Gå til hovedindhold
landbrug

Spirer dit landbrug digitalt?

Få viden om hvordan digitale investeringer hjælper til nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Find også ud af, hvor mange landmænd, der anvender avanceret teknologi i dag og 3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. 4 fordele ved moderne landbrugsteknologi >

3. Hvor mange landmænd anvender avanceret teknologi i dag? >

4. 3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse >

5. Vejlskovgaard styrker sin konkurrenceevne med digitalisering >

6. 5 apps der gør livet som landmand lettere > 
 

Fremtidens landbrug er digitalt

Danmark er en supermagt inden for landbrug.

Og Danmark spås gode muligheder for at vinde store dele af landbrugsmarkedet. Én af spåkonerne bag forudsigelsen er Trevor Davis fra IBM, som definerer lille Danmark som en af verdens supermagter inden for landbrug.

Men hvis Danmark skal kunne udnytte fremtidens indtjeningsmuligheder og høste konkurrencefordele på det globale marked, skal danske landmænd investere i teknologi.

Fremtidens landbrug er digitalt, og det kræver fremsynethed at bibeholde sit fornemme ry og fremtrædende position – og her er den kloge brug af data samt digitaliserede arbejdsgange vigtige skridt på vejen.

I dansk landbrug halter til gengæld både indsamlingen og bearbejdningen af de altafgørende data. 

Så hvordan imødekommer du digitaliseringen og branchens vilkår? 

digitalt landbrug

Et af de vigtigste elementer i udviklingen af fremtidens landbrug er data. 
Kilde: Trevor Davis Chefingeniør hos IBM

Digitale muligheder og udfordringer i branchen  

Ifølge Birgitte Feld Mikkelsen fra AgroTech er der virkelig et stort potentiale for landmanden i at udnytte de muligheder, som digitalisering giver. Når maskinerne ’taler sammen’ og leverer information om produktionen, kan landmanden træffe de rigtige beslutninger i sin produktion.

Over de næste fem år vil verdens befolkning bruge 35 procent flere penge på fødevarer.

Markedet tiltager, og Danmark skal gerne have en stor bid af den hurtigt voksende landbrugskage. Men det kræver – som Trevor Davis pointerer – at den enkelte landmand ser de nye digitale teknologier og dataindsamling som et værdifuldt arbejdsredskab, og at der samtidig i branchen udvikles teknologi, som både kan håndtere den indsamlede data og analysere på den.

Den danske fødevareklynge er en flittig bidrager til landets økonomi med tal af skyhøje karakterer. Branchen indtager derfor en enormt vigtig rolle i Danmark – især hvad angår eksport.

Landbrug fakta

Kilde: Fakta om Fødevareklyngen 2018, Landbrug af Fødevarer

Ifølge Dorthe Sjøbeck Christiansen fra GTS-foreningen skal der produceres 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning i 2050. Det kalder på nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Her er hjælperen de mange nye digitale teknologier, der både gør landbruget mere effektivt og mere bæredygtigt. 

Digitaliseringen og brugen af sensorer til indsamling af data betyder, at landmanden kan blive varslet om sygdomme, gødningsmangel eller skadedyr i markederne. Det kan ske via droner og satellitter, men også via sensorer påsat markmaskiner.

Dermed er de digitale teknologier med til at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig produktion, fordi landmanden kan bruge netop det, der er brug for, siger Lars Byrdal Kjær fra Teknologisk Institut.

digitalt landbrug

Høst fordele af droner  

Med en stabil internetforbindelse ved hånden og en digital assistent i luften er du parat til at høste fordele ved moderne landbrugsteknologi. 

Du kan for eksempel som planteavler opnå et lovende økonomisk og miljømæssigt udbytte ved at bruge ubemandede droner til at overvåge dine marker og analysere de data, som dronerne indsamler. Her får du fire gode grunde til at investere i en drone: 

#1 Billeder fra oven 
Mange landmænd tager kun billeder af sine marker få gange om måneden – eller betaler eksterne virksomheder for det.

