Gå til hovedindhold

Det indeholder pakken

Antennekabel

HDMI-kabel

HDMI-kabel

Netværkskabel

Netværkskabel

SCART-kabel

SCART-kabel

Strømkabel

Strømkabel

Batterier

Batterier

Fjernbetjening

Fjernbetjening

Stofa-boks

Stofa-boks

Sådan tilslutter du din Stofa-boks

Sådan tilslutter du din Stofa-boks

A. Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa-boks og dit modem, når det bliver beskrevet i vejledningen. Har du ikke Stofa Bredbånd, kan du springe direkte til punkt C.

B. Start med at forbinde Stofa-boksen til dit modem med netværkskablet. 

C. Forbind dit antennestik og Stofa-boksens antenneindgang med et antenne-kabel. 

Obs: Nogle nye tv og lavenergi-lamper kan forstyrre signalet mellem fjernbetjening og Stofa-boks. Fungerer din fjernbetjening ikke optimalt, kan du prøve at flytte Stofa-boksen for at se, om det afhjælper problemet.

Trådløs dongle til Stofa-boks

Trådløs tilslutning af Stofa-boksen 

Hvis du ikke ønsker at trække et kabel mellem dit modem og din Stofa-boks, kan du med en USB-dongle forbinde din Stofa-boks og dit modem trådløst. USB-donglen medfølger ikke, men kan bestilles på tlf 88 30 30 30. Vil du blot bruge Stofa-boksen som digital tuner, behøver du ikke tilslutte Stofa Bredbånd. 

Obs: Vær opmærksom på at en kablet forbindelse altid vil give dig en mere stabil forbindelse end en trådløs.

Slut din Stofa-boks til dit tv

Slut din Stofa-boks til dit tv

Der er to måder at tilslutte Stofa-boksen:
Vi anbefaler a) med HDMI-kablet, da det giver den bedste billedkvalitet. Har du ikke denne mulighed, kan du også tilslutte med b) et scart-kabel. 

A. Via HDMI - Anbefales da det giver den bedste billedkvalitet. 

B. Via scart. 

Tilslut en harddisk til din Stofa-boks 

Har du valgt en Stofa-boks med harddisk, skal du indsætte harddisken i din boks på denne måde: 

A. Det er vigtigt, at du helt har frakoblet strømmen, inden du begynder at installere harddisken.
 
B. I bunden af Stofa-boksen placerer du harddisken som vist på billedet herunder. 

C. Skub harddisken til højre mod stikket til du hører et klik. Når du hører klikket, er harddisken korrekt placeret. 

Strømtilslutning

Sæt strøm til Stofa-boksen med den medfølgende strømforsyning. Herefter tænder du Stofa-boksen ved at sætte den på “ON” bagpå boksen. 

Obs: Brug altid den medfølgende strømforsyning! Brug af andre strømforsyninger kan resultere i, at Stofa-boksen overopheder og bryder i brand.

Obs: Hvis dit tv ikke viser billedet fra din Stofa-boks, kan det være nødvendigt, at du selv vælger den indgang via menuen på dit tv, hvor du har tilsluttet Stofa-boksen. Se eventuelt vejledningen til dit tv, hvis du ikke kan finde signalet fra Stofa-boksen.

Strømtilslutning
Sådan tilslutter du dit lydanlæg til Stofa-boks

Tilslutning til lydanlæg 

Hvis du ønsker at tilslutte et lydanlæg, kan du forbinde det med Stofa-boksen ved hjælp af et optisk lydkabel. Bemærk at det optiske kabel ikke medfølger. 

Placering af Stofa-boksen

Placer aldrig Stofa-boksen ovenpå varmekilder som fx DVD-maskiner, spillemaskiner og musikanlæg. Hvis du gør det, kan det resultere i, at Stofa-boksen overopheder og går i stykker. For at Stofa-boksen ikke overopheder, er det også vigtigt, at der er mindst 20 cm fri over Stofa-boksen - du må derfor heller ikke placere noget ovenpå Stofa-boksen. Stofa-boksen må desuden ikke benyttes i temperaturer over 40° C. 

For at fjernbetjeningen skal fungere optimalt, skal den kunne nå Stofa-boksens IR-modtager på fronten. Derfor er det vigtigt, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og Stofa-boksen. For at sikre den bedst mulige forbindelse mellem fjernbetjening og Stofa-boks placeres boksen helt ud til kanten af dit tv-bord. 

