Gå til hovedindhold
fremstilling

Kan jeres produktion konkurrere i den digitale tidsalder?

Få inspiration til digital udvikling i fremstillingsbranchen. Læs om muligheder og udfordringer for fremtidens produktion - og find ud af, hvordan du opnår konkurrencemæssige fordele. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. Hvor mange virksomheder anvender avanceret teknologi? >

3. En stærk fiberforbindelse skaber bedre konkurrenceevne >

4. Kunstig intelligens er på vej ind i produktionen >

5. 3 måder at øge digitaliseringen via fiberforbindelsen > 

6. Danfoss styrker sin konkurrenceevne med automatisering >

7. 5 råd til implementering af digitale løsninger i fremstillingen >

8. Derfor er fiberforbindelsen grundlaget for digital udvikling >

 

Fremstillingsbranchen bliver mere digitaliseret

Den voksende digitalisering er blevet ét af de største konkurrenceparametre i fremstillingsbranchen. Smartphones og fiberforbindelser har flyttet sig ud af privaten og ind i produktionen – og de bringer store muligheder med sig.

Hvad end du arbejder som produktionsleder, maskinoperatør, lagerassistent eller andet erhverv i fremstillingsbranchen, sætter digitaliseringen dig overfor talrige muligheder for bedre arbejds- og konkurrencevilkår. 

Og udnytter du ikke digitaliseringens potentiale i dine produktionsprocesser, risikerer du, at kunderne går til konkurrenter, som er mere effektive.

I denne guide bliver du klogere på digitaliseringens muligheder, udfordringer og vilkår i fremstillingsbranchen. Du får samtidig vigtige, nyttige og konkrete løsninger til, hvordan du forbedrer din virksomheds konkurrenceevne med digitale initiativer.

digital fremstilling

Digitaliseringen kan styrke effektivisering og konkurrenceevne i produktionsprocesser.

Digitale muligheder og udfordringer i branchen  

Den danske fremstillingsbranche befinder sig midt i en større omstillingsfase, hvor omdrejningspunktet er digitale teknologier, der er på vej til at blive en integreret del af industrien. Her gemmer sig udfordringer, men også klare gevinster. 

Graf: Andel af virksomheder, som anvender avanceret teknologi

Hvor mange virksomheder anvender avanceret teknologi?  

Det har Teknologisk Institut undersøgt. For der er fart på udviklingen af avanceret teknologi.

Helt præcist har Teknologisk Institut i 2018 taget temperaturen på digitaliseringen i de danske fremstillingsvirksomheder med mellem 10 og 1.000 ansatte, baseret på interviews med 526 ledere. Der er blevet målt på fem indikatorer for avanceret teknologi: 

  • 3D metal-print 
  • Avanceret materialeteknologi
  • Robotter
  • Avanceret digitalisering 
  • Kunstig intelligens

Her er der både godt og semi-godt nyt.

Godt nyt: Danske fremstillingsvirksomheder inviterer robotterne indenfor

Andelen af danske fremstillingsvirksomheder, som anvender robotter, er steget med 50 procent siden 2015 ifølge en undersøgelse fra Teknologisk Institut. Derfor får 44 procent af virksomhederne med mere end 10 ansatte nu hjælp fra robotter til deres arbejde. 

Semi-godt nyt: Få virksomheder udnytter det fulde potentiale

I Danmark er der stadig et stort, uudnyttet potentiale i digitale teknologier. Hver tredje fremstillingsvirksomhed har slet ikke nogen af de fem typer af avanceret teknologi i virksomheden – og mindre end hver tiende har kun tre til fem af de avancerede teknologier i virksomheden.

Selvom mulighederne i den stigende digitalisering er soleklare for de fleste virksomheder, består udfordringen i at få den datadrevne udvikling til at spille sammen med den fysiske produktion. 

Omstillingsfasen er problematisk, og det efterlader flere industrivirksomheder med spørgsmålet: Hvordan griber vi den digitale revolutions muligheder an?