Automatiserede droner kan overvåge dine markområder og kontinuerligt rapportere tilbage med billeder og data om markens tilstand – og dag for dag. Udover et overblik kan du blandt andet bruge disse data til at fastslå, hvornår det giver bedst mening for dig at høste.

Droner i landbrug

 

 

 

Jesper Rasmussen,
Lektor ved Københavns Universitets
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kilde: Foodculture

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har udgivet en rapport, der viser, at landbruget kan opnå gevinst på mellem 255 mio. kroner og 1,2 mia. kroner om året ved at bruge præcisionsteknologi som fx droner og satellitter.


#2 En drone som rådgiver 
I fremtiden vil droner automatisk kunne flyve rundt og tage overvågningsbilleder af landmandens marker.

Derudover vil de kunne behandle de indsamlede data samt vejlede og råde landmanden på baggrund heraf. Og sende sine anbefalinger direkte til hans smartphone eller tablet – til forskel fra i dag, hvor droner ’blot’ leverer rå datamængder, som efterlader landmanden med analysearbejdet.

 

 

 

Morten Linnemann Madsen,
Landinspektør og partner i LE34 Thisted
Kilde: Limfjordupdate

Droner i landbrug

#3 Digitale drænkort 
Dræning af landmandens marker er et grundvilkår for planteproduktion, da det hjælper med at fjerne overskudsvand, forlænger vækstperioden og giver markens jord stabile fugtighedsforhold.

Mange af de kort over drænsystemer, som danske landmænd bruger i dag, er håndtegnede for årtier tilbage og er fyldt med utydelige rettelser fra hver gang, markens dræning er blevet ændret. 

Mange landmænd vil derfor have gavn af at få digitaliseret de gamle drænkort, og her kan en drone være en effektiv og præcis hjælper. 

#4 Sunde marker til færre penge 
Danmark er det land i verden, der har de største afgifter på pesticider, og den fjerde grund til at investere i en drone er derfor både af sundhedsmæssige og økonomiske årsager. Droner vil på sigt – hurtigere og nemmere end i dag – kunne producere såkaldte ukrudtskort, som er kort over steder på landmandens marker, hvor der er brug for at bekæmpe ukrudt med pesticider.

I stedet for at ukrudtsbekæmpe hele din mark med pesticider, kan du få kort over, hvor ukrudtet specifikt befinder sig, så du kan sætte ind netop der – til fordel for sundere marker og økonomi.

Avanceret teknologi til markerne  


Næsten hver fjerde landmand bruger præcisionsteknologi i en eller anden grad. Begrebet dækker over brug af data fra satellitter, sensorer og lignende til at få en mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning. 

Graf: Andel af landmand, som anvender avanceret teknologi til markerne

3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse  

 1. Muliggør videokonference, så du fx kan få hurtigere og mere effektiv adgang til veterinær- og landbrugskonsulenter. 
   
 2. Sikrer stabil overvågning af temperatur og klimaforhold i staldene – og dermed bedre dyrevelfærd. 
   
 3. Understøtter sensorteknologi, fx til at kortlægge landskab og foretage målinger af biomasse og tilpasning af pesticider.

Nicolai Fog Hansen beskæftiger sig med digitalisering i SEGES, som er en del af Landbrug & Fødevarer, men er også selv landmand, så han kender deres hverdag. 

Han forklarer, at de danske landmænd generelt er godt med, hvad angår digitalisering af landbruget. Mange landmænd bruger avanceret udstyr på markerne i staldene, og flere benytter digitale løsninger til skrivebordsarbejdet – og disse elementer skal kunne tale sammen:

– Landmænd er meget ude, og derfor skal ting virke på mobilen. De digitale løsninger skal samtidig understøtte driften af gården, og den del netop bliver nemmere for landmanden, når der er data til rådighed, lyder det fra Nicolai Fog Hansen. 
 

digitalt landbrug

Inspiration fra den højteknologiske(Vejlskov)gård  


På Vejlskovgaard i Odder er en stabil og stærk internetforbindelse et uundværligt element i den daglige drift. 