Når du starter din Stofa-boks første gang, kan du under opsætningen parre den medfølgende fjernbetjening med din Stofa-boks. Når din fjernbetjening og Stofa-boks er parret, kan du stille boksen lidt væk, så den ikke behøver at stå fremme. 

Placering af Stofa-boksen

Arris sikkerheds- og miljøinformation

 

Advarsel 

For at undgå brand og elektriske stød er det vigtigt, at Stofa-boksen ikke udsættes for regn eller fugt. 

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

 • Læs brugervejledningen
 • Behold brugervejledningen
 • Overhold alle instrukser og advarsler
 • Brug ikke Stofa-boksen i nærheden af vand
 • Rengør kun med tør klud
 • Installer kun Stofa-boksen jævnfør brugervejledningen
 • Placer ikke Stofa-boksen nær varmekilder som fx radiatorer, brændeovne eller andre apparaturer, der producerer varme
 • Batterier i både Stofa-boks og fjernbetjening må ikke udsættes for overdreven varme fra fx solskin, ild eller lignende
 • Du må ikke ændre på den medfølgende strømforsyning. Hvis strømstikket ikke passer til din stikkontakt, skal du rådføre dig med en elektriker for at få udskiftet stikkontakten
 • Sørg for at der ikke trædes på strømledningen, og at den ikke bliver klemt - det gælder især omkring selve stikket i både Stofa-boks og væg
 • Brug kun tilbehør der er godkendt af producenten
 • Frakobl strømmen i tordenvejr eller ved længere tids inaktivitet på Stofa-boksen
 • Overlad alt servicearbejde på Stofa-boksen til uddannet fagfolk. Service på boksen er nødvendig, hvis boksen på nogen måde har været beskadiget - fx hvis strømstikket er ødelagt, boksen har været udsat for fugt, vand eller regn, genstande er blevet tabt på boksen, boksen ikke virker optimalt eller er blevet tabt. I disse tilfælde skal du altid kontakte din tv-udbyder 

Strømforsyning

FOR AT UNDGÅ ELEKTRISKE STØD MÅ DER ALDRIG BENYTTES FORLÆNGERLEDNING ELLER STIKKONTAKTER, HVOR STRØMFORSYNINGENS TÆNDER IKKE KAN DÆKKES FULDSTÆNDIGT. 

 • Sørg for at der tilstrækkelig plads omkring strømforsyningen for at sikre den nødvendige ventilation
 • Der må ikke være nogen former for åben ild som fx stearinlys omkring strømforsyning eller Stofa-boks
 • Udsæt ikke strømforsyningen for nogen former for vand eller fugt og undgå at placere fx vaser med vand i nærheden
 • Sørg for at hovedstikket forbliver let betjenelige 

Optimal betjeningsmiljø 

0-40 C på 0 - 95 % ikke-kondenseret lufttørhed 

Spænding 

200-240 V ~, 50-60 Hz 

Strømforsyning

P/N 590009-002-00 

Maksimum strømforbrug

6,2 Watt. 8.5 Watt med Harddisk 


©ARRIS Enterprises, Inc. 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without written per- mission from ARRIS Enterprises, Inc. (“ARRIS”). ARRIS reserves the right to revise this publication and to make changes in content from time to time without obligation on the part of ARRIS to provide noti ction of such revision or change.

ARRIS and the ARRIS logo are all trademarks of ARRIS Enterprises, Inc. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and the names of their products. ARRIS disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

ARRIS provides this guide without warranty of any kind, implied or expressed, including, but not limited to, the im- plied warranties of merchantability and tness or a particular purpose. ARRIS may make improvements or changes in the product(s) described in this manual at any time.

The capabilities, system requirements and/or compatibility with third-party products described herein are subject to change without notice.

This installation guide is produced by the manufacturer in the English language. Operators may elect to translate
the installation guide. Any translated version of the installation guide is created purely for the convenience of the operator and end user, and the English language version is controlling and shall prevail. ARRIS hereby disclaims all liability for any translated versions of the installation guide created by an operator, for but not limited to, the content of any translated installation guide, the accuracy of the translation and any issues arising as a result of the translated installation guide, whether they be of an end user nature, legal nature or otherwise.