 

Undersøgelser fra både GTS-foreningen, Dansk Industri og Teknologisk Institut viser, at det især er små virksomheder i branchen, som halter alvorligt efter i implementeringen af digitale teknologier i produktionen.

Fremstilling digitalisering

Hver 3. fremstillingsvirksomhed udnytter ikke avanceret teknologi, som fx robotter, 3D print og kunstig intelligens. I 2025 vil der være 75 milliarder enheder koblet til internettet. Kilde: Statista.com

En stærk fiberforbindelse skaber bedre konkurrencevilkår  

Det er især de mindre produktionsvirksomheder, hvor de digitale indsatsområder kan virke komplekse og uoverskuelige – og særligt implementeringen i et produktions-setup er en udfordring.

Citat

 

 

 

Philipp Schröder
Økonomiprofessor,   
Aarhus Universitet
Kilde: Aarhus BSS

Men for at tage hul på Industri 4.0 og forbedre sin virksomheds konkurrencevilkår er det en reel fordel at begynde at implementere digitale løsninger: 

”Forudsætningerne for at udnytte de digitale muligheder er gode, da Danmark internationalt er højt placeret, når det gælder digitalisering og automatisering. Men udviklingen står ikke stille og det er vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere disse områder fremadrettet.”

Anne-Lise Høg Lejre
Direktør, Teknologisk Institut
Kilde: Teknologisk Institut

 

Fiberforbindelser skaber sammenhæng i produktionen
Stærke og stabile internetforbindelser fungerer som den underliggende driver for næsten al dynamik og sammenhæng i en digitaliseret produktion.

En stærk fiberforbindelse betyder, at virksomheder kan udvikle forretningskoncepter baseret på apps og systemer, der forbinder alle enheder – og får dem til at tale samme sprog.

Uden en stabil og stærk fiberforbindelse bliver dataudveksling mellem maskiner og systemer stort set umulig, og forbedringer af produktionsprocesser, -løsninger og -services ud fra Internet of Things-tankegangen bliver ikke udnyttet.

Uden en fiberforbindelse bremses den digitale udvikling hos virksomhederne – og dermed deres potentiale for bedre konkurrencevilkår. Men med den rette fiberforbindelse er mulighederne for digital udvikling store.

Kunstig intelligens er på vej ind i produktionen  

Kunstig intelligens indebærer forskellige avancerede teknologier, der kan afkode, analysere og tage selvstændige beslutninger – for eksempel ved hjælp af Machine Learning.

Lige nu anvender seks procent af danske fremstillingsvirksomheder kunstig intelligens, mens yderligere 21 procent forudser, at kunstig intelligens kommer til at have relevans for dem inden for få år. 

TI analyse

Kilde: Kunstig intelligens på vej i danske virksomheder, Teknologisk Institut 2018

Selvregulering i produktionslinjen sparer tid og penge
Teknologi som Internet of Things gør det muligt at give maskiner, produktdele og lagre en intelligent digital identitet, så vigtig information kan udveksles direkte på produktionslinjen uden hjælp fra mennesker.

Det betyder, at produktionen er i stand til at regulere sig selv ved at kommunikere til resten af produktionen igennem netværk.

Den kan selv aflægge bestillinger til lageret, hvis en produktionssektion løber tør for dele. Skulle delene være i restordre, kan de relevante maskiner omprogrammere sig selv til at producere næste produkt og automatisk få leveret de relevante komponenter og dele fra fjernlageret.

Det sparer både tid og penge med effektiv kommunikation mellem produktionsdelene.

Maskiner kan selv opdage fejl i produktionen
Maskiner i produktionslinjen har mulighed for opkobling til software, så virksomhedens medarbejdere altid har adgang til data, der giver overblik over hele produktionslinjen.

