Gå til hovedindhold
det digitale kontor
Læsetid
: 8 min.

Det moderne kontor er digitalt

Hvad står i vejen for at digitalisere arbejdsgange på det moderne kontor? Og hvilke digitale tendenser vil ændre konkurrencevilkårene? Læs videre og få vores bud samt forslag til digitale værktøjer, der kan forenkle og samle virksomhedens opgaver. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. 3 digitale tendenser, der vil ændre konkurrencevilkårene i branchen >

3. Hvordan digitaliserer du dit kontor? >

4. Den digitale tidsalder kræver højmoderne kontorer >

5. Digitale værktøjer: 3 digitale tips til forbedrede arbejdsprocesser på kontoret > 

6. Mails og telefonopkald bliver overhalet indenom. Men af hvad? > 

7. Simplificér, før du digitaliserer > 


New Ways of Working 

Vi lever i en digital tidsalder, og vi arbejder på moderne kontorer. For mange af os inkluderer det mobile arbejdspladser, projektarbejde på tværs af teams samt nye måder at kommunikere med kolleger, kunder og samarbejdspartnere på. 

Digitaliseringen har affødt den yndede tendens, der kaldes ’New Ways of Working’, hvor vi som moderne virksomheder indretter os efter nye paradigmer. Her hersker et stærkt fokus på at begrænse spild af tid, ressourcer og omkostninger for til gengæld at give plads til innovation, større arbejdsglæde og ikke mindst vækst.

Teknologien giver os utallige værktøjer til forbedret samarbejde, højere produktivitet og til det fleksible arbejdsliv, vi hungrer efter, hvilket i sidste ende også gavner virksomheden.

De største barrierer mod at implementere ny teknologi

Mange virksomheder har betænkeligheder ved at implementere it-løsninger. Ifølge en undersøgelse fra 2018 lavet af FSR – danske revisorer er manglende forståelse, kompetencer og økonomi de tre største barrierer for, at SMV’erne kan udnytte ny teknologi til at øge konkurrenceevnen.

Graf 1: Største digitale barrierer ved at implementere ny teknologi

Det digitale kontor

Kilde: FSR – danske revisorer, 2018, Digitale muligheder og barrierer 

Kunderne forventer, at rådgiveren er digital  

Rådgiverbranchen dækker over en bred vifte af brancher, herunder kommunikation, it og management, og selvom der er nuancer, ser det overordnet fornuftigt ud med digitaliseringsgraden, fortæller Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent med ansvar for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv.

Det digitale kontor           

 

 

 

Daniel Møller Jensen,
konsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv

Med teknologien sker der dog en gradvis ændring i forretningen:

– Rådgivervirksomhedernes ”hyldevarer”, det vil sige de typiske rådgivningsydelser, kan nu løses på smartere og mere effektiv vis med automatisering. Her vil der opstå konkurrence fra de store techgiganter, blandt andet Amazon og Facebook, som er født digitale. 

Det kan for eksempel være et revisionsfirma, hvis kerneydelse nu kan klares digitalt af andre, der formentlig ikke har beskæftiget sig med revision tidligere – og hermed ryger virksomhedens primære ydelse. 

Det scenarie presser rådgiverbranchen, og der skal derfor tænkes i andre løsninger:

– Rådgivernes fremtidige kerneydelse bliver alt det, der ligger uden for skrivebordsarbejdet – nemlig den strategiske retning og den menneskelige faktor. Kommunikationsbureauer vil researcharbejde for eksempel kunne automatiseres, og når det færdige arbejde skal forankres hos kunden, er der netop brug for den menneskelige del, hvor man skal kende konteksten. 

– De kunder, rådgivervirksomhederne leverer løsninger til, stiller både krav til og har en forventning om, at deres rådgivere har styr på digitale tiltag og besidder et digitalt udsyn.

Daniel Møller Jensen, 
politisk konsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv.

67 procent mener, det er vigtigt, at deres rådgivere bruger relevante, digitale muligheder i deres arbejde.

