Gå til hovedindhold

Persondatapolitik for Stofa A/S

Derfor beder vi dig læse vores persondatapolitik
I Stofa har vi en klar ambition om, at vores kunder skal opleve den bedste og mest relevante betjening og have optimalt udbytte af vores ydelser. Derfor indsamler, opbevarer og bruger vi dine personoplysninger på stofa.dk, minesider.stofa.dk, webtv.stofa.dk, WebTv apps, samt når du bruger dine Stofa-produkter og services, eksempelvis din Stofa Tv-boks. 

Når du besøger vores hjemmesider og bruger vores apps og Tv-boks, registreres dit besøg og dine personoplysninger. Når du kontakter os via vores chat, e-mail eller telefon, registreres henvendelsen og dine personoplysninger. Når du bruger dine Stofa-produkter og services, registreres dit forbrug og din adfærd ved brugen af produktet eller serviceydelsen. Når du interagerer med os på sociale medier, registreres dine reaktioner, delinger, kommentarer til vores opslag og dine personoplysninger, herunder de oplysninger du har gjort tilgængelige via dine indstillinger hos f.eks. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter m.v. Du skal være opmærksom på, hvilke oplysninger du deler når du eksempelvis kommenterer opslag på sociale medier og sørg altid for ikke at skrive personoplysninger som adresse, CPR-nummer, dine børns oplysninger m.v. i kommentarfeltet. Såfremt dette er relevant for dit kundeforhold, beder vi dig kontakte Stofas kundeservice. Ovenstående er naturligvis i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen og den danske databeskyttelseslov. 

Vi vil til enhver tid beskytte din identitet og værne om dit privatliv. Derfor har vi klare retningslinjer for, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver, overfører og gemmer dine personoplysninger. 

Vi vil derfor bede dig læse vores persondatapolitik grundigt igennem. Det ligger os nemlig meget på sinde, at alle vores kunder oplever den højeste grad af gennemsigtighed, tryghed og beskyttelse og ikke oplever overraskelser i forbindelse med registreringen af deres personoplysninger. I din ordrebekræftelse og på dine regninger kan du se i hvilket selskaber i Stofa du er kunde. 

Herunder forklarer vi, hvordan vi behandler alle de personoplysninger, vi indsamler fra dig, når du benytter vores produkter og services, besøger vores websites, bruger vores apps, Tv-boks og digitale tjenester samt kontakter os via chat, e-mail, sociale medier og telefon. 

1. DATAANSVARLIG 
Stofa A/S er dataansvarlig for opbevaring og behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig. Vi registrerer og opbevarer kun personoplysninger, som er nødvendige for at vi kan drive vores forretning og for at kunne opfylde den aftale/kontrakt, vi har indgået med dig. Herudover opbevarer vi de personoplysninger, som du aktivt har givet samtykke til, at vi må indsamle, opbevare og anvende. F.eks. når du vælger at oprette en brugerkonto til selvbetjening, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller opretter dig i vores fordelsprogram. I alle tilfælde bliver du bedt om særskilt samtykke, som du har ret til at tilbagekalde (se mere nedenfor).  

Vær opmærksom på, at hvis du bruger et brugernavn og adgangskode for at få adgang til vores produkter og services, er du selv ansvarlig for at holde dem sikre og fortrolige.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på DPO@norlys.dk.

2. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG 
Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktinformationer; herunder CPR-nummer eller fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-mailadresse og evt. CVR-nummer
 • Husstandens sammensætning
 • Dine betalingsinformationer og valgte betalingsmåde
 • Dine nuværende og tidligere valgte produkter og services, herunder dine præferencer og relevant søgehistorik ved brug af vores produkter
 • Måling af den tekniske kvalitet af dine produkter og services, herunder signalkvalitet, implementerede softwareopdateringer og fejlhistorik
 • Forbrugs- og betalingshistorik for de produkter og services vi leverer til dig
 • IP-adresser, GPS-data og device ID (herunder mobile enheder), der registreres, når du bruger dine produkter og services.
 • Historik for din kontakt til og dialog med vores kundeservice, tekniske support, service teknikere samt eventuelle klagesager.
 • De specifikke samtykker du har givet, f.eks. markedsføringssamtykke

Hvis du har produkter og services i andre af Norlys-koncernens selskaber (se selskabsliste her), samler vi de registrerede oplysninger om dig for at kunne yde dig en bedre service.