Den software-opsætning gør maskinerne i stand til selv at opdage fejl på et meget tidligt stadie i produktionsprocessen, hvilket er med til at reducere virksomhedens vedligeholdelsesomkostninger.

Opsætningen giver samtidig virksomhedens hovedkontor mulighed for at monitorere og styre processen, da hele netværket er forbundet til internettet.

Muligheder som denne er ikke alene med til at bringe produktionsvirksomheder tættere på den stigende digitalisering, men baner samtidig også vejen for fabrikker med en enorm tilpasningsevne og ressourceeffektivitet, der sikrer dem en stærk position på markedet.

Fremstilling digital

Kun 6 pct. af danske fremstillingsvirksomheder anvender kunstig intelligens. Yderligere 21 pct. forudser, at kunstig intelligens kommer til at have relevans for dem inden for få år. 

Sensorer kan indsamle data
Endnu en mulighed med industri 4.0 og Internet of Things er indsamlingen af data. Digitaliseringen gør det muligt at indsamle data fra produktionen døgnet rundt.

Det kan ske gennem sensorer i produktionslinjen, så virksomhedens medarbejdere kan hente en status på produktionen til hver en tid.

Sensorerne kan måle alt fra temperatur og luftfugtighed til lufttryk og maskinernes driftsstatus, hvorefter den målte data sender oplysningerne til medarbejderen gennem et netværk.

Det giver virksomhedens ansatte nem adgang til den indsamlede data via iPad, telefonen eller lignende, og medarbejderen kan nemt sikre, at alt forløber som planlagt og kan dele de nyeste tal fra produktionen med kolleger i andre afdelinger.

 

3 måder at øge digitaliseringen via fiberforbindelsen  

1.
Du styrker din dataudveksling mellem maskiner og systemer, som automatisk forbedrer produktionsprocessen

2.
Du sikrer, at produktionen kan regulere sig selv med sikker kommunikation gennem et netværk

3. 
Du får adgang til indsamlet data fra produktionen, der giver dig information om alt fra temperaturmålinger til driftsstatus.

  

Danfoss styrker sin konkurrenceevne med automatisering  

Danfoss Drives udvikler, producerer og sælger frekvensomformere, der bruges til at styre en elektrisk motors hastighed. Når det handler om at udnytte nye digitale teknologier, er ambitionsniveauet tårnhøjt hos Danfoss Drives, som bygger fremtidens fabrik.

”I øjeblikket er vi i gang med at bygge en ny produktplatform op fra bunden, og her er målet at designe produkterne, så de matcher de nye teknologier – og dem, der kommer fremadrettet. Vores ambition er et produktdesign, der matcher fremtidens fabrik.

citat fremstilling

 


Martin Høgsbjerg
Direktør, Global Manufacturing Technology hos Danfoss Drives
Kilde: GTS-foreningen

Fremtidens fabrik tester nye teknologier 
Konkurrencen i markedet er benhård, og derfor er det nødvendigt at udvikle både produkter og produktion i takt med, at der opstår nye muligheder.

Robotter er i dag en implementeret del af produktionen hos Danfoss Drives, som også løbende tester nye teknologier. For eksempel kollaborative robotter, som de bruger til testforløb for mulige automationsprojekter. Derudover vil Danfoss Drives arbejde med anvendelse af kunstig intelligens, ”så robotterne bliver lidt mere intelligente og kan tage mere aktive handlinger”, fortæller Peter Lund Andersen, Senior Manufacturing Specialist i Danfoss Drives.

Danfoss indhenter eksperter udefra 
Som en naturlig del i processen med at bygge fremtidens fabrik henter Danfoss Drives ekspertise udefra på områder, hvor de ikke selv har kompetencerne. Det indebærer både private rådgivere og specialister inden for automatisering samt institutter og universiteter inden for længerevarende forsknings- og udviklingsarbejde.