Kilde: Dansk Erhverv, 2017

Når man tænker digitalisering ind i eksisterende rådgivningsydelser, kan man skille sig positivt ud. Derfor handler det om at have en åben tilgang til digitalisering og i forhold til at genopfinde måden, man driver rådgivningsvirksomhed på, siger Daniel Møller Jensen:

– Branchen er domineret af store konsulenthuse, som er nået rigtig langt med digitalisering. Deres udfordringer knytter sig imidlertid til kundekravet om at kunne rådgive digitalt, hvilket stiller langt højere krav til rådgiverne end tidligere. 

–  For de små og mellemstore virksomheder knytter de digitale udfordringer sig til – udover økonomien – at få fat i de rette medarbejdere, som kan hjælpe udviklingen på vej. De kompetencer er eftertragtede. Derudover mangler mange SMV’erne viden om, hvor man skal gå hen for at komme i gang. 

det digitale kontor

Manglende kompetencer, manglende forståelse og manglende økonomi er de 3 største barrierer for at implementere ny teknologi på kontoret (kilde: FSR)

3 digitale tendenser, der vil ændre konkurrencevilkårene i branchen  

1. Kunstig intelligens
Teknologien vil i stigende grad overtage meget standardrådgivning, og specialistviden bliver dermed afgørende i form af de rette medarbejdere. 

2. Nye typer samarbejde
Hvad gør digitalisering ved måden, vi samarbejder? Det gælder både mellem kunde og rådgiver og mellem medarbejdere. Kunderne forventer, de er med inde over processen, og de store konsulenthuse arbejder allerede med co-creation. 

3. Nye typer ansættelsesforhold 
De digitale muligheder afføder nye typer ansættelse med sig, hvor freelancere, der ansættes på projektbasis, vil blive langt mere almindeligt. Vi ser allerede portalen Worksome, hvor virksomheder kan plukke freelancere til en opgave – uden at ansætte dem.

det digitale kontor

Hvordan digitaliserer du dit kontor?  

Daniel Møller Jensen fra Dansk Erhverv giver her sine bedste råd til virksomheder, som ønsker at accelerere deres digitalisering:

1. 
Man skal starte med at skabe et overblik over ens forretning og forretningsprocesserne. Så finder man ud af, hvor der er størst behov, og hvor det giver størst værdi at digitalisere. Der findes gode muligheder for hjælp i både privat og offentligt regi, f.eks. SMV:Digital fra Erhvervsministeriet.

2. 
Det er vigtigt, at man som rådgivningsvirksomhed spørger sine kunder, hvilke forventninger de har –både for at forventningsafstemme, men i ligeså høj grad for ikke at bruge krudt på digitalisering, der alligevel ikke skaber værdi for kunden.

3.  
Man skal også se på sin medarbejderstab og vurdere, om man har de rette kompetencer til at gennemgå udviklingen. Det er vigtigt at huske, at digital omstilling handler om mennesker. Derfor er det vigtigt at have kompetencerne for øje, men også hvordan ens medarbejdere tager forandringerne. Her ligger en vigtig ledelsesopgave i at få kommunikeret tydeligt.

det digitale kontor

Gode råd før du digitaliserer: Find ud af hvilke opgaver og processer der giver størst værdi at digitalisere - og sørg for at afstemme forventninger med kunder og medarbejdere.  

Den digitale tidsalder kræver højmoderne kontorer  

-Nye, digitale samarbejdsværktøjer vinder indpas i verdens mest innovative virksomheder med deres overblik, fantastiske fildeling og forbedrede bidrag til den interne del af kommunikationen.

Men danske kontorer skal spidse blyanten og hoppe på digitaliseringstoget. Nu.

De danske kontorers brug af redskaber til internt samarbejde

– Der er kæmpe fordele. Når du først får den slags værktøjer implementeret, får du et mere effektivt samarbejde. Jeg vil helt klart mene, at det er noget, alle vidensorganisationer kan få glæde af,” vurderer ITU-professor Jakob Bardram.

Kilde: Cyberorganisation, 5F Print 

Digitale værktøjer: 3 digitale tips til forbedrede arbejdsprocesser på kontoret

 

ü  Sørg for, at du og dine kolleger bruger de samme digitale værktøjer. Når I kommunikerer gennem én platform, som alle føler sig hjemme i, optimerer I jeres arbejdsgange.

