Gå til hovedindhold

Stofas behandling af personoplysninger ved forsikringssager

I dette tillæg til Stofas privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi i Stofa A/S behandler dine personoplysninger i forbindelse med forsikringssager.

1. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
I forbindelse med forsikringssager, behandler vi disse oplysninger om dig:

  • Almindelige oplysninger som kontaktoplysninger, policenummer, navn på forsikringsselskab, adresse på skadested og andre oplysninger om skaden - eksempelvis billedmateriale.

2. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG RETSGRUNDLAGET FOR DET
Når vi behandler dine personoplysninger, er det udelukkende for at kunne håndtere en eventuel anmeldelse af en skade og andre forsikringssager.

Vores behandling sker efter dette retsgrundlag:

  • At behandlingen er nødvendig af hensyn til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen, jf. databeskyttelseslovens § 6.
  • At behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.

3. OPBEVARINGEN AF OPLYSNINGER
Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter en afsluttet forsikringssag. De kan dog blive opbevaret i længere tid, hvis lovgivningen kræver det.

4. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Vi kan videregive personoplysninger til forsikringsselskaber og juridiske rådgivere, som en del af sagsbehandlingen.

Når vi behandler personoplysninger, benytter vi databehandlere, som vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med. Vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til kravene i lovgivningen.

Du kan læse hele Stofas persondatapolitik her.