”I forhold til udviklingen af vores nye produktplatform bruger vi i endnu højere grad end ellers eksterne specialister. Det skyldes, at vi bevæger os ind på et område, hvor vi ikke er så stærke. Så det kompetencegab fylder vi ud med eksterne eksperter. Men altid med det mål, at vi internt skal opbygge kompetencerne” 

Martin Høgsbjerg
Direktør, Global Manufacturing Technology hos Danfoss Drives
Kilde: GTS-foreningen

 

5 råd til implementering af digitale løsninger i fremstillingen  

1. Opstil klare målsætninger
Svar på, hvad I vil opnå med IoT. Vil I effektivisere jeres processer? Opnå en bedre forståelse af jeres kunder? Eller tilegne jer mere viden om, hvordan jeres kunder bruger jeres produkt?

2. Kontakt en ekspert
Få fat i en ekspert, der hjælper medarbejderne med at håndtere og bruge mobil og tablet rigtigt i produktionen. Medarbejderne skal blandt andet indføres i korrekt dataaflæsning fra produktionsudstyret, software-håndtering, og hvordan den indsamlede data bruges til procesoptimering.

3. Vent ikke på konkurrenterne
Mange virksomheder implementerer først IoT, når deres konkurrenter gør. Det betyder, at flere ikke er lige så langt med at integrere IoT i dagligdagen som virksomheder i udlandet.

4. Sørg for efteruddannelse
Dine medarbejdere skal kunne følge med og holdes up-to-date på nyeste apps og systemer, der kan forbedre jeres arbejdsprocesser.

5. Investér i høj driftsikkerhed
Høj driftsikkerhed på mobildækning og internet er vigtigt for at holde dine digitale løsninger kørende. Investér derfor i stabile løsninger, der sikrer en høj driftsikkerhed.
 

digital fremstilling

Den digitale produktion optimerer og tilpasser sig selv, giver overblik over ressourceforbrug og leverer strategisk forretningsinformation til at udvikle fremstillingsvirksomheden. 

Derfor er fiberforbindelsen grundlaget for digital udvikling  

Den stigende digitalisering og fremstødet af Internet of Things i fremstillingsbranchen har efterladt en digital skævvridning i markedet.

Nogle virksomheder er investeringsvillige og digitalt avancerede, mens alarmerende mange, specielt mindre produktionsvirksomheder stadig kategoriseres som digitale novicer, der endnu ikke udnytter mulighederne i de digitale teknologier. Det sætter samtidig de digitale novicer markant bagud i forhold til at forbedre deres konkurrenceevne i et hårdt marked.

Automatisering, dataindsamling og selvregulering i produktionen er alle konkurrencedygtige parametre, som kun realiseres ved at omfavne mulighederne i den stigende digitalisering. 

Digitalisering og Internet of Things er en svær disciplin at kaste sig ud i, hvis man ikke har styr på det grundlæggende – fiberforbindelsen. Det er den centrale driver, der skaber mulighederne i de digitale teknologier, såsom:

ü  At gøre produkter mere intelligente
(fx med kobling til internet, sensorer, GPS m.m.)

ü  At styrke produktudvikling
(fx produktdesign, prototyping, simulering)

ü  At forbedre udviklingen af fremstillingsprocessen
(fx ved test, simulation eller design)

ü  Til fremstillingsprocesserne
(fx gennem planlægning, styring, automatisering, optimering eller monitorering/overvågning)

ü  Til styring af logistik eller lager

ü  Til markedsføring og salg
(fx internet, sociale medier, elektronisk betaling)

 

Relaterede artikler

Hurtigt og stabilt internet

til din virksomhed

Bestil her

Få vores bedste
tips, nyheder
og digital viden
i indbakken

Tilmeld dig her
Fremstilling
25. april 2019

Kan jeres produktion konkurrere i den digitale tidsalder?

Få inspiration til digital udvikling i fremstillingsbranchen. Læs om muligheder og udfordringer for fremtidens produktion - og find ud af, hvordan du opnår konkurrencemæssige fordele. 

