Gå til hovedindhold
 

Det indeholder pakken

Antennekabel

Antennekabel

HDMI-kabel

HDMI-kabel

Netværkskabel

Netværkskabel

Fjernbetjening med batterier

Fjernbetjening med batterier

Stofa Tv-boks

Stofa Tv-boks

Strømadapter

Strømadapter

 
Tv-boks

Sådan tilslutter du din Stofa-boks

VIGTIGT FØR DU GÅR I GANG: Du må først slutte strøm til din Stofa Tv-boks, når det bliver nævnt i punkt 4.

A. Forbind Stofa Tv-boksen til dit antennestik i væggen.

B. Stofa Tv-boksen skal tilsluttes dit internet. Hvis du vil have en kablet internetforbindelse, skal netværkskabel tilsluttes en valgfri netværksport på dit modem (kan også være netværksstik i væggen) og ”RJ45”-porten på Stofa Tv-boksen.

Hvis du ønsker en trådløs tilslutning, vælger du wifi, når du starter Stofa Tv-boksen.

 
Slut din Stofa Tv-boks til dit tv

Slut din Stofa Tv-boks til dit tv

A. Forbind din Stofa Tv-boks til dit tv med HDMI-kablet. Kablet skal tilsluttes “HDMIport 1” på tv’et. Den anden ende tilsluttes HDMI på Stofa Tv-boksen.

B. Nu kan du gemme tv-boksen væk - fx bag tv’et eller i et skab - for du behøver ikke kunne pege fjernbetjeningen mod Stofa Tv-boksen. Du kan se tips til placering af tv-boksen på side 8.

HUSK: For at se tv via din Stofa Tv-boks skal du vælge HDMI på dit tv. Ved nogle tv sker det automatisk, mens du på andre manuelt skal vælge HDMI. Se tv-manualen for hjælp.

 
Strømtilslutning

Strømtilslutning

A. Slut strøm til Stofa Tv-boksen via den medfølgende strømforsyning.

B. Nu lyser dioden foran på tv-boksen rød. Tryk på “Power” (tænd/sluk) på din fjernbetjening for at starte tv-boksen. Gå til punkt 6 på side 9 for at fortsætte opsætningen.

Obs: Brug altid den medfølgende strømforsyning. Bruger du andre strømforsyninger, kan boksen overophede.

 
Placering af tv-boksen

Placering af Stofa Tv-boks

A. Placer aldrig tv-boksen ovenpå varmekilder som fx Blu-ray-afspillere, spillemaskiner og musikanlæg. Gør du det, kan tv-boksen overophede og gå i stykker. Du må derfor heller ikke placere noget ovenpå boksen eller i nærheden af boksen på en måde, så ventilationshullerne dækkes. Tv-boksen må desuden ikke benyttes i temperaturer over 40° C.

B. Når du starter din Stofa Tv-boks første gang, kan du under opsætningen parre den medfølgende fjernbetjening med din Stofa Tv-boks via Bluetooth. Når din fjernbetjening og Stofa Tv-boksen er parret via bluetooth, kan du gemme boksen væk, så den ikke behøver at stå fremme.

 

Opsætning af din Stofa Tv-boks

A. Første gang du tænder dit tv og din nye Stofa Tv-boks, bliver du mødt af en Stofa-velkomstskærm. Du vil blive guidet gennem en opsætning af tv-boksen, den første parring af fjernbetjeningen og tilslutning af wifi, hvis du bruger wifi til tv-boksen. Vær opmærksom på, at der vil være sort skærm flere gange i forbindelse med opsætningen.

B. I de fleste tilfælde skal tv-boksen igennem en software-opdatering, når du tænder den første gang. Derfor kan opsætningen tage længere tid, og du skal måske parre din fjernbetjening igen og tilslutte dit wifi igen, hvis du bruger wifi til tv-boksen.

VIGTIGT: Hvis du bliver bedt om at parre din fjernbetjening efter software-opdateringen, skal det gøres anderledes end første gang, du parrede fjernbetjeningen – se hvordan i punkt C herunder.

C. Parring af fjernbetjening efter software-opdatering: Når skærmbilledet med fjernbetjening vises, skal du holde ”OK” og ”0” nede på fjernbetjeningen, indtil fjernbetjeningens diode blinker rødt. Herefter skal du vente minimum 3 sekunder og trykke ”OK”. Nu forbindes fjernbetjeningen til tv-boksen.

