Gå til hovedindhold
 

1. Kanalliste og programbjælke

 • I stedet for at skifte mellem tv-kanalerne med ch +/- knapperne kan du bladre i programinformationen med pil op/ned. Så kan du fortsætte med at se den kanal, du er på, samtidig med at du ser, hvad andre tv-kanaler sender.
   
 • Du kan få en udvidet programinformation ved at trykke to gange på Info-knappen. Brug pil op/ned til at bladre i kanalerne og skift kanal med “OK”. På den måde kan du se ét program, mens du bladrer resten af dine kanaler igennem.
   
 • Du kan få en kanalliste frem ved at trykke “OK”, mens du står på den kanal, du ser. Ved at bruge piletasterne til siderne kan du hoppe en side frem på kanallisten.
   
 • Du kan skifte mellem de sidste to kanaler, du har set, ved at trykke på Backknappen.
 

2. Favoritlister

 • Under menupunktet "Indstillinger" kan du vælge favoritter og arrangere kanalernes rækkefølge i favoritlisten.
   
 • Du kan lave op til fem favoritlister. Du skifter mellem de forskellige lister ved at trykke på Favorit-knappen.
 

3. Shop

 • Du lejer film ved at trykke “Shop” på fjernbetjeningen og finde den film, du ønsker at se. Vælg filmen ved at trykke på ”Lej filmen i 48 timer” og indtast din pinkode, der som standard er ”0000”.
   
 • Når du ser en trailer eller en film fra shoppen, kan du pause, spole og gå frem og tilbage med knapperne i bunden af din Stofa fjernbetjening.
 

4. Mit SmartTv - aktive film og udsendelser

 • Ved at trykke på SmartTv-knappen får du hurtigt adgang til dine aktive film og udsendelser. Her kan du finde en liste over de film, du har lejet, og de udsendelser du har startet forfra, som du stadig har adgang til.
   
 • Med piletasterne kan du vælge den film eller udsendelse, som du gerne vil se igen og blot trykke ”OK”.
 

5. Tv-guide

Tryk på Tv-guide-knappen og få et overblik over de kommende programmer. Gå tilbage i tv-guiden og vælg tidligere programmer som du vil se, hvis du har StartForfra+. Du kan også gå frem i tv-guiden og markere programmer, du vil optage, hvis du har Stofa SmartTv med harddiskoptager.

 

6. Lyd

 • Da rigtig mange kanaler sender deres AC3 lydspor på engelsk, kan det være en fordel at sætte engelsk som det primære sprog og dansk som den sekundære sprogkilde, hvis du har sat Digital Lyd (AC3) til ja.
   
 • Du kan skrue op og ned for lyden med venstre/højre pilen.
 

7. Valg af undertekster og lydspor

Ved at trykke på Enter-knappen én gang får du en liste over de forskellige sprog for undertekster. Her kan du indstille sproget. Ved at trykke to gange på Enter-knappen får du en liste over de forskellige lydspor. Her kan du vælge et andet sprog som lydspor, hvis det er tilgængeligt.

 

8. Indstillinger

 • Du kan altid se, om der er en ny opdatering af softwaren til din Stofa SmartTv-boks ved at gå ind under ”Teknik” i menupunktet ”Indstillinger”. Her vælger du ”Søg efter opdateringer”.
   
 • Du kan ændre billedformatet ved at trykke på Tv-knappen.
   
 • Under ”Menu” og ”Indstillinger” kan du indstille billede, lyd, undertekster, favoritlister samt sætte spærring på kanaler under ”Sikkerhed”.
 

9. Arkiv

 • Ved at trykke på knappen “Arkiv” får du adgang til indholdet på de arkivtjenester, du abonnerer på fx DR NU, som automatisk følger med Stofa SmartTv.
   
 • Brug menuen til at vælge det program du ønsker at se.
 

10. StartForfra og StartForfra+

 • Med Stofa SmartTv er det slut med at komme for sent til dine yndlingsprogrammer eller gå glip af noget, hvis telefonen ringer. Du starter bare forfra, sætter på pause eller spoler frem*. Vil du starte et program forfra, der allerede er slut, kan du bruge StartForfra+ - se næste afsnit.
   
