Gå til hovedindhold
 

Det indeholder pakken

Antennekabel

HDMI-kabel

HDMI-kabel

Netværkskabel

Netværkskabel

Scart-kabel

Scart-kabel

Adapter

Adapter

Strømkabel

Strømkabel

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Batterier

Batterier

Stofa-boks

Stofa-boks

 
Sådan tilslutter du din Stofa-boks

Sådan tilslutter du din Stofa-boks

A. Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa-boks og din fiberboks, når det bliver beskrevet i vejledningen.

B. Start med at forbinde Stofa-boksen til din fiberboks med antennekablet. På Stofa-boksen vælger du stikket, der er mærket med “RF-IN”.

C. Forbind herefter Stofa-boksen til din fiberboks igen – denne gang med netværks-kablet, som du sætter i port 2, 3 eller 4 i din fiberboks og i stikket “Ethernet“ på din Stofa-boks.

 
Slut din Stofa-boks til dit tv

Slut din Stofa-boks til dit tv

Der er to måder at tilslutte Stofa-boksen:
Vi anbefaler a) med HDMI-kablet, da det giver den bedste billedkvalitet. Har du ikke denne mulighed, kan du også tilslutte med b) et scart-kabel. 

A. Via HDMI - Anbefales da det giver den bedste billedkvalitet. 

B. Via scart. 

Tænd for din fiberboks og Stofa-boks

Når alle kabler er tilsluttet, kan du slutte strøm til Stofa-boksen ved hjælp af strømstikket og adapteren. Det er vigtigt, at din fiberboks er tændt og online, inden du sætter strøm til Stofa-boksen og tænder den.

VIGTIGT: Du skal altid bruge den medfølgende strømforsyning.

Tænd for din fiberboks og Stofa-boks
 

Fjernbetjening

Sæt de medfølgende batterier i fjernbetjeningen inden du går videre. Under batteridækslet kan du se, hvilken type batterier din fjernbetjening bruger.

Batterier i fjernbetjening
 

Se tv på din Stofa-boks

Når Stofa-boksen er klar til brug, og du tænder for udstyret, vil du møde SmartTv-startsiden, der vil hjælpe dig videre. Hvis dit tv ikke viser billedet fra din Stofa-boks, kan det være nødvendigt, at du selv vælger den indgang, hvor du har tilsluttet Stofa-boksen (HDMI eller scart) via menuen på dit tv. Se eventuelt vejledningen til dit tv, hvis du ikke kan finde signalet fra Stofa-boksen.

Din Stofa-boks er nu tilsluttet, og du er klar til nye digitale oplevelser.

 

MOTOROLAS sikkerheds- og miljøinformation

Genbrug beskytter miljøet
Når du ser dette symbol på et Motorola-produkt, skal du ikke smide produktet ud sammen med dit almindelige affald eller fabriksaffald.

Genbrug

 


 

Genbrug dit Motorola-udstyr
Smid ikke dette produkt ud sammen med dit almindelige affald eller fabriksaffald. Nogle lande eller regioner - som fx EU - organiserer indsamlingsordninger til genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Kontakt de lokale myndigheder for at få information om, hvilke foranstaltninger der gælder for dit område. Hvis der ikke er arrangeret en indsamlingsordning i dit område, så kontakt Motorolas kundeservice for at få hjælp.

Overensstemmelseserklæring
Vi, Motorola Inc., Teknikringen 20, 583 30 Linköping, Sverige, erklærer hermed at påtage os eneansvaret for, at Motorola VIP1910 og Motorola VIP1920, for hvilke denne erklæring er gældende, er i overensstemmelse med bestemmelserne i én eller flere af følgende standarder:

EMC Standarder
EN55022, EN55024, EN50083-2, CISPR-22 CISPR-24

Sikkerhedsstandarder
EN60065 EN60825
EN60950 IEC 60950 + A1: 1992 + A2: 1993 + A3: 1995 + A4: 1996

Følgende bestemmelser af Direktiverne fra Rådet for Den Europæiske Union:
EMC Direktiv 89/336/EEC
Svagstrøms- Direktiv 73/23/EEC
WEEE Direktiv 2002/96/EC

Advarsel

FOR AT UNDGÅ ELEKTRISKE STØD MÅ DER ALDRIG BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER ELLER STIKKONTAKTER, HVOR STRØMFORSYNINGENS TÆNDER IKKE KAN DÆKKES FULDSTÆNDIGT.