ü  Hold aktive pauser i den travle hverdag. De gør dit arbejde mere effektiv og koncentreret. Du kan downloade apps, der minder dig om arbejdsdagens pausetider.

ü  Hold møder med dine potentielle og eksisterende kunder online – og spar tid og penge.

det digitale kontor

Digitalisering af det moderne kontor behøver ikke være svært. Der findes mange apps, som gør arbejdsdagen nemmere og mere effektiv. 

Mails og telefonopkald bliver overhalet indenom. Men af hvad?

På de følgende sider får du en smagsprøve på Slack, Podio, Colibo, Trello og TimeLog, som alle er bud på digitale samarbejdsværktøjer fra den hurtige overhalingsbane.

Slack 

Skær ned på interne mails i virksomheden

Slack logo
Slack er et af nutidens mest hypede kommunikationsværktøjer til teams. Det digitale værktøjs primære funktion er at forbedre den interne kommunikation via chat og dermed undgå overfyldte indbakker. Slack kan integreres med virksomhedens øvrige digitale værktøjer. 

– Slack er det første kommunikationsværktøj til arbejdet, som jeg har oplevet markant har mindsket e-mail-byrden. Stort set alle vores redaktions interne e-mail-tråde, der førhen bredte sig som ukrudt, er nu væk, skriver Henrik Føhns, tidligere vært på Harddisken på P1 og it- og videnskabsjournalist, i en anmeldelse af app’en.  

Trello 

Projektoverblik og to-do-lister i ét

trello logo
Trello er genialt til to-do-lister og til at give et visuelt post-it-agtigt overblik over dine arbejdsopgaver og projekter. 

Trello består af forskellige ‘tavler’, hvor du kan kreere og flytte rundt på kort, der indeholder information om en opgave, noter, deadlines og vedhæftede filer. Du kan uddelegere opgaver ved at føje medarbejdere til forskellige kort for på den måde at kreere små, tidsbegrænsede teams internt i virksomheden, som står for bestemte opgaver. 

Teamet kan hele tiden følge med i, hvor langt de er med opgaven, fordi kortene rykkes frem, jo tættere opgaven kommer på mål. 

Trello kan integreres med en række andre services – herunder Slack.  


Podio og Colibo 

Intranet og overblik over projekter og workflows

podio logoColibo
Podio og Colibo er sociale samarbejdsværktøjer. Podio er ideelt til project management og fildeling, og vigtigst af alt er Podio et redskab, der sørger for, at alle i virksomheden er på samme linje i forhold til processer og trin i projektarbejdet. 

Colibo er et intranet, du kan integrere med din virksomheds andre systemer. Platformen bliver på den måde forvandlet til virksomhedens helt eget skræddersyede intranet med adgang til de systemer og data, der dækker jeres interne behov. Derudover er det muligt at integrere Colibo med Facebook som en del af intranettets sociale aspekt.

 

TimeLog

Tidsregistrering, fakturering og økonomisk projektstyring

Timelog logo
TimeLog er et moderne tidsregistreringsværktøj, der nemt lader dig registrere dit timeforbrug enten via deres app eller deres website. 

Men TimeLog er mere end bare et tidsregistreringsværktøj. TimeLog har forstået ideen om at integrere flere forskellige digitale værktøjer under samme tag. For udover at kunne registrere dit tidsforbrug kan du bruge TimeLog til blandt andet automatisk fakturering, rapportering i realtid og ressourcestyring. 

Aktiviteter, der normalt er forbundet til en række enkeltvise analog eller digitale værktøjer, men som her er samlet. 

En anden fordel er, at TimeLog arbejder sammen med en lang række it-systemer, som nemt kan integreres. 