For her er it, data og digitale robotter en naturlig del af livet på gården, hvor 420 glade køer overvåges digitalt og malkes, fodres og masseres af robotter – når de har lyst.

Vejlskovgaard gennemgik i 2012 en digital revolution, og Claus Fenger, som overtager gården efter sin far, spår den en fremtid stærkt præget af effektiv landbrugsudvikling. Læs her, hvilke teknologiske hjælpemidler Vejlskovgaard lige nu høster udbytte af, og hvilke tiltag Claus Fenger ser i den digitale fremtidskikkert. 

Et landbrug på digitaliseringskurs 

For fem år siden byggede Vejlskovgaard en 8.800 kvm stor kvægstald. Før den nye stald kom til, husede Vejlskovgaard 170 køer. Antallet af malkekøer er i dag steget til 420, og gården producerer tre gange så meget mælk. Men medarbejderstaben og lønomkostningerne er uændrede.

Den enorme effektivisering er blandt andet mulig, fordi landmændene på gården med et enkelt klik på en smartphone kan holde øje med køernes mælkeydelse, vægt, aktivitet og drøvtygning. De digitale tiltag har halveret gårdens fysiske arbejdskraft og har resulteret i en tredoblet mælkeproduktion og langt sundere køer i stalden.

”Præcise data er uhyre vigtige, fordi vi herigennem kan se, hvor vi tjener vores penge, og hvor omkostningerne ligger begravet. Med den viden kan vi effektivisere vores landbrug” 

Claus Fenger,
Overtager af Vejlskovgaard i Odder.

Data som stærkt analyseredskab 

Køerne. Malkemaskinerne. Indholdet i fodervognen. Høstmarkerne … Næsten alt på Vejlskovgaard er digitalt overvåget til fordel for økonomien og for gårdens køers sundhed.

På gården findes fremtidsdrømme om også at bruge data til at analysere køerne sundhed og mælkens renhed, så landmændene kan høste store økonomiske fordele af et mindsket antibiotikaforbrug.

Om få år vil hver eneste ko i Vejlskovgaards stald desuden være udstyret med en GPS: ”Hvis hver ko kan overvåges via GPS, kan vi på en smartphone se, hvor køerne befinder sig. Og det er altså nemmere at finde én blandt flere hundrede køer, når mobilen hjælper mig,” siger Claus Fenger, som ønsker at fortsætte sin fars digitale landbrugskurs. 

digitalt landbrug

5 apps der gør livet som landmand lettere  


#1. SAGRO 

Sagro app
Landbrugsrådgiveren SAGRO har lavet en app, der gør det nemt at slå op i samlinger med info om bl.a. planteværnsmidler, vækststadier, ukrudtsarter, sygdomme og skadedyr. Særligt smart er paletten af beregningsformler. App’en kan fx beregne, hvor stor mængde gylle, der skal køres ud per hektar, for at det passer med markens længde – eller beregne det optimale tidspunkt at erstatte en ko med en kælvekvie. 

Hent i App Store.

#2. LetFarm LIVE 

Let farm app
App’en giver overblik over udførte arbejdsopgaver og ressourceforbrug. Ved hjælp af GPS registrerer din telefon automatisk, når du kører ind på marken og ud igen, minder dig om at starte registreringen og gør alle info klar. I et tilhørende webprogram giver den indsamlede data overblik over udførte og igangværende opgaver, markøkonomi, kemikalieforbrug og meget andet.