Oversigt

1. Digitale muligheder og udfordringer i branchen >

2. Hvor mange virksomheder anvender avanceret teknologi? >

3. En stærk fiberforbindelse skaber bedre konkurrenceevne >

4. Kunstig intelligens er på vej ind i produktionen >

5. 3 måder at øge digitaliseringen via fiberforbindelsen > 

6. Danfoss styrker sin konkurrenceevne med automatisering >

7. 5 råd til implementering af digitale løsninger i fremstillingen >

8. Derfor er fiberforbindelsen grundlaget for digital udvikling >

 

Fremstillingsbranchen bliver mere digitaliseret

Den voksende digitalisering er blevet ét af de største konkurrenceparametre i fremstillingsbranchen. Smartphones og fiberforbindelser har flyttet sig ud af privaten og ind i produktionen – og de bringer store muligheder med sig.

Hvad end du arbejder som produktionsleder, maskinoperatør, lagerassistent eller andet erhverv i fremstillingsbranchen, sætter digitaliseringen dig overfor talrige muligheder for bedre arbejds- og konkurrencevilkår. 

Og udnytter du ikke digitaliseringens potentiale i dine produktionsprocesser, risikerer du, at kunderne går til konkurrenter, som er mere effektive.

I denne guide bliver du klogere på digitaliseringens muligheder, udfordringer og vilkår i fremstillingsbranchen. Du får samtidig vigtige, nyttige og konkrete løsninger til, hvordan du forbedrer din virksomheds konkurrenceevne med digitale initiativer.

digital fremstilling

Digitaliseringen kan styrke effektivisering og konkurrenceevne i produktionsprocesser.

Digitale muligheder og udfordringer i branchen  

Den danske fremstillingsbranche befinder sig midt i en større omstillingsfase, hvor omdrejningspunktet er digitale teknologier, der er på vej til at blive en integreret del af industrien. Her gemmer sig udfordringer, men også klare gevinster. 

Graf: Andel af virksomheder, som anvender avanceret teknologi

Hvor mange virksomheder anvender avanceret teknologi?  

Det har Teknologisk Institut undersøgt. For der er fart på udviklingen af avanceret teknologi.

Helt præcist har Teknologisk Institut i 2018 taget temperaturen på digitaliseringen i de danske fremstillingsvirksomheder med mellem 10 og 1.000 ansatte, baseret på interviews med 526 ledere. Der er blevet målt på fem indikatorer for avanceret teknologi: 

  • 3D metal-print 
  • Avanceret materialeteknologi
  • Robotter
  • Avanceret digitalisering 
  • Kunstig intelligens

Her er der både godt og semi-godt nyt.

Godt nyt: Danske fremstillingsvirksomheder inviterer robotterne indenfor

Andelen af danske fremstillingsvirksomheder, som anvender robotter, er steget med 50 procent siden 2015 ifølge en undersøgelse fra Teknologisk Institut. Derfor får 44 procent af virksomhederne med mere end 10 ansatte nu hjælp fra robotter til deres arbejde. 

Semi-godt nyt: Få virksomheder udnytter det fulde potentiale

I Danmark er der stadig et stort, uudnyttet potentiale i digitale teknologier. Hver tredje fremstillingsvirksomhed har slet ikke nogen af de fem typer af avanceret teknologi i virksomheden – og mindre end hver tiende har kun tre til fem af de avancerede teknologier i virksomheden.

Selvom mulighederne i den stigende digitalisering er soleklare for de fleste virksomheder, består udfordringen i at få den datadrevne udvikling til at spille sammen med den fysiske produktion. 

Omstillingsfasen er problematisk, og det efterlader flere industrivirksomheder med spørgsmålet: Hvordan griber vi den digitale revolutions muligheder an?

 

Undersøgelser fra både GTS-foreningen, Dansk Industri og Teknologisk Institut viser, at det især er små virksomheder i branchen, som halter alvorligt efter i implementeringen af digitale teknologier i produktionen.