Gode erfaringer med Trello og TimeLog

Hos kommunikationsbureauet Publico i Aarhus er digitale værktøjer en fasttømret del af hverdagen – blandt andet Skype til online møder, medarbejdernes timeregistrering i TimeLog og projektstyring med Trello. Det bidrager med en langt bedre organisering af virksomheden samtidig med, at ressourcerne bliver prioriteret optimalt, forklarer Uffe Lyngaae, direktør i Publico:

– I Publico lever vi af at sælge vores tid, hvilket betyder, at vi må økonomisere og bruge tiden effektivt. Både af hensyn til at holde kundernes omkostninger nede og af hensyn til vores egen effektivitet. Ved at bruge eksempelvis TimeLog kan vi følge med i, at alle har noget at lave, men endnu vigtigere – at ingen har for meget. 

det digitale kontor

Simplificér, før du digitaliserer

2500 it-systemer på 5 år

It-systemer, der ikke taler sammen 
Overalt i danske organisationer kommer der flere it-systemer til.  Alene i det offentlige er der ifølge Politiken kommet godt 2.500 nye it-systemer til på fem år. I mange tilfælde taler it-systemerne ikke sammen, og det åbenlyst er et problem. Et oplagt bud ville være at udskifte kludetæppet af it-systemer, men det kan være en kompliceret affære.

Hvad skal du så gøre? 

Tænk simplificering før digitalisering
Virksomhederne i rådgivningsbranchen er modne til digitalisering, men problemet er, at de ikke formår at integrere de mange digitale værktøjer, der bliver taget i brug. Selvom de digitale værktøjer skulle gøre arbejdsgangene mere effektive, skaber de mere kompleksitet.   

Et godt råd får du fra Morten Münsters podcast om forandringer: start med at simplificere, før du digitaliserer. Ellers tager du bare problemerne med over i det nye system.
 
I Telenor lykkes de med at reducere 450 it-systemer til 100. Det kan du høre mere om i denne podcast fra Morten Münster.

Work smarter
01. juli 2019
Læsetid
: 8 min.

Det moderne kontor er digitalt

Hvad står i vejen for at digitalisere arbejdsgange på det moderne kontor? Og hvilke digitale tendenser vil ændre konkurrencevilkårene? Læs videre og få vores bud samt forslag til digitale værktøjer, der kan forenkle og samle virksomhedens opgaver. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. 3 digitale tendenser, der vil ændre konkurrencevilkårene i branchen >

3. Hvordan digitaliserer du dit kontor? >

4. Den digitale tidsalder kræver højmoderne kontorer >

5. Digitale værktøjer: 3 digitale tips til forbedrede arbejdsprocesser på kontoret > 

6. Mails og telefonopkald bliver overhalet indenom. Men af hvad? > 

7. Simplificér, før du digitaliserer > 


New Ways of Working 

Vi lever i en digital tidsalder, og vi arbejder på moderne kontorer. For mange af os inkluderer det mobile arbejdspladser, projektarbejde på tværs af teams samt nye måder at kommunikere med kolleger, kunder og samarbejdspartnere på. 

Digitaliseringen har affødt den yndede tendens, der kaldes ’New Ways of Working’, hvor vi som moderne virksomheder indretter os efter nye paradigmer. Her hersker et stærkt fokus på at begrænse spild af tid, ressourcer og omkostninger for til gengæld at give plads til innovation, større arbejdsglæde og ikke mindst vækst.

Teknologien giver os utallige værktøjer til forbedret samarbejde, højere produktivitet og til det fleksible arbejdsliv, vi hungrer efter, hvilket i sidste ende også gavner virksomheden.

De største barrierer mod at implementere ny teknologi

Mange virksomheder har betænkeligheder ved at implementere it-løsninger. Ifølge en undersøgelse fra 2018 lavet af FSR – danske revisorer er manglende forståelse, kompetencer og økonomi de tre største barrierer for, at SMV’erne kan udnytte ny teknologi til at øge konkurrenceevnen.

Graf 1: Største digitale barrierer ved at implementere ny teknologi

Det digitale kontor

Kilde: FSR – danske revisorer, 2018, Digitale muligheder og barrierer 

Kunderne forventer, at rådgiveren er digital  

Rådgiverbranchen dækker over en bred vifte af brancher, herunder kommunikation, it og management, og selvom der er nuancer, ser det overordnet fornuftigt ud med digitaliseringsgraden, fortæller Daniel Møller Jensen, der er politisk konsulent med ansvar for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv.