Det blinkende lyn med pile i en ligesidet trekant er beregnet til at advare dig om, at der er fare for uisoleret, farlig strøm inden i apparatet, som kan være af tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

Udråbstegnet i en ligesidet trekant er beregnet til at advare dig om vigtige driftsmæssige og vedligeholdelsesmæssige (service) instruktioner i skrivelserne, der følger med dette produkt.

Reparation
Hvis du mener, at apparatet trænger til reparation, skal du kontakte din systemoperatør ang. reparation eller udskiftninger.

Alle rettigheder forbeholdes Motorola Inc. © 2006. Ingen dele af denne publikation må kopieres i nogen form eller måde eller blive brugt til at udforme nogen anden udgave (såsom oversættelse, transformering eller adaptation) uden skriftlig tilladelse fra Motorola Inc.

Motorola og det stiliserede M logo er registret hos det amerikanske Patent- og Varemærkekontor. Alle andre produkt- eller servicenavne tilhører deres respektive ejere.

Motorola forbeholder sig retten til at revidere denne publikation og til at lave ændringer i indholdet fra tid til anden, uden at Motorola er forpligtet til at gøre opmærksom på sådanne revideringer eller ændringer. Motorola leverer denne vejledning uden garanti på nogen måde, hvad enten det er antydet eller udtrykt specifikt - inklusiv, men ikke begrænset til, antydede garantier mht. salgsfremstød og egnethed for et bestemt formål. Motorola kan lave forbedringer eller ændringer i det/de produkt(er), der er beskrevet i denne manual til hver en tid.

Giv agt

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD – FORSØG IKKE AT ÅBNE.

Undgå at fjerne for- eller bagbeklædningen for at minimere risikoen for elektrisk stød. Der er ingen dele til betjening indeni. Overlad alt servicearbejde til fagfolk.

 • Læs disse instruktioner
 • Gem disse instruktioner
 • Vær opmærksom på alle advarsler
 • Følg alle instruktioner nøje
 • Anvend ikke dette apparat nær vand
 • Rengør kun med en tør klud
 • Bloker ikke ventilationsåbningerne
 • Installer i overensstemmelse med producentens instruktioner
 • Installer ikke tæt på varmekilder som radiatorer, trækspjæld, ovne eller andre apparater (inklusiv forstærkere), der udvikler varme

Advarsel

UNDGÅ AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR VAND ELLER FUGT FOR AT REDUCERE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD

 • Forsøg ikke at forbikoble sikkerhedsformålet for hverken det polariserede stik eller jordforbindelsestikket. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, så konsulter en elektriker for at få kontakten udskiftet.
 • Sørg for at strømførende ledninger ikke kan blive trådt på eller klemt - det gælder især omkring selve stikket i både Stofa SmartTv-boks og væg.
 • Anvend kun udstyr og tilbehør der er specificeret af leverandøren.
 • Tag stikket ud af apparatet under stormvejr, hvis det lyner, eller hvis apparatet ikke bliver brugt i længere tid.
 • Overlad alt servicearbejde på Stofa SmartTv-boksen til uddannet fagfolk. Service på boksen er nødvendig, hvis boksen på nogen måde har været beskadiget - fx hvis strømstikket er ødelagt, boksen har været udsat for fugt, vand eller regn, genstande er blevet tabt på boksen, en ikke virker optimalt eller er blevet tabt.