Fremstilling digitalisering

Hver 3. fremstillingsvirksomhed udnytter ikke avanceret teknologi, som fx robotter, 3D print og kunstig intelligens. I 2025 vil der være 75 milliarder enheder koblet til internettet. Kilde: Statista.com

En stærk fiberforbindelse skaber bedre konkurrencevilkår  

Det er især de mindre produktionsvirksomheder, hvor de digitale indsatsområder kan virke komplekse og uoverskuelige – og særligt implementeringen i et produktions-setup er en udfordring.

Citat

 

 

 

Philipp Schröder
Økonomiprofessor,   
Aarhus Universitet
Kilde: Aarhus BSS

Men for at tage hul på Industri 4.0 og forbedre sin virksomheds konkurrencevilkår er det en reel fordel at begynde at implementere digitale løsninger: 

”Forudsætningerne for at udnytte de digitale muligheder er gode, da Danmark internationalt er højt placeret, når det gælder digitalisering og automatisering. Men udviklingen står ikke stille og det er vigtigt, at vi bliver ved med at prioritere disse områder fremadrettet.”

Anne-Lise Høg Lejre
Direktør, Teknologisk Institut
Kilde: Teknologisk Institut

 

Fiberforbindelser skaber sammenhæng i produktionen
Stærke og stabile internetforbindelser fungerer som den underliggende driver for næsten al dynamik og sammenhæng i en digitaliseret produktion.

En stærk fiberforbindelse betyder, at virksomheder kan udvikle forretningskoncepter baseret på apps og systemer, der forbinder alle enheder – og får dem til at tale samme sprog.

Uden en stabil og stærk fiberforbindelse bliver dataudveksling mellem maskiner og systemer stort set umulig, og forbedringer af produktionsprocesser, -løsninger og -services ud fra Internet of Things-tankegangen bliver ikke udnyttet.

Uden en fiberforbindelse bremses den digitale udvikling hos virksomhederne – og dermed deres potentiale for bedre konkurrencevilkår. Men med den rette fiberforbindelse er mulighederne for digital udvikling store.

Kunstig intelligens er på vej ind i produktionen  

Kunstig intelligens indebærer forskellige avancerede teknologier, der kan afkode, analysere og tage selvstændige beslutninger – for eksempel ved hjælp af Machine Learning.

Lige nu anvender seks procent af danske fremstillingsvirksomheder kunstig intelligens, mens yderligere 21 procent forudser, at kunstig intelligens kommer til at have relevans for dem inden for få år. 

TI analyse

Kilde: Kunstig intelligens på vej i danske virksomheder, Teknologisk Institut 2018

Selvregulering i produktionslinjen sparer tid og penge
Teknologi som Internet of Things gør det muligt at give maskiner, produktdele og lagre en intelligent digital identitet, så vigtig information kan udveksles direkte på produktionslinjen uden hjælp fra mennesker.

Det betyder, at produktionen er i stand til at regulere sig selv ved at kommunikere til resten af produktionen igennem netværk.

Den kan selv aflægge bestillinger til lageret, hvis en produktionssektion løber tør for dele. Skulle delene være i restordre, kan de relevante maskiner omprogrammere sig selv til at producere næste produkt og automatisk få leveret de relevante komponenter og dele fra fjernlageret.

Det sparer både tid og penge med effektiv kommunikation mellem produktionsdelene.

Maskiner kan selv opdage fejl i produktionen
Maskiner i produktionslinjen har mulighed for opkobling til software, så virksomhedens medarbejdere altid har adgang til data, der giver overblik over hele produktionslinjen.

Den software-opsætning gør maskinerne i stand til selv at opdage fejl på et meget tidligt stadie i produktionsprocessen, hvilket er med til at reducere virksomhedens vedligeholdelsesomkostninger.

Opsætningen giver samtidig virksomhedens hovedkontor mulighed for at monitorere og styre processen, da hele netværket er forbundet til internettet.