#3. Ø90 Online 

Ø90 Online

Ø90 Online er det mest udbredte it-værktøj til økonomistyring i landbruget. Brancheløsningen anvendes til automatisk modtagelse af data fra leverandører og bankdata, kasseregistrering, momsopgørelse, fakturering, budgettering og opfølgning. Programmet er onlinebaseret og afvikles via internettet, så al backup af data foretages automatisk, uden at du behøver at tænke på det. 

Læs mere om Ø90 Online og download.

#4. SmartKoen 

SmartKoen

En app til dig, der er professionel kvægbruger. Med SmartKoen på din smartphone slipper du for løse noter og dobbelt-registreringer, da du hurtigt kan få lavet registreringerne i stalden. Samtidig kan du se oplysninger om den enkelte ko på Ko-kortet. SmartKoen kan bruges på alle smartphones og tablets eller din computer og er frit tilgængeligt for alle brugere af DMS-dyreregistrering.

Hent SmartKoen app.

#5. FarmTracking 

FarmTrackingapp

Kan du ikke huske, hvor du fandt et dræn ved sidste markvandring? Spar tid med en app, der kan registrere den præcise placering, så det er let at finde senere. Den gratis app Farmtracking kan også bruges til GPS-registrering af store sten og pletter i marken med fx tidsler. Dermed kan stenene let findes senere, ligesom man ved sprøjtning får en præcis angivelse af, hvor i marken der er tidsler eller andet problemukrudt. Derudover sørger app’en også for, at du via sms mindes om slåningsforbud, hvornår man skal indberette lovpligtige afgrøder eller andre vigtige regler.

Hent i App Store.

Relaterede artikler

Hurtigt og stabilt internet

til din virksomhed

Bestil her

Få vores bedste
tips, nyheder
og digital viden
i indbakken

Tilmeld dig her
Landbrug
14. juni 2019

Spirer dit landbrug digitalt?

Få viden om hvordan digitale investeringer hjælper til nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Find også ud af, hvor mange landmænd, der anvender avanceret teknologi i dag og 3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. 4 fordele ved moderne landbrugsteknologi >

3. Hvor mange landmænd anvender avanceret teknologi i dag? >

4. 3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse >

5. Vejlskovgaard styrker sin konkurrenceevne med digitalisering >

6. 5 apps der gør livet som landmand lettere > 
 

Fremtidens landbrug er digitalt

Danmark er en supermagt inden for landbrug.

Og Danmark spås gode muligheder for at vinde store dele af landbrugsmarkedet. Én af spåkonerne bag forudsigelsen er Trevor Davis fra IBM, som definerer lille Danmark som en af verdens supermagter inden for landbrug.

Men hvis Danmark skal kunne udnytte fremtidens indtjeningsmuligheder og høste konkurrencefordele på det globale marked, skal danske landmænd investere i teknologi.

Fremtidens landbrug er digitalt, og det kræver fremsynethed at bibeholde sit fornemme ry og fremtrædende position – og her er den kloge brug af data samt digitaliserede arbejdsgange vigtige skridt på vejen.

I dansk landbrug halter til gengæld både indsamlingen og bearbejdningen af de altafgørende data. 

Så hvordan imødekommer du digitaliseringen og branchens vilkår? 

digitalt landbrug

Et af de vigtigste elementer i udviklingen af fremtidens landbrug er data. 
Kilde: Trevor Davis Chefingeniør hos IBM

Digitale muligheder og udfordringer i branchen  

Ifølge Birgitte Feld Mikkelsen fra AgroTech er der virkelig et stort potentiale for landmanden i at udnytte de muligheder, som digitalisering giver. Når maskinerne ’taler sammen’ og leverer information om produktionen, kan landmanden træffe de rigtige beslutninger i sin produktion.

Over de næste fem år vil verdens befolkning bruge 35 procent flere penge på fødevarer.

Markedet tiltager, og Danmark skal gerne have en stor bid af den hurtigt voksende landbrugskage. Men det kræver – som Trevor Davis pointerer – at den enkelte landmand ser de nye digitale teknologier og dataindsamling som et værdifuldt arbejdsredskab, og at der samtidig i branchen udvikles teknologi, som både kan håndtere den indsamlede data og analysere på den.