Det digitale kontor           

 

 

 

Daniel Møller Jensen,
konsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv

Med teknologien sker der dog en gradvis ændring i forretningen:

– Rådgivervirksomhedernes ”hyldevarer”, det vil sige de typiske rådgivningsydelser, kan nu løses på smartere og mere effektiv vis med automatisering. Her vil der opstå konkurrence fra de store techgiganter, blandt andet Amazon og Facebook, som er født digitale. 

Det kan for eksempel være et revisionsfirma, hvis kerneydelse nu kan klares digitalt af andre, der formentlig ikke har beskæftiget sig med revision tidligere – og hermed ryger virksomhedens primære ydelse. 

Det scenarie presser rådgiverbranchen, og der skal derfor tænkes i andre løsninger:

– Rådgivernes fremtidige kerneydelse bliver alt det, der ligger uden for skrivebordsarbejdet – nemlig den strategiske retning og den menneskelige faktor. Kommunikationsbureauer vil researcharbejde for eksempel kunne automatiseres, og når det færdige arbejde skal forankres hos kunden, er der netop brug for den menneskelige del, hvor man skal kende konteksten. 

– De kunder, rådgivervirksomhederne leverer løsninger til, stiller både krav til og har en forventning om, at deres rådgivere har styr på digitale tiltag og besidder et digitalt udsyn.

Daniel Møller Jensen, 
politisk konsulent for rådgiverbranchen i Dansk Erhverv.

67 procent mener, det er vigtigt, at deres rådgivere bruger relevante, digitale muligheder i deres arbejde.

Kilde: Dansk Erhverv, 2017

Når man tænker digitalisering ind i eksisterende rådgivningsydelser, kan man skille sig positivt ud. Derfor handler det om at have en åben tilgang til digitalisering og i forhold til at genopfinde måden, man driver rådgivningsvirksomhed på, siger Daniel Møller Jensen:

– Branchen er domineret af store konsulenthuse, som er nået rigtig langt med digitalisering. Deres udfordringer knytter sig imidlertid til kundekravet om at kunne rådgive digitalt, hvilket stiller langt højere krav til rådgiverne end tidligere. 

–  For de små og mellemstore virksomheder knytter de digitale udfordringer sig til – udover økonomien – at få fat i de rette medarbejdere, som kan hjælpe udviklingen på vej. De kompetencer er eftertragtede. Derudover mangler mange SMV’erne viden om, hvor man skal gå hen for at komme i gang. 

det digitale kontor

Manglende kompetencer, manglende forståelse og manglende økonomi er de 3 største barrierer for at implementere ny teknologi på kontoret (kilde: FSR)

3 digitale tendenser, der vil ændre konkurrencevilkårene i branchen  

1. Kunstig intelligens
Teknologien vil i stigende grad overtage meget standardrådgivning, og specialistviden bliver dermed afgørende i form af de rette medarbejdere. 

2. Nye typer samarbejde
Hvad gør digitalisering ved måden, vi samarbejder? Det gælder både mellem kunde og rådgiver og mellem medarbejdere. Kunderne forventer, de er med inde over processen, og de store konsulenthuse arbejder allerede med co-creation. 

3. Nye typer ansættelsesforhold 
De digitale muligheder afføder nye typer ansættelse med sig, hvor freelancere, der ansættes på projektbasis, vil blive langt mere almindeligt. Vi ser allerede portalen Worksome, hvor virksomheder kan plukke freelancere til en opgave – uden at ansætte dem.

det digitale kontor

Hvordan digitaliserer du dit kontor?  

Daniel Møller Jensen fra Dansk Erhverv giver her sine bedste råd til virksomheder, som ønsker at accelerere deres digitalisering:

1. 
Man skal starte med at skabe et overblik over ens forretning og forretningsprocesserne. Så finder man ud af, hvor der er størst behov, og hvor det giver størst værdi at digitalisere. Der findes gode muligheder for hjælp i både privat og offentligt regi, f.eks. SMV:Digital fra Erhvervsministeriet.