Muligheder som denne er ikke alene med til at bringe produktionsvirksomheder tættere på den stigende digitalisering, men baner samtidig også vejen for fabrikker med en enorm tilpasningsevne og ressourceeffektivitet, der sikrer dem en stærk position på markedet.

Fremstilling digital

Kun 6 pct. af danske fremstillingsvirksomheder anvender kunstig intelligens. Yderligere 21 pct. forudser, at kunstig intelligens kommer til at have relevans for dem inden for få år. 

Sensorer kan indsamle data
Endnu en mulighed med industri 4.0 og Internet of Things er indsamlingen af data. Digitaliseringen gør det muligt at indsamle data fra produktionen døgnet rundt.

Det kan ske gennem sensorer i produktionslinjen, så virksomhedens medarbejdere kan hente en status på produktionen til hver en tid.

Sensorerne kan måle alt fra temperatur og luftfugtighed til lufttryk og maskinernes driftsstatus, hvorefter den målte data sender oplysningerne til medarbejderen gennem et netværk.

Det giver virksomhedens ansatte nem adgang til den indsamlede data via iPad, telefonen eller lignende, og medarbejderen kan nemt sikre, at alt forløber som planlagt og kan dele de nyeste tal fra produktionen med kolleger i andre afdelinger.

 

3 måder at øge digitaliseringen via fiberforbindelsen  

1.
Du styrker din dataudveksling mellem maskiner og systemer, som automatisk forbedrer produktionsprocessen

2.
Du sikrer, at produktionen kan regulere sig selv med sikker kommunikation gennem et netværk

3. 
Du får adgang til indsamlet data fra produktionen, der giver dig information om alt fra temperaturmålinger til driftsstatus.

  

Danfoss styrker sin konkurrenceevne med automatisering  

Danfoss Drives udvikler, producerer og sælger frekvensomformere, der bruges til at styre en elektrisk motors hastighed. Når det handler om at udnytte nye digitale teknologier, er ambitionsniveauet tårnhøjt hos Danfoss Drives, som bygger fremtidens fabrik.

”I øjeblikket er vi i gang med at bygge en ny produktplatform op fra bunden, og her er målet at designe produkterne, så de matcher de nye teknologier – og dem, der kommer fremadrettet. Vores ambition er et produktdesign, der matcher fremtidens fabrik.

citat fremstilling

 


Martin Høgsbjerg
Direktør, Global Manufacturing Technology hos Danfoss Drives
Kilde: GTS-foreningen

Fremtidens fabrik tester nye teknologier 
Konkurrencen i markedet er benhård, og derfor er det nødvendigt at udvikle både produkter og produktion i takt med, at der opstår nye muligheder.

Robotter er i dag en implementeret del af produktionen hos Danfoss Drives, som også løbende tester nye teknologier. For eksempel kollaborative robotter, som de bruger til testforløb for mulige automationsprojekter. Derudover vil Danfoss Drives arbejde med anvendelse af kunstig intelligens, ”så robotterne bliver lidt mere intelligente og kan tage mere aktive handlinger”, fortæller Peter Lund Andersen, Senior Manufacturing Specialist i Danfoss Drives.

Danfoss indhenter eksperter udefra 
Som en naturlig del i processen med at bygge fremtidens fabrik henter Danfoss Drives ekspertise udefra på områder, hvor de ikke selv har kompetencerne. Det indebærer både private rådgivere og specialister inden for automatisering samt institutter og universiteter inden for længerevarende forsknings- og udviklingsarbejde.