Den danske fødevareklynge er en flittig bidrager til landets økonomi med tal af skyhøje karakterer. Branchen indtager derfor en enormt vigtig rolle i Danmark – især hvad angår eksport.

Landbrug fakta

Kilde: Fakta om Fødevareklyngen 2018, Landbrug af Fødevarer

Ifølge Dorthe Sjøbeck Christiansen fra GTS-foreningen skal der produceres 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning i 2050. Det kalder på nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Her er hjælperen de mange nye digitale teknologier, der både gør landbruget mere effektivt og mere bæredygtigt. 

Digitaliseringen og brugen af sensorer til indsamling af data betyder, at landmanden kan blive varslet om sygdomme, gødningsmangel eller skadedyr i markederne. Det kan ske via droner og satellitter, men også via sensorer påsat markmaskiner.

Dermed er de digitale teknologier med til at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig produktion, fordi landmanden kan bruge netop det, der er brug for, siger Lars Byrdal Kjær fra Teknologisk Institut.

digitalt landbrug

Høst fordele af droner  

Med en stabil internetforbindelse ved hånden og en digital assistent i luften er du parat til at høste fordele ved moderne landbrugsteknologi. 

Du kan for eksempel som planteavler opnå et lovende økonomisk og miljømæssigt udbytte ved at bruge ubemandede droner til at overvåge dine marker og analysere de data, som dronerne indsamler. Her får du fire gode grunde til at investere i en drone: 

#1 Billeder fra oven 
Mange landmænd tager kun billeder af sine marker få gange om måneden – eller betaler eksterne virksomheder for det.

Automatiserede droner kan overvåge dine markområder og kontinuerligt rapportere tilbage med billeder og data om markens tilstand – og dag for dag. Udover et overblik kan du blandt andet bruge disse data til at fastslå, hvornår det giver bedst mening for dig at høste.

Droner i landbrug

 

 

 

Jesper Rasmussen,
Lektor ved Københavns Universitets
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kilde: Foodculture

Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har udgivet en rapport, der viser, at landbruget kan opnå gevinst på mellem 255 mio. kroner og 1,2 mia. kroner om året ved at bruge præcisionsteknologi som fx droner og satellitter.


#2 En drone som rådgiver 
I fremtiden vil droner automatisk kunne flyve rundt og tage overvågningsbilleder af landmandens marker.

Derudover vil de kunne behandle de indsamlede data samt vejlede og råde landmanden på baggrund heraf. Og sende sine anbefalinger direkte til hans smartphone eller tablet – til forskel fra i dag, hvor droner ’blot’ leverer rå datamængder, som efterlader landmanden med analysearbejdet.

 

 

 

Morten Linnemann Madsen,
Landinspektør og partner i LE34 Thisted
Kilde: Limfjordupdate

Droner i landbrug

#3 Digitale drænkort 
Dræning af landmandens marker er et grundvilkår for planteproduktion, da det hjælper med at fjerne overskudsvand, forlænger vækstperioden og giver markens jord stabile fugtighedsforhold.

Mange af de kort over drænsystemer, som danske landmænd bruger i dag, er håndtegnede for årtier tilbage og er fyldt med utydelige rettelser fra hver gang, markens dræning er blevet ændret. 

Mange landmænd vil derfor have gavn af at få digitaliseret de gamle drænkort, og her kan en drone være en effektiv og præcis hjælper. 

#4 Sunde marker til færre penge 
Danmark er det land i verden, der har de største afgifter på pesticider, og den fjerde grund til at investere i en drone er derfor både af sundhedsmæssige og økonomiske årsager. Droner vil på sigt – hurtigere og nemmere end i dag – kunne producere såkaldte ukrudtskort, som er kort over steder på landmandens marker, hvor der er brug for at bekæmpe ukrudt med pesticider.

