætter desuden, at Antenneforeningen har indgået aftale om levering af Stofa MitTv.

1.2. Produktvilkårene udgør sammen med generelle vilkår, produktvilkår for Stofa Tv-boks, din ordrebekræftelse og de gældende priser på stofa.dk grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa.

1.3. Definitioner
1.3.1. Stofa MitTv betyder levering af digitalt transmitterede og krypterede tv-signaler. Når du tilslutter Stofa MitTv, modtager du ikke længere traditionelt tv via kabel-tv-nettet, men du har alene mulighed for at tilkøbe digitalt krypteret indhold, der kræver en Stofa Tv-boks.

 

Forudsætninger

2.1. Stofa MitTv forudsætter abonnement på både Stofa MitTv og en Stofa Tv-boks. Hvis du ønsker det, kan MitTv-indholdet ses på alle installationsadressens tv via en Stofa Kortlæser og Kort eller en ekstra Stofa Tv-boks.

2.2. Har du en fibertilslutning og ønsker at få alle MitTv-funktionerne på flere tv i dit hjem, kræver det en Stofa Tv-boks til hvert tv. Se produktvilkår for Stofa Tv-boks for mere information.

 

3. Abonnementet

3.1. Abonnement på Stofa MitTv kræver elektronisk kommunikation i form af e-mail. Al kommunikation mellem Stofa og dig om Stofa MitTv-abonnementet og indholdet foregår således elektronisk via stofa.dk/minesider og e-mail.

3.2. Abonnement på Stofa MitTv kræver betaling via Dankort eller andet godkendt betalingskort, der tilknyttes Stofa MitTv den første gang, du tager produktet i brug. Køb af tv-kanaler, tv-pakker, filmpakker og streamingtjenester (SVOD) samt filmleje (VOD) forudbetales via det tilknyttede betalingskort. Stofa refunderer ikke penge for køb, da indholdet tages i brug i betalingsøjeblikket. Abonnement på Stofa Tv-boks opkræves fortsat kvartalsvist forud jf. afsnittet ”Abonnement” i de generelle vilkår.

 

4. Produktet

4.1. Stofa MitTv er køb af enkeltkanaler, filmpakker og streamingtjenester via en Stofa Tv-boks eller via stofa.dk/minesider. Priserne for indholdet kan du se i MitTv-universet på Stofa Tv-boksen eller på stofa.dk/minesider.

4.2. Du kan se de valgte tv-kanaler, tv-pakker og andet indhold i MitTv-universet og på stofa.dk/minesider. Her finder du også den samlede månedspris.

4.3. Du køber altid en tv-kanal eller andet indhold via Stofa MitTv i hele måneder og minimum for en måned ad gangen regnet fra købsdatoen. Tv-kanalen eller andet indhold fortsætter i et løbende abonnement, indtil indholdet opsiges.

4.4. Prisen for tv-kanaler, tv-pakker og andet indhold i MitTv-universet er en månedlig abonnementsafgift. For specificering af abonnementsafgiften se afsnittet ”Abonnementsafgift” i de generelle vilkår. Derudover indeholder prisen også betaling til en evt. anlægsejer - eksempelvis en antenneforening - som Stofa har indgået aftale med om brugen af nettet til levering af Stofa MitTv.

4.5. Udbuddet af tv-kanaler, tv-pakker og andet indhold i MitTv-universet kan til enhver tid ændre sig som konsekvens af programselskabernes ændring af udbud eller andre forhold, der gør, at det ikke længere er muligt for Stofa at udbyde den pågældende tv-kanal, tv-pakke eller indhold. Dette sker normalt med én måneds varsel. Hvis ændringen skyldes forhold, som ligger udenfor Stofas indflydelse, kan Stofa dog straks foretage en sådan ændring.

4.6. Offentlig forevisning, videredistribution eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tv-kanaler samt af andet indhold i MitTv-universet er ikke tilladt.

 

5. Opsigelse

5.1. Hvis du ønsker at opsige dit MitTv-abonnement, opsiger du samtidig din Stofa Tv-boks. Dit MitTv-abonnement og din Stofa Tv-boks har et opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned.

Bemærk, at dine tv-kanaler i MitTv-universet opsiges samtidig med Stofa Tv-boksen og dit MitTv-abonnement, men at de udløber månedsdagen efter købsdagen (Se eksemplet i punkt 5.2). Desuden fornyes dine tv-kanaler automatisk i opsigelsesperioden, med mindre de opsiges direkte på tv-boksen eller via ’Mine Sider’. Hvis du har købt tv-kanaler eller andet indhold i opsigelsesperioden, der udløber efter abonnementets ophør eller har tv-kanaler, der udløber efter Stofa Tv-boks-abonnementets ophør, refunderes de ikke. Du kan se dine tv-kanaler på din computer eller via Stofa app’en frem til udløbsdatoen.

5.2. Du kan altid opsige en tv-kanal, tv-pakke eller andet indhold til udløb månedsdagen efter købsdatoen (Se eksemplet herunder), når opsigelsen sker senest klokken 23.59 dagen før månedsdagen for købsdatoen. Du kan opsige tv-kanaler, tv-pakker og andet indhold via Stofa Tv-boksen eller på stofa.dk/minesider.

Eksempel 1:
En kanal købt den 15. februar kl. 13.30, kan du opsige frem til 14. marts samme kalenderår kl. 23:59. Opsiges kanalen ikke, fornyes den automatisk herefter, og beløbet vil blive opkrævet på kreditkort den 15. marts samme kalenderår.

Eksempel 2:
En kanal købt den 31. januar kl. 22.30, kan du opsige senest 27. februar samme kalenderår kl. 23:59. Opsiges kanalen ikke, fornyes den automatisk herefter, og beløbet vil blive opkrævet på kreditkort den 28. februar 2016.

 

6. Fortrydelsesret

6.1. Ved accept af købsbetingelserne i Stofa MitTv fraskriver du dig fortrydelsesretten jf. afsnittet ”Fortrydelsesret” i de generelle vilkår.