”I forhold til udviklingen af vores nye produktplatform bruger vi i endnu højere grad end ellers eksterne specialister. Det skyldes, at vi bevæger os ind på et område, hvor vi ikke er så stærke. Så det kompetencegab fylder vi ud med eksterne eksperter. Men altid med det mål, at vi internt skal opbygge kompetencerne” 

Martin Høgsbjerg
Direktør, Global Manufacturing Technology hos Danfoss Drives
Kilde: GTS-foreningen

 

5 råd til implementering af digitale løsninger i fremstillingen  

1. Opstil klare målsætninger
Svar på, hvad I vil opnå med IoT. Vil I effektivisere jeres processer? Opnå en bedre forståelse af jeres kunder? Eller tilegne jer mere viden om, hvordan jeres kunder bruger jeres produkt?

2. Kontakt en ekspert
Få fat i en ekspert, der hjælper medarbejderne med at håndtere og bruge mobil og tablet rigtigt i produktionen. Medarbejderne skal blandt andet indføres i korrekt dataaflæsning fra produktionsudstyret, software-håndtering, og hvordan den indsamlede data bruges til procesoptimering.

3. Vent ikke på konkurrenterne
Mange virksomheder implementerer først IoT, når deres konkurrenter gør. Det betyder, at flere ikke er lige så langt med at integrere IoT i dagligdagen som virksomheder i udlandet.

4. Sørg for efteruddannelse
Dine medarbejdere skal kunne følge med og holdes up-to-date på nyeste apps og systemer, der kan forbedre jeres arbejdsprocesser.

5. Investér i høj driftsikkerhed
Høj driftsikkerhed på mobildækning og internet er vigtigt for at holde dine digitale løsninger kørende. Investér derfor i stabile løsninger, der sikrer en høj driftsikkerhed.
 

digital fremstilling

Den digitale produktion optimerer og tilpasser sig selv, giver overblik over ressourceforbrug og leverer strategisk forretningsinformation til at udvikle fremstillingsvirksomheden. 

Derfor er fiberforbindelsen grundlaget for digital udvikling  

Den stigende digitalisering og fremstødet af Internet of Things i fremstillingsbranchen har efterladt en digital skævvridning i markedet.

Nogle virksomheder er investeringsvillige og digitalt avancerede, mens alarmerende mange, specielt mindre produktionsvirksomheder stadig kategoriseres som digitale novicer, der endnu ikke udnytter mulighederne i de digitale teknologier. Det sætter samtidig de digitale novicer markant bagud i forhold til at forbedre deres konkurrenceevne i et hårdt marked.

Automatisering, dataindsamling og selvregulering i produktionen er alle konkurrencedygtige parametre, som kun realiseres ved at omfavne mulighederne i den stigende digitalisering. 

Digitalisering og Internet of Things er en svær disciplin at kaste sig ud i, hvis man ikke har styr på det grundlæggende – fiberforbindelsen. Det er den centrale driver, der skaber mulighederne i de digitale teknologier, såsom:

ü  At gøre produkter mere intelligente
(fx med kobling til internet, sensorer, GPS m.m.)

ü  At styrke produktudvikling
(fx produktdesign, prototyping, simulering)

ü  At forbedre udviklingen af fremstillingsprocessen
(fx ved test, simulation eller design)

ü  Til fremstillingsprocesserne
(fx gennem planlægning, styring, automatisering, optimering eller monitorering/overvågning)

ü  Til styring af logistik eller lager

ü  Til markedsføring og salg
(fx internet, sociale medier, elektronisk betaling)

 

Relaterede artikler

Hurtigt og stabilt internet

til din virksomhed

Bestil her

Vil du se, hvad Stofa Erhverv kan gøre for din virksomhed?

Få mere info om, hvordan digitalisering konkret har styrket konkurrenceevnen blandt flere af vores kunder i fremstillingsbranchen.

Se referencer fra din branche her >

Vi får dig helt tæt på dine kunder

Hos Stofa Erhverv får du en samlet erhvervsløsning med driftssikkert internet og professionel telefoni, så du altid er helt tæt på dine kunder. Vi skaber altid enkle og gennemskuelige løsninger, der er baseret på lokalt kendskab, personlig rådgivning og ærlig snak.