I stedet for at ukrudtsbekæmpe hele din mark med pesticider, kan du få kort over, hvor ukrudtet specifikt befinder sig, så du kan sætte ind netop der – til fordel for sundere marker og økonomi.

Avanceret teknologi til markerne  


Næsten hver fjerde landmand bruger præcisionsteknologi i en eller anden grad. Begrebet dækker over brug af data fra satellitter, sensorer og lignende til at få en mere nøjagtig kørsel og målrettet tildeling af gødning. 

Graf: Andel af landmand, som anvender avanceret teknologi til markerne

3 gode grunde til at have en stærk internetforbindelse  

 1. Muliggør videokonference, så du fx kan få hurtigere og mere effektiv adgang til veterinær- og landbrugskonsulenter. 
   
 2. Sikrer stabil overvågning af temperatur og klimaforhold i staldene – og dermed bedre dyrevelfærd. 
   
 3. Understøtter sensorteknologi, fx til at kortlægge landskab og foretage målinger af biomasse og tilpasning af pesticider.

Nicolai Fog Hansen beskæftiger sig med digitalisering i SEGES, som er en del af Landbrug & Fødevarer, men er også selv landmand, så han kender deres hverdag. 

Han forklarer, at de danske landmænd generelt er godt med, hvad angår digitalisering af landbruget. Mange landmænd bruger avanceret udstyr på markerne i staldene, og flere benytter digitale løsninger til skrivebordsarbejdet – og disse elementer skal kunne tale sammen:

– Landmænd er meget ude, og derfor skal ting virke på mobilen. De digitale løsninger skal samtidig understøtte driften af gården, og den del netop bliver nemmere for landmanden, når der er data til rådighed, lyder det fra Nicolai Fog Hansen. 
 

digitalt landbrug

Inspiration fra den højteknologiske(Vejlskov)gård  


På Vejlskovgaard i Odder er en stabil og stærk internetforbindelse et uundværligt element i den daglige drift. 

For her er it, data og digitale robotter en naturlig del af livet på gården, hvor 420 glade køer overvåges digitalt og malkes, fodres og masseres af robotter – når de har lyst.

Vejlskovgaard gennemgik i 2012 en digital revolution, og Claus Fenger, som overtager gården efter sin far, spår den en fremtid stærkt præget af effektiv landbrugsudvikling. Læs her, hvilke teknologiske hjælpemidler Vejlskovgaard lige nu høster udbytte af, og hvilke tiltag Claus Fenger ser i den digitale fremtidskikkert. 

Et landbrug på digitaliseringskurs 

For fem år siden byggede Vejlskovgaard en 8.800 kvm stor kvægstald. Før den nye stald kom til, husede Vejlskovgaard 170 køer. Antallet af malkekøer er i dag steget til 420, og gården producerer tre gange så meget mælk. Men medarbejderstaben og lønomkostningerne er uændrede.

Den enorme effektivisering er blandt andet mulig, fordi landmændene på gården med et enkelt klik på en smartphone kan holde øje med køernes mælkeydelse, vægt, aktivitet og drøvtygning. De digitale tiltag har halveret gårdens fysiske arbejdskraft og har resulteret i en tredoblet mælkeproduktion og langt sundere køer i stalden.

”Præcise data er uhyre vigtige, fordi vi herigennem kan se, hvor vi tjener vores penge, og hvor omkostningerne ligger begravet. Med den viden kan vi effektivisere vores landbrug” 

Claus Fenger,
Overtager af Vejlskovgaard i Odder.

Data som stærkt analyseredskab 

Køerne. Malkemaskinerne. Indholdet i fodervognen. Høstmarkerne … Næsten alt på Vejlskovgaard er digitalt overvåget til fordel for økonomien og for gårdens køers sundhed.