2. 
Det er vigtigt, at man som rådgivningsvirksomhed spørger sine kunder, hvilke forventninger de har –både for at forventningsafstemme, men i ligeså høj grad for ikke at bruge krudt på digitalisering, der alligevel ikke skaber værdi for kunden.

3.  
Man skal også se på sin medarbejderstab og vurdere, om man har de rette kompetencer til at gennemgå udviklingen. Det er vigtigt at huske, at digital omstilling handler om mennesker. Derfor er det vigtigt at have kompetencerne for øje, men også hvordan ens medarbejdere tager forandringerne. Her ligger en vigtig ledelsesopgave i at få kommunikeret tydeligt.

det digitale kontor

Gode råd før du digitaliserer: Find ud af hvilke opgaver og processer der giver størst værdi at digitalisere - og sørg for at afstemme forventninger med kunder og medarbejdere.  

Den digitale tidsalder kræver højmoderne kontorer  

-Nye, digitale samarbejdsværktøjer vinder indpas i verdens mest innovative virksomheder med deres overblik, fantastiske fildeling og forbedrede bidrag til den interne del af kommunikationen.

Men danske kontorer skal spidse blyanten og hoppe på digitaliseringstoget. Nu.

De danske kontorers brug af redskaber til internt samarbejde

– Der er kæmpe fordele. Når du først får den slags værktøjer implementeret, får du et mere effektivt samarbejde. Jeg vil helt klart mene, at det er noget, alle vidensorganisationer kan få glæde af,” vurderer ITU-professor Jakob Bardram.

Kilde: Cyberorganisation, 5F Print 

Digitale værktøjer: 3 digitale tips til forbedrede arbejdsprocesser på kontoret

 

ü  Sørg for, at du og dine kolleger bruger de samme digitale værktøjer. Når I kommunikerer gennem én platform, som alle føler sig hjemme i, optimerer I jeres arbejdsgange.

ü  Hold aktive pauser i den travle hverdag. De gør dit arbejde mere effektiv og koncentreret. Du kan downloade apps, der minder dig om arbejdsdagens pausetider.

ü  Hold møder med dine potentielle og eksisterende kunder online – og spar tid og penge.

det digitale kontor

Digitalisering af det moderne kontor behøver ikke være svært. Der findes mange apps, som gør arbejdsdagen nemmere og mere effektiv. 

Mails og telefonopkald bliver overhalet indenom. Men af hvad?

På de følgende sider får du en smagsprøve på Slack, Podio, Colibo, Trello og TimeLog, som alle er bud på digitale samarbejdsværktøjer fra den hurtige overhalingsbane.

Slack 

Skær ned på interne mails i virksomheden

Slack logo
Slack er et af nutidens mest hypede kommunikationsværktøjer til teams. Det digitale værktøjs primære funktion er at forbedre den interne kommunikation via chat og dermed undgå overfyldte indbakker. Slack kan integreres med virksomhedens øvrige digitale værktøjer. 

– Slack er det første kommunikationsværktøj til arbejdet, som jeg har oplevet markant har mindsket e-mail-byrden. Stort set alle vores redaktions interne e-mail-tråde, der førhen bredte sig som ukrudt, er nu væk, skriver Henrik Føhns, tidligere vært på Harddisken på P1 og it- og videnskabsjournalist, i en anmeldelse af app’en.  

Trello 

Projektoverblik og to-do-lister i ét

trello logo
Trello er genialt til to-do-lister og til at give et visuelt post-it-agtigt overblik over dine arbejdsopgaver og projekter. 

Trello består af forskellige ‘tavler’, hvor du kan kreere og flytte rundt på kort, der indeholder information om en opgave, noter, deadlines og vedhæftede filer. Du kan uddelegere opgaver ved at føje medarbejdere til forskellige kort for på den måde at kreere små, tidsbegrænsede teams internt i virksomheden, som står for bestemte opgaver. 

Teamet kan hele tiden følge med i, hvor langt de er med opgaven, fordi kortene rykkes frem, jo tættere opgaven kommer på mål. 

Trello kan integreres med en række andre services – herunder Slack.  