 • Med StartForfra+ kan du gå op til 7 dage tilbage i tv-guiden og starte tidligere sendte udsendelser forfra**. Se herunder hvordan du gør:
  • Tryk på “Tv-guide”
  • Gå tilbage i tv-guiden og skift mellem kanalerne med piltasterne rundt om Ok-knappen
  • Vælg den udsendelse du vil se og tryk på StartForfra-knappen
  • Du kan vælge udsendelser, der er op til 7 dage gamle. Tidsrummet kan variere fra udsendelse til udsendelse

*StartForfra, pause og spole gælder udvalgte kanaler i din kabel-tv-pakke.
** StartForfra+ gælder i udvalgte antenneforeninger. Se dine muligheder på stofa.dk. StartForfra+ gælder udvalgte kanaler i din kabel-tv-pakke.

 

11. Funktioner for Stofa-boks med harddisk

Hvis du har en Stofa-boks med harddisk, har du mulighed for at optage programmer. Tryk på den røde knap for at starte en optagelse. Du får nu tre valgmuligheder:

 • ”Optag nuværende program”. Starter optagelse af den kanal, du ser.
 • ”Optag næste program”. Indstiller Stofa SmartTv-boksen til at optage den kommende udsendelse på den kanal, du ser.
 • ”Manuel indstilling”. Her kan du selv indtaste dato, kanal, starttidspunkt og varighed for en optagelse.

Du kan indstille Stofa SmartTv-boksen til at optage en udsendelse ved blot at markere den med den grønne bjælke i tv-guiden og trykke på den røde knap. HUSK at du kan bladre frem i tidslinjen med spoleknapperne og skifte side med ch +/-.

I menuen ”Mit SmartTv” kan du se en liste over de optagelser, der er gemt på SmartTv-boksen. Vælg en optagelse ved at trykke ”OK” eller slet optagelsen ved at trykke ”Delete”. Du kan sortere listen alfabetisk ved at trykke på ”Info”.

Du kan se en oversigt over planlagte optagelser under punktet ”Planlagte optagelser” og slette dem ved at trykke på ”Delete”. Du kan ikke starte en ny optagelse under en igangværende optagelse eller en allerede planlagt optagelse.

Vedligehold
Under ”Indstillinger” og herefter ”Teknik” kan du kontrollere harddisken for fejl og evt. formatere harddisken. Bemærk at formatering af harddisken vil slette alle de optagelser, du har gemt.

 

12. Automatisk programmering af fjernbetjening

 1. Tænd for dit tv.
 2. Hold Boks/tv-knappen nede indtil Power-knappen blinker rødt to gange.
 3. Tast straks 0 0 1 og vent indtil Power-knappen blinker to gange igen.
 4. Hold straks herefter Power-knappen nede indtil tv’et slukker. Du skal muligvis holde Power-knappen nede i op til ti minutter, mens den rigtige indstilling findes.
 5. Så snart fjernsynet slukker skal du slippe Power-knappen og trykke ”OK”. Nu er indstillingen gemt i fjernbetjeningen.

Vær opmærksom på at nogle tv fungerer med flere indstillinger. Fungerer fjernbetjeningen ikke optimalt, kan du søge efter en bedre indstilling ved at gentage vejledningen ovenfor. Fjernbetjeningen fortsætter sin søgning efter den sidste gemte indstilling.

 

13. Manuel programmering af fjernbetjening med kode

 1. Tænd for dit fjernsyn.
 2. Hold Boks/tv-knappen nede til Power-knappen blinker rødt to gange.
 3. Tast straks den første trecifrede kode for netop dit tv-fabrikat og vent indtil Power-knappen blinker rødt to gange igen. Er der sket fejl, vil den lyse konstant i to sekunder.
 4. Peg fjernbetjeningen mod dit fjernsyn og tryk på Power-knappen. Hvis dit tv ikke reagerer ved at slukke, gentag da proceduren ovenfor med den næste kode på listen (hvis tilgængelig).
 

14. Nulstilling af fjernbetjening

 1. Hold Boks/tv-knappen nede til Power-knappen blinker rødt to gange.
 2. Tast straks 0 0 0 og vent indtil Power-knappen blinker to gange igen.
 3. Slip knappen igen. Nu er din fjernbetjening nulstillet.