Gå til hovedindhold

Tillægstjenester til telefoni


Viderestilling

Viderestilling af alle opkald:

 
Viderestil alle opkald til <tlfnr> *21*<tlfnr>#
Ophæv viderestilling af alle opkald #21#
Status på viderestillingen af alle opkald *#21#

Viderestilling ved optaget:

Viderestil opkald ved optaget til <tlfnr> *67*<tlfnr>#
Ophæv viderestilling ved optaget #67#
Status på viderestilling ved optaget *#67#

Viderestilling ved manglende svar:

 
Viderestil opkald, som ikke besvares til <tlfnr> *61*<tlfnr>#
Ophæv viderestilling ved manglende svar #61#
Status på viderestilling ved manglende svar *#61#
   
For at ændre ventetiden inden viderestilling ved manglende svar og telefonsvarer, kan du angive tid i antal sekunder mellem 10 og 60. *80*<TID>#
Nulstil tid for viderestilling (standardværdien er 20 sekunder) #80#


Telefonsvarer
 

Kom godt i gang med telefonsvareren

 1. Din telefonsvarer skal aktiveres, før du kan bruge den. Løft røret, afvent klartone og tast *81#. Vent med at lægge på, til en stemme bekræfter din indtastning.
 2.  Du kan nu indtale en personlig velkomsthilsen. Tryk *0#, tryk herefter 0 og tryk så 1. Nu kan du indtale velkomsthilsen til din telefonsvarer. Tryk # for at afslutte
 3. For at kunne aflytte telefonsvareren fra andre telefoner skal du aktivere en adgangskode. Tryk *0#, tryk herefter 0 og tryk så 5. Nu kan du indtaste din personlige adgangskode. Tryk # for at afslutte.

   

Aflyt telefonsvarer

 1. Tryk *0# på telefonen eller ring til 88 19 88 88.


Når du aflytter telefonsvareren fra dit telefonnummer fra Stofa, behøver du ikke at indtaste adgangskode.

Du har mulighed for at aflytte nye beskeder eller høre tidligere beskeder igen. Følg anvisningerne, når du ringer op.

Aflyt telefonsvarer

 1. Tryk *0# på telefonen eller ring til 88 19 88 88

Når du aflytter telefonsvareren fra dit telefonnummer fra Stofa, behøver du ikke at indtaste adgangskode.

Aktivering og deaktivering af telefonsvareren

Din telefonsvarer er som udgangspunkt altid deaktiveret. For at aktivere den, skal du løfte røret, afvente klar- tone og taste følgende koder. Vent med at lægge på, til en stemme bekræfter din indtastning:

Aktivering og deaktivering af telefonsvareren

Aktivering af telefonsvarer *81#
Deaktivering af telefonsvarer #81#
Status på telefonsvarer *#81#

 

Aflyt telefonsvarer via et andet telefonnummer:

 1. Ring til 88 19 88 88

 2. Indtast dit telefonnummer og tryk #

 3. Indtast adgangskode og tryk #

For at kunne aflytte telefonsvareren via et andet telefonnummer, skal du først aktivere telefonsvareren fra dit eget nummer og give den en adgangskode.

Regler for adgangskode:

Din personlige adgangskode må:

 • bestå af 4-12 cifre

 • kun bestå af tal

 • ikke blot være ens tal (fx 0000)

 • ikke bestå af fortløbende numre, hverken stigende eller faldende (fx 1234 eller 9876)

 • ikke være dit telefonnummer

Ventetid inden telefonsvareren aktiveres

Du kan selv angive, hvor lang tid, der skal gå før telefonsvareren aktiveres.

Indstilling af ventetid inden telefonsvareren aktiveres

Tiden skal angives i sekunder mellem 10 og 60 *80*<TID>#
Nulstil tid for viderestilling. Standardværdien er 20 sekunder #80#
Denne indstilling gælder også ventetid for viderestilling ved manglende svar.

Signal ved nye beskeder (MWI)

Når du har nye beskeder på telefonsvareren, får du ikke en klartone men et anderledes signal (MWI), når du løf- ter røret. Denne funktion kan du slå til og fra med følgende koder:

Aktivering og deaktivering af signal ved nye beskeder (MWI)

Aktivering af signal ved nye beskeder *82#
Deaktivering af signal ved nye beskeder #82#
Status på signal ved nye beskeder *#82#

Øvrige regler for telefonsvarer: Der er maksimalt plads til 100 beskeder. Hver besked kan højest vare tre minutter. Dine beskeder slet- tes automatisk efter seks måneder.