Podio og Colibo 

Intranet og overblik over projekter og workflows

podio logoColibo
Podio og Colibo er sociale samarbejdsværktøjer. Podio er ideelt til project management og fildeling, og vigtigst af alt er Podio et redskab, der sørger for, at alle i virksomheden er på samme linje i forhold til processer og trin i projektarbejdet. 

Colibo er et intranet, du kan integrere med din virksomheds andre systemer. Platformen bliver på den måde forvandlet til virksomhedens helt eget skræddersyede intranet med adgang til de systemer og data, der dækker jeres interne behov. Derudover er det muligt at integrere Colibo med Facebook som en del af intranettets sociale aspekt.

 

TimeLog

Tidsregistrering, fakturering og økonomisk projektstyring

Timelog logo
TimeLog er et moderne tidsregistreringsværktøj, der nemt lader dig registrere dit timeforbrug enten via deres app eller deres website. 

Men TimeLog er mere end bare et tidsregistreringsværktøj. TimeLog har forstået ideen om at integrere flere forskellige digitale værktøjer under samme tag. For udover at kunne registrere dit tidsforbrug kan du bruge TimeLog til blandt andet automatisk fakturering, rapportering i realtid og ressourcestyring. 

Aktiviteter, der normalt er forbundet til en række enkeltvise analog eller digitale værktøjer, men som her er samlet. 

En anden fordel er, at TimeLog arbejder sammen med en lang række it-systemer, som nemt kan integreres. 

Gode erfaringer med Trello og TimeLog

Hos kommunikationsbureauet Publico i Aarhus er digitale værktøjer en fasttømret del af hverdagen – blandt andet Skype til online møder, medarbejdernes timeregistrering i TimeLog og projektstyring med Trello. Det bidrager med en langt bedre organisering af virksomheden samtidig med, at ressourcerne bliver prioriteret optimalt, forklarer Uffe Lyngaae, direktør i Publico:

– I Publico lever vi af at sælge vores tid, hvilket betyder, at vi må økonomisere og bruge tiden effektivt. Både af hensyn til at holde kundernes omkostninger nede og af hensyn til vores egen effektivitet. Ved at bruge eksempelvis TimeLog kan vi følge med i, at alle har noget at lave, men endnu vigtigere – at ingen har for meget. 

det digitale kontor

Simplificér, før du digitaliserer

2500 it-systemer på 5 år

It-systemer, der ikke taler sammen 
Overalt i danske organisationer kommer der flere it-systemer til.  Alene i det offentlige er der ifølge Politiken kommet godt 2.500 nye it-systemer til på fem år. I mange tilfælde taler it-systemerne ikke sammen, og det åbenlyst er et problem. Et oplagt bud ville være at udskifte kludetæppet af it-systemer, men det kan være en kompliceret affære.

Hvad skal du så gøre? 

Tænk simplificering før digitalisering
Virksomhederne i rådgivningsbranchen er modne til digitalisering, men problemet er, at de ikke formår at integrere de mange digitale værktøjer, der bliver taget i brug. Selvom de digitale værktøjer skulle gøre arbejdsgangene mere effektive, skaber de mere kompleksitet.   

Et godt råd får du fra Morten Münsters podcast om forandringer: start med at simplificere, før du digitaliserer. Ellers tager du bare problemerne med over i det nye system.
 
I Telenor lykkes de med at reducere 450 it-systemer til 100. Det kan du høre mere om i denne podcast fra Morten Münster.

Relaterede artikler

Hurtigt og stabilt internet

til din virksomhed

Bestil her

Vil du se, hvad Stofa Erhverv kan gøre for din virksomhed?

Få mere info om, hvordan digitalisering konkret har styrket konkurrenceevnen blandt flere af vores kunder i Liberalt Erhverv.

Se referencer fra din branche her >

Vi får dig helt tæt på dine kunder

Hos Stofa Erhverv får du en samlet erhvervsløsning med driftssikkert internet og professionel telefoni, så du altid er helt tæt på dine kunder. Vi skaber altid enkle og gennemskuelige løsninger, der er baseret på lokalt kendskab, personlig rådgivning og ærlig snak.