På gården findes fremtidsdrømme om også at bruge data til at analysere køerne sundhed og mælkens renhed, så landmændene kan høste store økonomiske fordele af et mindsket antibiotikaforbrug.

Om få år vil hver eneste ko i Vejlskovgaards stald desuden være udstyret med en GPS: ”Hvis hver ko kan overvåges via GPS, kan vi på en smartphone se, hvor køerne befinder sig. Og det er altså nemmere at finde én blandt flere hundrede køer, når mobilen hjælper mig,” siger Claus Fenger, som ønsker at fortsætte sin fars digitale landbrugskurs. 

digitalt landbrug

5 apps der gør livet som landmand lettere  


#1. SAGRO 

Sagro app
Landbrugsrådgiveren SAGRO har lavet en app, der gør det nemt at slå op i samlinger med info om bl.a. planteværnsmidler, vækststadier, ukrudtsarter, sygdomme og skadedyr. Særligt smart er paletten af beregningsformler. App’en kan fx beregne, hvor stor mængde gylle, der skal køres ud per hektar, for at det passer med markens længde – eller beregne det optimale tidspunkt at erstatte en ko med en kælvekvie. 

Hent i App Store.

#2. LetFarm LIVE 

Let farm app
App’en giver overblik over udførte arbejdsopgaver og ressourceforbrug. Ved hjælp af GPS registrerer din telefon automatisk, når du kører ind på marken og ud igen, minder dig om at starte registreringen og gør alle info klar. I et tilhørende webprogram giver den indsamlede data overblik over udførte og igangværende opgaver, markøkonomi, kemikalieforbrug og meget andet.

#3. Ø90 Online 

Ø90 Online

Ø90 Online er det mest udbredte it-værktøj til økonomistyring i landbruget. Brancheløsningen anvendes til automatisk modtagelse af data fra leverandører og bankdata, kasseregistrering, momsopgørelse, fakturering, budgettering og opfølgning. Programmet er onlinebaseret og afvikles via internettet, så al backup af data foretages automatisk, uden at du behøver at tænke på det. 

Læs mere om Ø90 Online og download.

#4. SmartKoen 

SmartKoen

En app til dig, der er professionel kvægbruger. Med SmartKoen på din smartphone slipper du for løse noter og dobbelt-registreringer, da du hurtigt kan få lavet registreringerne i stalden. Samtidig kan du se oplysninger om den enkelte ko på Ko-kortet. SmartKoen kan bruges på alle smartphones og tablets eller din computer og er frit tilgængeligt for alle brugere af DMS-dyreregistrering.

Hent SmartKoen app.

#5. FarmTracking 

FarmTrackingapp

Kan du ikke huske, hvor du fandt et dræn ved sidste markvandring? Spar tid med en app, der kan registrere den præcise placering, så det er let at finde senere. Den gratis app Farmtracking kan også bruges til GPS-registrering af store sten og pletter i marken med fx tidsler. Dermed kan stenene let findes senere, ligesom man ved sprøjtning får en præcis angivelse af, hvor i marken der er tidsler eller andet problemukrudt. Derudover sørger app’en også for, at du via sms mindes om slåningsforbud, hvornår man skal indberette lovpligtige afgrøder eller andre vigtige regler.

Hent i App Store.

Relaterede artikler

Hurtigt og stabilt internet

til din virksomhed

Bestil her

Vil du se, hvad Stofa Erhverv kan gøre for din virksomhed?

Få mere info om, hvordan digitalisering konkret har styrket konkurrenceevnen blandt flere af vores kunder i landbrugsbranchen.

Se referencer fra din branche her >

Vi får dig helt tæt på dine kunder

Hos Stofa Erhverv får du en samlet erhvervsløsning med driftssikkert internet og professionel telefoni, så du altid er helt tæt på dine kunder. Vi skaber altid enkle og gennemskuelige løsninger, der er baseret på lokalt kendskab, personlig rådgivning og ærlig snak.