Vi registrerer desuden oplysninger i cookies, når du besøger vores hjemmesider. Se nærmere i vores cookiepolitik, som du finder her

3. FORMÅL MED BEHANDLING OG RETSGRUNDLAG 
Vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er først og fremmest at understøtte vores samhandel og for at kunne yde den bedste service og kommunikere med dig, herunder at sende dig servicemeddelelser om dit kundeforhold eller ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker. Da servicemeddelelser er vigtige for din samhandel med os, er det ikke muligt at fravælge denne type meddelelser.

Udover den generelle samhandel behandler vi personoplysninger til følgende:

 • Til analyse, test og løbende forbedring og videreudvikling af vores produkter, tjenester, indhold og annoncering, herunder analyse af brugerens behov, fejlhistorik og adfærd ved brug af vores produkter.
 • Til videreudvikling og forbedring af vores digitale tjenester fører vi statistik over, hvordan vores kunder tilgår og bruger vores hjemmesider og andre digitale tjenester. Statistikken anvendes kun i anonymiseret og opsummeret form, så vi kan opnå et indblik i hvilke sider, handlinger og webbrowsere, vores brugere anvender.
 • Til at kunne give vores kunder en mere personlig og målrettet oplevelse ved brug af vores websites, produkter og services, herunder anbefalinger til relevante produkter og pakkemæssige løsninger.
 • Hvis du deltager i en konkurrence eller lignende, bruger vi de oplysninger, du giver os, i forbindelse med administrationen heraf.
 • Revision samt analyser til forebyggelse mod tab og til bekæmpelse af svindel.
 • Til analyse og vurdering af risikoen for at vores eksisterende kunder vil opsige et eller flere af Stofas produkter i nærmeste fremtid. Ved endt kundeforhold vil vi i den forbindelse analysere årsagen hertil med det formål at forbedre kundeoplevelsen og derigennem forsøge at minimere antallet af opsigelser i fremtiden.
 • CPR-nummer behandles til brug for identificering, kreditvurdering og evt. udbetaling af NemKonto.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til. 

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag: 

 • Dit samtykke i de tilfælde, hvor du aktivt vælger, at dine personoplysninger behandles til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a; 
 • For at opfylde en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b;
 • For at overholde en retlig forpligtelse, vi er pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra c; og
 • For at forfølge en legitim interesse, hvis en sådan interesse vurderes ikke at overstige din interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. En sådan interesse er f.eks. at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dit kundeforhold eller ved ændringer af vores vilkår, betingelser og politikker eller omdirigere dit kundeforhold til det rette selskab i Stofa.

4. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER 
Vi gemmer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne yde en god service over for dig som kunde og som bruger af vores hjemmesider og øvrige digitale tjenester. Vi passer godt på dine oplysninger og opbevarer dem på følgende måde:

 • Dine personoplysninger og dialoger med os opbevares 3 år efter afsluttet kundeforhold eller længere tid, hvis lovgivningen kræver det. Det gælder materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår. 
 • Er du ikke længere kunde, men har en uafsluttet sag med os, gemmer vi dine dialoger med os, så længe det er relevant af hensyn til vores sagsbehandling.
 • Persondata, der registreres via kontaktformularer på vores hjemmeside gemmer vi maksimalt 12 måneder. 
 • Data udfyldt i kontaktformularer til at indhente specifikke samtykker som f.eks. markedsføringssamtykke, opbevarer vi indtil du selv beder om at blive slettet eller selv sletter dit samtykke.
 • De oplysninger, du afgiver, når du opretter brugernavn og adgangskode til vores services, f.eks. vores online selvbetjening, gemmer vi så længe dit kundeforhold er aktivt. 
 • Når du logger ind på din konto for at bruge en af vores digitale tjenester, krypteres alle data ved hjælp af for eksempel TLS-kryptering (Transport Layer Security) og Secure Socket Layer (SSL). Vi anvender sådanne teknikker på alle vores hjemmesider til at beskytte persondata. Hvis du f.eks. vil købe ydelser fra vores hjemmesider skal du derfor bruge en TLS- eller SSL-aktiveret webbrowser som f.eks. Internet Explorer, Safari, Firefox eller Chrome. Det sikrer, at dine personoplysninger forbliver fortrolige, når de overføres via internettet.
 • Hvis du har logget ind på din konto og været inaktiv i længere tid, logges du automatisk ud af kontoen igen. Det sker for at holde dine oplysninger sikre og for at beskytte din konto mod uautoriseret adgang.
 • Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes, efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed. 

5. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER 
I forbindelse med dine køb kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Der kan der være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt, reparationer, installationer, kredittjek og betalingsservice.

Dine oplysninger kan blive videregivet internt, særligt ved oprettelse af dit kundeforhold registreres din forbrugsadresse, så vi har mulighed for internt at oprette dig i Stofa A/S’ systemer. Det gøres for at sikre korrekt håndtering af dit kundeforhold og dermed tilbyde dig den bedste forbindelse og kundeservice. 

Er du er medlem af en antenneforening videregives de nødvendige personoplysninger til foreningen hver måned, som en del af den kontraktmæssige aftale der foreligger. Du vil blive medlem af antenneforeningen ved valg af TV-pakke, hvis der er et samarbejde med en antenneforening.

Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

I forbindelse med overførsel af personoplysninger til tredjemand benytter vi databehandlere, som behandler personoplysninger på vegne af os og til vores formål. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler, og vi kontrollerer løbende, at behandlingen lever op til lovgivningens krav. 

Vores hjemmesider kan også indeholde links til tredjepart-hjemmesider, og nogle af vores digitale tjenester kan give dig direkte adgang til tredjepartstjenester – typisk sociale medier som f.eks. Facebook. Vi har ingen kontrol over, hvordan tredjepart-hjemmesider og -tjenester behandler dine personoplysninger, og vi er ikke ansvarlige for, hvordan de behandler persondata.

Hvis du vælger at skifte til en anden leverandør, kan vi efter aftale med dig videresende dine kundeoplysninger, herunder personoplysninger, til en ny leverandør.

6. INDSAMLING AF OPLYSNINGER HOS ANDRE END DEN REGISTREREDE 
Når det er relevant, indhenter vi oplysninger fra offentlige myndigheder og/eller offentligt tilgængelige registre, f.eks. i forbindelse med kreditvurdering.

Som medlem af en antenneforening indhenter vi de relevante persondata omkring dig. Det er en del af vores kontraktlige forpligtigelse. At behandle dine personoplysninger er en forudsætning for levering af produktet i samarbejde med antenneforeningerne.
 
Vi kan i visse tilfælde købe offentligt tilgængelige persondata fra tredjepart og samkøre disse med vores egne data.

7. KUNDENS RETTIGHEDER 

7.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder 
Hvis du som kunde ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte vores kundeservice på telefonnumre:
Stofa A/S: 8830 3030

Vi behandler og svarer på kunders henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelsen, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at der ikke kan svares inden for en måned. I de tilfælde kan svarfristen være op til 3 måneder i alt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 12. 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk

7.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder. 

7.3 Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. 

7.4 Ret til sletning af personoplysninger 
I særlige tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

7.5 Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 18, ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser 

7.6 Indsigelse 
Du har ret at til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, hvis behandling sker for at forfølge en legitim interesse, dvs. efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f. 

7.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Når den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller en opfyldelse af en aftale, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet i forhold til oplysninger, som du selv har givet til den dataansvarlige. 

Det indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som den dataansvarlige behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, hvis det er teknisk muligt. 
 
Bemærk, at den nævnte rettighed ikke gælder behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som hører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. 

8. ÆNDRINGER OG OPDATERINGER TIL VORES PERSONPOLITIK
Vi er altid forpligtigede til løbende at leve op til lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred. Ikke alene vil vi til enhver tid leve op til lovgivningen, vi vil også tilstræbe at give vores brugere yderligere valgfrihed og beskyttelse, bl.a. ved at vores brugere selv har adgang til at redigere personoplysninger online.

Vi vil løbende opdatere vores persondatapolitik her på siden og udsende eventuelle ændringer om politikken i vores nyhedsbrev. Vores persondatapolitik vil altid indeholde information om ikrafttrædelsesdatoen for seneste version. Væsentlige ændringer i samhandelsbetingelserne / vores vilkår vil altid blive udsendt i en personlig e-mail.

Denne persondatapolitik er opdateret med seneste version den 14. september 2020. 

9. KLAGE 
Hvis du ønsker at klage over Stofa A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet på adressen herunder. Datatilsynet kan kontaktes her: 

Datatilsynet 
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K 
E-mail: dt@datatilsynet.dk 
Telefonnr.: 33193200 
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Du kan også læse Stofas behandling af personoplysninger ved forsikringssager her.