D. Nu kan du logge ind med din Google-konto, så du kan downloade apps i Google Play. Du kan også springe dette over og bruge tv-boksen uden adgang til Google Play.

 

Fejlmeldinger på tv-boksen

A. Hvis der ikke oprettes eller ikke er forbindelse mellem din fjernbetjening og din Stofa tv-boks, kan du prøve følgende:

 1. Tryk ”OK” og ”0” på samme tid og hold dem nede, indtil fjernbetjeningens diode blinker rødt. Vent minimum 3 sekunder og tryk igen på ”OK”
 2. Er der stadig ikke forbindelse? Kontakt os, så hjælper vi dig

B. Hvis du oplever problemer med at forbinde din Stofa tv-boks med en Androidenhed, skal du sikre, at sproget på din Android-enhed og din Stofa tv-boks er det samme. Virker det stadig ikke? Brug i stedet manuel opsætning.

C. Oplever du problemer med at forbinde din Stofa tv-boks med dit wifi, skal du sikre, at:

 1. Din Stofa tv-boks er indenfor rækkevidde af dit wifi
 2. Du indtaster den rigtige wifi-kode
 3. Dine andre enheder kan forbindes til dit wifi

Hvis det stadig ikke virker, skal du kontakte os.

D. Når du skal bruge Google Play, skal du logge ind med dit Google-login. Har du glemt din kode, kan du nulstille den hos Google på support.google.com.

E. Når din opsætning er afsluttet, vil Stofa Tv-boksen verificere dine indstillinger og dit signal. Hvis der sker en fejl i verificeringen, skal du følge punkterne her:

1. Boksen er ikke forbundet til et netværk 

 • Sørg for, at netværkskablet er korrekt sat i, eller at tv-boksen er tilsluttet dit wifi.
 • Undersøg om andre enheder, der er forbundet til modemmet, kan komme på internettet.
 • Genstart dit modem..
 • Hvis ovenstående ikke virker, skal du kontakte os.

2. Boksen blev ikke genkendt af Stofa

 • Hvis boksen ikke bliver verificeret korrekt, skal du kontakte os.
 

Sådan opretter du en Google-konto

A. Gå til support.google.com og følg guiden til at oprette en Google-konto og et kodeord.

B. Log nu ind på din Stofa Tv-boks ved at gå ind i appen Google Play.

C. Indtast din nye Google-konto og dit kodeord i Google Play.

D. Du er nu logget ind med din Google-konto.

 
Tilslutning af lydanlæg

Tilslutning af lydanlæg

Ønsker du at tilslutte et lydanlæg, skal du forbinde dit tv og Stofa Tv-boksen ved hjælp af et optisk lydkabel, som du kan købe i de fleste elektronikvarehuse. Husk at gå ind i “Indstillinger” og “Lyd” og vælg ‘Passthrough’ under “Digital lyd”.

 

Indstillinger

I menuen ”Indstillinger” kan du ændre:

A. Kanallister – Vælg de kanaler, du vil have i din kanalliste.

B. Forældrekontrol – Lås udvalgte tv-kanaler med pinkode.

C. Billede – Tilpas automatisk billedopløsning.

D. Lyd – Indstil tale, undertekster, undertekster for hørehæmmede og digital lyd.

E. Standby – Tilpas strømforbruget.

F. Netværk – Log på wifi.

G. Kanaler fra apps – Oversigt over live-kanaler fra dine apps på tv-boksen

H. Teknisk information – Oversigt over fejlfinding ved kontakt til Stofa.

I. System – Indstillinger til Android.

J. Fjernbetjening – Information om parring af fjernbetjening.

 

Strømforbrug

Du kan sætte Stofa Tv-boksen i strømbesparende tilstand. Det påvirker samtidig, hvor hurtigt tv-boksen starter, når du tænder den med fjernbetjeningen.


A. Under ”Standby” i menupunktet ”Indstillinger” kan du vælge mellem to standbyindstillinger:

 1. Normal - Næsten normalt energiforbrug og hurtig opstart
 2. Meget lav - Meget lavt energiforbrug og langsom opstart (opstartstiden svarer til, at tv-boksen har været slukket)

Du kan også indstille, hvornår tv-boksen skal gå i standby, så den strømbesparende tilstand kan begynde.

