Gå til hovedindhold
Mor og barn med tablet

Digital dannelse er også for voksne

Børn og unge skal lære at være online. Sådan lyder opfordringen flere steder. Men ifølge forsker Malene Charlotte Larsen er digital dannelse ikke kun reserveret til børn og unge. Vi har alle sammen brug for at kunne begå os og eksistere i et digitaliseret samfund.

Den digitale udvikling stiller krav til voksne

Vi lever i et samfund, hvor det ikke er muligt at komme uden om medier eller digitale teknologier. Selv hvis man bevidst forsøger at minimere forbruget af smartphones og sociale medier, er alle samfundsinstitutioner gennemdigitaliserede. Tænk for eksempel på forældre til folkeskoleelever, der kommunikerer med lærerne over intranettet eller på konsultationer og tidsbestillinger ved lægen, der efterhånden også foretages online.

Derfor er det vigtigt at vide, hvordan digitaliseringen påvirker både mennesker og samfund – og den viden kan vi få gennem digital dannelse. Begrebet bruges ofte som betegnelse for onlineetik eller det at opføre sig ordentligt på internettet. Men ifølge Malene Charlotte Larsen, der er lektor i sociale medier og digital ungdomskultur på Aalborg Universitet samt forsker i børn og unges brug af sociale medier, dækker begrebet over meget mere:

Digitaliseringen

Digital dannelse ligger tæt op ad det klassiske dannelsesbegreb og handler om den del af vores liv, som involverer digitale teknologier. At være digitalt dannet handler ikke blot om teknisk kunnen, altså evnen til at anvende teknologier på en hensigtsmæssig måde, men i lige så høj grad om at kunne forstå, afkode og være kritisk over for de mekanismer, der ligger bag teknologierne og deres brug.

Det forklarer Malene Charlotte Larsen og forsætter:

Og det er ikke noget, vi kun skal reservere til børn og unge. Det er også ekstremt vigtigt, at vi voksne kan begå os digitalt, så vi kan vise vejen for vores børn. For det første i forhold til at stille os kritiske over for teknologien og dens indvirkning på vores hverdagsliv, relationer og måden, man kommunikerer på diverse platforme. For det andet i forhold til at kunne bruge teknologien på kreative og alsidige måder, så børn for eksempel lærer, at iPaden er et godt værktøj til at skabe og lære noget med og ikke kun en håndholdt skærm til Netflix.

Joystick

Har du spillet computer med dit barn i dag?

Der er flere måder, hvorpå man som forældre kan hjælpe sine børn på vej til et digitalt dannet liv. Det er blandt andet vigtigt, at man er en god digital rollemodel, som børnene kan spejle sig i. Tænk derfor over, hvordan du eksempelvis debatterer på Facebook eller tager billeder af dine børn og deler dem online. Ifølge Malene Charlotte Larsen er det allervigtigste dog, at man som forældre engagerer sig aktivt i sine børns digitale liv:

Man bliver nødt til selv at få de digitale medier, børnene anvender, mellem fingrene. For det er vigtigt, at forældre og børn har en fælles referenceramme, når man afstemmer forventninger til børnenes brug af teknologi i fritiden og i familielivet.

Fortæller Malene Charlotte Larsen og fortsætter:

Jeg har selv en datter på ni år, der rigtig gerne vil bruge appen ’TikTok’, som bruges blandt hendes jævnaldrende veninder til at mime, danse og lave håndtegn til små musikvideoer. Hvis hun skal have lov til at anvende dette sociale medie, må jeg selv afprøve appen sammen med hende, så jeg som voksen forstår de mekanismer, der ligger bag. Ikke alene hvordan appen er designet og virker i praksis, men også den konkrete anvendelse og kulturen blandt brugerne af den. På den måde er jeg rustet til at sætte rammerne for hendes brug.

Computer, tablet og smartphone

Digital dannelse i institutioner

Foruden forældrene har daginstitutioner og folkeskoler også et stort ansvar for, at børn og unge dannes digitalt. Mange elever får i dag udleveret iPads eller Chromebooks allerede i indskolingen og får dermed adgang til en lang række teknologier og værktøjer, som de kan engagere sig i verden med. Det kræver, at de lærer om digitale spor, etik og samtykke:

Børn bør lære om algoritmer og forretningsmodeller allerede i 0. klasse. De fleste børn over tre år har prøvet at anvende YouTube, og børn over syv år bruger videodelingstjenesten jævnligt. Som voksen skylder vi at lære dem, hvad det er for en forretningsmodel, der ligger bag, hvordan platformen finansieres, hvordan logikken er, og hvorfor bestemte videoer dukker op som forslag. Det samme gælder mobilspil og gratis apps, mens måden vi kommunikerer på, og sproget vi bruger heller ikke må nedprioriteres.

Sådan slutter Malene Charlotte Larsen.

Digital dannelse i institutioner

3 hurtige tips: Sådan hjælper du dine børn godt på vej online

 1. Sæt et godt eksempel
  Husk, at din egen opførelse online og forståelse af teknologien har indflydelse på dit barn. Dit barn ser, hvad du gør, og spejler sig i dig.
   
 2. Tag ansvar og hjælp
  Dine børns sikkerhed på internettet er dit ansvar. Det er derfor en god idé, at hjælpe dem med at lave et stærkt kodeord og fortælle dem om vigtigheden ved ikke at dele det med andre. Er du i tvivl om, hvordan du laver et stærkt kodeord? Så kan du gode råd til det her.
   
 3. Vis forståelse og vær guidende
  Vis interesse i dine børns digitale vaner. Spil computer med dem, prøv deres apps og vis dem, at du er interesseret i deres liv, og at du forstår, hvorfor de kan lide at bruge tid på det. Du kan derfor også bedre fortælle og vise dem, hvordan spillet er designet til, at de netop skal bruge mere tid på det – og nogle gange også penge.