B. Standby-tiden kan ændres i intervallet “30 minutter” til “Aldrig”. Tv-boksen er forudindstillet til 1 time.

 
Fjernbetjening virker ikke

Hvis din fjernbetjening ikke virker

Hvis din fjernbetjening ikke virker eller er langsom, kan du prøve at parre din fjernbetjening med tv-boksen igen via bluetooth.

A. Tryk på ”OK” og ”0” på samme tid og hold dem nede, indtil fjernbetjeningens diode begynder at blinke rødt. Vent minimum 3 sekunder og tryk igen på ”OK”

Har du stadig problemer med din fjernbetjening, skal du kontakte os.

 

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

A. Læs installationsvejledningen.

B. Behold installationsvejledningen.

C. Overhold alle instrukser og advarsler.

D. Brug ikke tv-boksen i nærheden af vand.

E. Rengør kun med tør klud.

For at reducere og undgå risikoen for ild eller elektriske stød må tv-boksen ikke udsættes for vand, regn eller fugt.

Placer ikke tv-boksen nær varmekilder som fx radiatorer, brændeovne eller andre apparaturer, der producerer varme.

Frakobl strømmen i tordenvejr eller ved længere tids inaktivitet på tv-boksen.

Der må ikke være nogle former for åben ild som fx stearinlys omkring strømforsyning eller tv-boks.

Batterier i både tv-boksen og fjernbetjening må ikke udsættes for varme fra fx solskin, ild eller lignende.

For at undgå elektriske stød må der aldrig benyttes forlængerledning eller stikkontakt, hvor strømforsyningens tænder ikke kan dækkes fuldstændig.

Sørg for at der er tilstrækkelig plads omkring strømforsyning for at sikre den nødvendige ventilation.

Sørg for at hovedstikket til strømforsyning forbliver let betjenelig.

Du må ikke ændre på den medfølgende strømforsyning. Hvis strømstikket ikke passer til din stikkontakt, skal du rådføre dig med en elektriker for at få udskiftet stikkontakten.

Undgå at klemme eller gå på strømledningen – det gælder især omkring selve stikket i både tv-boks og væg.

Brug kun tilbehør der er godkendt af Stofa.

Overlad alt servicearbejde på tv-boksen til uddannet personel. Service på tv-boksen er nødvendig, hvis tv-boksen bliver beskadiget – fx hvis strømstikket er ødelagt, hvis tv-boksen har været udsat for fugt, vand eller regn, hvis genstande er blevet tabt på tv-boksen, hvis tv-boksen ikke virker optimalt eller er blevet tabt. I disse tilfælde skal du altid kontakte Stofa.

 

Sådan bortskaffer du elektronik og elektrisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med en overkrydset skraldespand (se næste side). Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Det er vigtigt, at du afleverer dine batterier til de ordninger, der er etablerede. På den måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet unødigt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos din kommunes tekniske forvaltning.

 

Produktspecifikationer

Produktdimensioner (B x H x L): 175 x 29 x 175 mm
Produkt vægt: 430 gram ekskl. strømforsyning
Tilbehør: Antennekabel, HDMI-kabel, netværkskabel, fjernbetjening m. batterier, strømadapter
Optimal betjeningsmiljø(temperatur og fugtighed): 

 •  I funktion 0C ~ 40C
 •  Opbevaringstemperatur: -20 ° C ~ 70 ° C
 •  Driftsrelativ fugtighed: 10 ~ 90% (ikkekondenserende)

Spænding: 110-240V AC 50/60Hz 0.6A
Strømforsyning: 12V DC 2.0A
Strømforbrug: 7 Watt
Strømforbrug i standby-tilstand: 0.3 Watt

 

CE mærke

Dette produkt er CE-mærket, hvilket er en garanti for, at produktet overholder relevant EU-lovgivning,
herunder direktiv 2014/30 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), direktiv 2011/65 om begrænsning
af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS), direktiv 2009/125 om miljøvenlig
design af energirelaterede produkter (Ecodesign).

dolby

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI logo

The adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and
other countries.

Android logo

Google Play4K HDR logoBortskaffelse